AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2017

21-12-2017

PF 2018

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2018!

PF 2018
20-12-2017

Na žádost města Žatce, které provozuje Restaurant U Orloje v Žatci v rámci příspěvkové organizace Chrám Chmele a piva CZ, uvařil CHI v umu našeho sládka Jana Herverta svrchně kvašenou třináctku typu IPA. Sládek chmelil novými genotypy chmele.

Další várky budou jednou měsíčně následovat.

Reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

CHI uvařil z nových šlechtěnců chmele pivo třináctku IPA v Restaurantu U Orloje v Žatci
15-12-2017

CHI vydal před Vánoci nástěnný kalendář 2018, jehož prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal nástěnný kalendář 2018
14-12-2017

Závěr roku byl pro zaměstnance CHI z hlavní budovy v Žatci, z účelového hospodářství ve Stekníku a z detašovaného pracoviště v Tršicích u Olomouce vhodným okamžikem ke společnému setkání nejen u piva.

Dopoledne se v rámci teambuildingu hrál bowling, po obědě zhodnotil jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., chmelařský, výzkumnický a ekonomický rok v mnoha aspektech, přičemž sebereflexe, autoevaluace a kázeň směřuje k trvale udržitelnému rozvoji firmy. Odpolední blok vyplnil program sestávající ze zábavných soutěží připravených zaměstnanci CHI. Společná fotografie také nesměla chybět.

Zaměstnanci CHI zakončili rok "teambuildingem" a vánoční besídkou
13-12-2017
Svaz jmenoval novou členku do dozorčí rady CHI

Svaz pěstitelů chmele ČR jmenoval do dozorčí rady CHI novou členku, kterou se stala Lenka Harantová, prokuristka firmy Chmel Polepská blata, s. r. o., Polepy. Doplnila pozici za chmelařskou oblast Úštěcko po zesnulém Ing. Václavu Sochrovi.

12-12-2017

V rámci implementačního plánu ukončeného projektu TAČR TA03021046 "Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích" (2013-2016) vydal CHI a ČZU (TF, KZS) tištěnou certifikovanou metodiku o názvu "Výstavba, zakládání porostů a agrotechnika chmele pěstovaného v nízké konstrukci" autorů Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. (CHI), Ing. Josefa Ježka, Ph.D. (CHI), Ing. Pavla Donnera (CHI), doc. Ing. Adolfa Rybky, CSc. (ČZU), doc. Ing. Petra Heřmánka, Ph.D. (ČZU) a Ing. Ivo Honzíka (ČZU).

Elektronická verze je ke stažení v odkazu "Publikace 2016" > Metodiky.

Vyšla metodika k výstavbě nízké konstrukce a její agrotechnice
10-12-2017

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil oficiální sklizňové výsledky chmele za rok 2017.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2017
07-12-2017

I. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-12-2017

II. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-12-2017

III. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Účastníci se poté přihlásí na písemnou zkoušku u ÚKZÚZ.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-12-2017

Ve dnech 6. - 7. 12. 2017 proběhlo v Holovousích zasedání Rady genetických zdrojů rostlin. CHI je kurátorem polní kolekce chmele. Zasedání se zúčastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Ing. Lucie Štefanová.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Holovousích
06-12-2017

5. - 6. 12. 2017
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
05-12-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil předvánočního setkání České akademie zemědělských věd, výzkumných ústavů a univerzit v zemědělském sektoru. Setkání moderoval předseda RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

Pozvání přijali ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka.

CHI na předvánočním setkání ČAZV
05-12-2017

5. - 6. 12. 2017
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
30-11-2017

Záhlinice u Kroměříže

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Miroslav Brynda a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. se zúčastnili vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

Svaz pěstitelů chmele ČR udělil Ing. Ivu Klapalovi čestné uznání za dlouholetou práci pro české chmelařství a aktivní podíl na jeho rozvoji.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
27-11-2017

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení v roce 2018.

CHI se v červnu 2017 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 5 projektů.

Vzhledem k nízké alokaci prostředků na zemědělský výzkum při NAZV nepostoupil žádný z projektů k financování.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
24-11-2017

TV OK plus Žatec a Městské divadlo Žatec zpracovaly reportáže věnované žatecké DOČESNÉ, ve kterých připomněly uspořádání jubilejního 60. ročníku v r. 2017:

60 let Dočesné - historie
60 let Dočesné - zajímavosti
60 let Dočesné - umělci

Historie Žatecké DOČESNÉ v reportážích TV OK plus Žatec
22-11-2017

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele, se v Brně zúčastnil mezinárodní konference "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů", kterou pořádaly Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko, Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinolékařství spolu s pícninářskou komisí ORV a Agrární komora ČR.

Dr. Nesvadba přednesl příspěvek na téma "Využití genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus L.) pro specifické šlechtitelské cíle".

CHI na mezinárodní konferenci o šlechtění rostlin v Brně
22-11-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert se v Miláně ve dnech 22. - 23. 11. 2017 zúčastnili konference Craft Beer Italy. Část přednášek byla věnována chmelu.

CHI navštívil v Miláně konferenci Craft Beer Italy
22-11-2017
CHI v Praze na semináři Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s.

Ing. Josef Ježek, Ph.D. se za CHI zúčastnil v Praze na Ministerstvu zemědělství semináře Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s..

CHI a Svaz pěstitelů chmele ČR se na jaře 2017 staly zakládajícími členy.

CHI v Praze na semináři Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s.
21-11-2017

Vyšla nová publikace "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018", kterou CHI finančně podpořil včetně dodání vlastních příspěvků. Vydal Ing. Michal Vokřál, CSc. v nakladatelství Kurent s.r.o.

Barevná, 182 stran, ISBN 978-80-87111-66-6. Kontakt: michal.vokral@seznam.cz

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018
21-11-2017

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), Česká společnost rostlinolékařská a Ministerstvo zemědělství uspořádaly v Praze školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů a školení pro získání odborné způsobilosti (OZ) pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR).

Školitel Ing. Josef Ježek, Ph.D. byl požádán, aby referoval o pětiletých zkušenostech s pořádáním těchto kurzů za školící středisko CHI.

CHI referoval o zkušenostech s pořádáním kurzů OZ pro nakládání s POR
16-11-2017

16. - 17. 11. 2017

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se v Berlíně zúčastnil 2. evropské konference o mědi užívané v přípravcích na ochranu rostlin (POR). Pořadatelem byl "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BOLW)" a "Julius Kühn-Institut (JKI)".

Zdeněk Chromý z firmy BIOPREPARÁTY, spol. s r. o., Úherce u Loun představil přípravek na ochranu rostlin "Polyversum" v ochraně chmele.

CHI na 2. mezinárodní konferenci o mědi v POR v Berlíně
15-11-2017

15. - 16. 11. 2017 (st - čt)
Žatec, degustační místnost
9 - 17 h

CHI zorganizoval individuální neřízenou bonitaci perspektivních genotypů chmele.

Bonitace perspektivních genotypů chmele
15-11-2017

Dne 15. 11. 2017 hostil CHI manažerské fórum zemědělců a potravinářů Středočeského a Ústeckého kraje pořádané Okresní Agrární Komorou ČR. Jednání se zúčastnili prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., zástupci krajských zemědělských výborů Středočeského a Ústeckého kraje, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Ing Luboš Hejda a senátorka a starostka města Žatce Mgr. Zdeňka Hamousová.

Manažerské fórum zemědělců a potravinářů Středočeského a Ústeckého kraje v CHI
14-11-2017

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec svolalo členskou schůzi, která se uskutečnila na aule CHI. Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
10-11-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Praze zúčastnil jednání ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele ČR. Jednání řídili sekretář IHGC Dr. Martin Pavlovič (Slovinsko), předseda ekonomické komise Mgr. Zdeněk Rosa, BA, členové sekretariátu Leslie Roy (USA) a Bernard Ingwiller (Francie).

Kromě pravidelného reportingu jednotlivých zúčastněných zemí (ČR, SRN, USA, Slovinsko, Francie, Rakousko, Španělsko) byla do programu zařazena diskuse ke změně vytváření mezinárodních kódů odrůd, což se dotýká CHI.

Mezi nové členy byly zařazeny Kanada a Argentina, obnoveno členství Rusku a pozastaveno členství firmám Lúpulo Galicia (Španělsko) a Gansu Hop (Čína).

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Praze
10-11-2017

Šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. na žádost prof. Ing. Pavla Dostálka, CSc. z Ústavu biotechnologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze přednášel o chmelu pro studenty pátého ročníku oboru pivovarnictví.

Čtyřhodinový blok zahrnoval přednášky k historii chmele, jeho pěstování, odrůdovou skladu, šlechtění, bonitace aj.

CHI přednášel o chmelu pro studenty pivovarnictví na VŠCHT v Praze
07-11-2017

7. - 8. 11. 2017

CHI přijal pozvání na bonitaci vzorků chmele ze sklizně 2017, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení chmele v Žatci.

CHI na bonitaci chmele v ÚKZÚZ
29-10-2017

Kateřina Winterová, moderátorka V. série pořadu České televize "Herbář", zavítala do pivovaru Kynšperk nad Ohří, kde vaří chmelovou limonádu zvanou "Chmelonáda". Ředitel pivovaru Radek Vomočil uvedl, že podstatnou ingrediencí této limonády je chmel naší odrůdy KAZBEK a dále ŽPČ. Podkresové záběry pocházejí z ÚH Stekník.

Naše odrůda KAZBEK zmíněna v pořadu České televize "Herbář"
26-10-2017

Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D. se za CHI zúčastnili 27. Pivovarsko-sladařských dnů v Olomouci.

Dr. Nesvadba vystoupil s přednáškou na téma "Nové odrůdy a perspektivní genotypy chmele".

Dr. Krofta přednesl společný příspěvek na téma "Stanovení hořkých látek v chmelu - vliv ročníku a stáří chmele".

CHI na 27. Pivovarsko-sladařských dnech v Olomouci
26-10-2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. a Janou Krejčíkovou zúčastnili setkání členů družstva CHMELAŘSTVÍ, které si připomnělo 25 let od zápisu do obchodního rejstříku (1. 10. 1992).

Společenská událost, která se konala v žateckém divadle, zahrnovala přivítání účastníků předsedou představenstva, welcome drink, divadelní představení a večerní raut.

CHI na setkání členů družstva CHMELAŘSTVÍ k připomínce 25 let historie firmy
18-10-2017

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili ve dnech 18. - 19. 10. 2017 v alsaském Obernai (Francie) dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel ve Francii
17-10-2017

Úterý 17. 10. 2017
Žatec, aula CHI

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
13-10-2017

CHI na pozvání Jirky Malého, majitele firem ZOL Malý a spol. a ZKULAB s. r. o., zavítal na den otevřených dveří známých akreditovaných laboratoří.

Do diskusí a tematických soutěží se zapojili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., z oddělení agrotechniky chmele Ing. Josef Ježek, Ph.D. s Ing. Pavlem Donnerem a z oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. s Mgr. Tomášem Sedlákem.

Laboratoř si připomněla 25 let od založení ZOL.

CHI zavítal do Postoloprt na den otevřených dveří firem ZOL Malý a spol. a ZKULAB s. r. o.
12-10-2017

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

CHI připravil pro ARIX, a. s., Praha degustaci piv (workshop), která se uskutečnila na aule CHI.

CHI připravil V. ročník degustace (workshopu) piv pro ARIX a. s.
11-10-2017

Ze chmelařské oblasti Úštěcko přišla smutná zpráva, že nečekaně ve věku 67 let zemřel Ing. Václav Sochr (nar. 1950), předseda představenstva AGRO Hoštka a.s., dlouholetý člen představenstva Zemědělského svazu České republiky, od roku 2010 zasedal v dozorčí radě CHI.

Smuteční oznámení - odešel Ing. Václav Sochr, člen dozorčí rady CHI
07-10-2017

Žatecký a lounský deník přinesl reportáž o Ing. Jaroslavovi Urbanovi, dlouholetém pracovníkovi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a nositeli vyznamenání Rytíř chmelového řádu, který byl v rámci Svatováclavských slavností českého piva, pořádaných Českým svazem pivovarů a sladoven, uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství.

CHI je potěšen, že televizní medailonek této osobnosti českého chmelařství je podkreslen záběry, které se natáčely na účelovém hospodářství ve Stekníku.

Oceněný Ing. Jaroslav Urban z družstva CHMELAŘSTVÍ na stránkách Deníku
07-10-2017

Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci "Události" připomněla 175. výročí od uvaření nového typu piva - plzeňské - sládkem Josefem Grollem, které ovlivnilo celý pivovarský svět.

V reportáži zazněla zmínka o žateckém chmelu jako nezbytné ingredienci.

175 let plzeňského piva v reportáži České televize
05-10-2017

Čt 5. 10. 2017
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI oslavil 25 let od zápisu do obchodního rejstříku, anebo 65 let od vydání státního zřizovacího dokumentu.

CHI oslavil 25 let, anebo také 65 let své existence
27-09-2017

27. 9. - 1. 10. 2017

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, si dovoluje pobídnout všechny milovníky piv k propagaci slavení nového svátku: "Den českého piva", který byl poprvé vyhlášen 27. 9. 2013.

Akce proběhla po celé České republice, v předvečer svátku svatého Václava. Cílem je podpořit novou celonárodní tradici oslav českého piva, posílit hrdost k tomuto tradičnímu nápoji a nalákat veřejnost k oslavě českého piva v podnicích, kde se čepuje.

Více na stránkách ČSPS.

Dny českého piva
26-09-2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil slavnostního vyhlášení cen soutěže "České pivo 2017“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva Českého Svazu Pivovarů a Sladoven.

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byl mimo jiné uveden Rytíř chmelového řádu Ing. Jaroslav Urban, dlouholetý vedoucí závodu zpracování chmele CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec.

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2017"
20-09-2017

Pátek 18. 8. - středa 20. 9. 2017

Ve středu 20. 9. 2017 odpoledne skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele, která letos trvala 34 dní. Jako poslední přišly na řadu porosty odrůd Kazbek a Saaz Late.

CHI ukončil sklizeň chmele 2017
13-09-2017

St 13. 9. 2017
Kněžice u Žatce

CHI ve spolupráci s CHMEL - Vent spol. s r. o. uspořádaly workshop k prezentaci genotypů chmele pro nízké konstrukce.

Workshop "Nové genotypy chmele pro nízké konstrukce" v Kněžicích
12-09-2017

11. - 15. 9. 2017 (po - pá)
Německo, Mnichov

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert navštívili mezinárodní nápojový veletrh "Drinktec" v Mnichově, kde se potkávají chmelařské firmy z celého světa.

Sládek Jan Hervert připravil pro firmu Bohemia Hop piva typu Session IPA, chmeleno odrůdou Vital a novošlechtěním 5527 a typu IPA, chmelené odrůdami Agnus a Kazbek. Firma Arix a.s. prezentovala na svém stánku i naše nové odrůdy Gaia a Boomerang.

CHI navštívil mezinárodní nápojový veletrh "Drinktec" v Mnichově
08-09-2017

8. - 9. 9. 2017 (pá - so)

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podpořil "Dožínky na Letné", které pořádalo Ministerstvo zemědělství.

Program na stránkách MZe (při kliknutí na odkaz).

CHI a "Dožínky na Letné" pořádané MZe
04-09-2017

Vyšla publikace "Czech Hops / Český chmel 2017"

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2017", do které přispěli výzkumní pracovníci z CHI.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2017"
02-09-2017

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předával na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2017, které pořádal CHI. Moderoval Dalibor Gondík.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2017 - předávání diplomů vítězům degustace
02-09-2017

Zpěvačka Hana Zagorová vběhla svižně na podium s chmelovým diadémem, kterým zahájila své vystoupení v odpoledním programu jubilejní 60. žatecké Dočesné 2017. Koruna z chmelových rév a hlávek se na její hlavě vyjímala parádně. Hanko, děkujeme!

Chmelový diadém na hlavě Hanky Zagorové o Dočesnou 2017
02-09-2017

1. - 2. 9. 2017 (pá - so)
Žatec

CHI jako tradiční partner podpořil jubilejní 60. slavnosti chmele - Žateckou DOČESNOU 2017.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2017
01-09-2017

Žatec, aula CHI
31. 8. - 1. 9. 2017

Výsledky degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017.

FOTOGALERIE a reportáž TV OK plus Žatec dostupná při kliknutí na odkaz.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017 - VÝSLEDKY
01-09-2017

Pá 1. 9. 2017
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal druhou část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017 - II. část
01-09-2017

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpovídal na otázky ke sklizni chmele Lucii Valáškové, redaktorce Českého rozhlasu SEVER. V reportáži vystupují také brigádníci ze Slovenska.

Vedoucí ÚH Stekník o sklizni chmele pro Český rozhlas SEVER
31-08-2017

Čt 31. 8. 2017
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal první část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2017 - I. část
30-08-2017

Ing. Pavel Donner provázel delegaci z belgického Poperinge - partnerského města Žatce. Seznámili se se sklizní chmele na ÚH Stekník.

CHI zajistil prohlídku ÚH Stekník pro delegaci z belgického Poperinge
27-08-2017

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, informoval v hlavní zpravodajské relaci televize Nova "Televizní noviny" o nižší sklizni chmele.

V reportáži také promluvil Ing. Ivo Macháček, chmelař Tršické zemědělské a. s.

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

Předseda ZD Kokory odhaduje nižší sklizeň chmele ve zprávách televize Nova
25-08-2017

Každoročně v čase sklizně nezapomínáme ozdobit bustu Dr. Karla Osvalda chmelovým věncem, který fortelně plete Maruška Špánková z oddělení šlechtění chmele.

Busta Dr. Osvalda v CHI ozdobena chmelovým věncem
24-08-2017

Čt 24. 8. - Út 29. 8. 2017
Výstaviště České Budějovice

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR na stánku Ministerstva zemědělství podpořil prezentaci oboru na 44. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země Živitelka 2017"
21-08-2017

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil sklizňové plochy chmele podle stavu k 20. 8. 2017.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2017
19-08-2017

V rámci komerčních aktivit CHI neprodává chmel jen zaběhlým obchodníkům s chmelem, ale také napřímo tuzemským a zahraničním pivovarům. Takto generovaný zisk, který by jinak obchodníkům přenechal, se vrací zpětně do výzkumu a umožňuje financovat vědecko-výzkumné projekty.

CHI se rozhodl prezentovat své odběratele prostřednictvím informačního panelu, který se nachází nedaleko obce Stekník.

CHI na Stekníku prezentuje své odběratele
18-08-2017

V pátek v 5 hodin ráno se naplno rozběhla sklizeň chmele na ÚH Stekník. Jako první přišly na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

V r. 2016 se odrůdy sklízely v pořadí: ŽPČ > Premiant > Rubín > Harmonie > Agnus > Vital > Sládek > Bohemie > Kazbek a Saaz Late.

Od srpna 2017 jsou chmelnice od autobusové zastávky Zálužice až po obec Stekník označeny názvy našich odrůd.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
18-08-2017

Ministerstvo zemědělství vydalo publikaci, ve které představuje výzkumná pracoviště rezortu se statutem výzkumné organizace podle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

CHI je jedním z těchto vědeckovýzkumných pracovišť.

CHI v publikaci podporovaných výzkumných organizací Ministerstvem zemědělství
17-08-2017

CHI vyšel vstříc filmařům, kteří si vybrali chmelnice ÚH Stekník jako lokace pro natáčení reklamního spotu pro zahraniční pivovar.

Na chmelnicích ÚH Stekník se natáčela reklama pro zahraniční pivovar
12-08-2017

Sobota 12. 8. 2017
Žatec, CHI
8:30 h

Školení strojníků česaček a sušáren - mimořádný termín
10-08-2017

Tradiční akce pro všechny zájemce o české chmelařství.

Fotogalerie a TV-reportáž při kliknutí na odkaz.

Chmelařský den na Stekníku
10-08-2017

CHI hostil setkání pěstitelů chmele za chmelařskou oblast Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, patrona chmelařů. Program se uskutečnil na státním zámku Stekník.

CHI v r. 2017 slaví 25 let od zápisu do obchodního rejstříku.

Oslava svátku sv. Vavřince na Stekníku
10-08-2017

Miroslav Brynda se za CHI v Brozanech zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava sv. Vavřince - Úštěcko
09-08-2017

Ing. Petr Svoboda, CSc. se za CHI zúčastnil slavnostního vysvěcení kapličky se soškou sv. Vavřince v Lenešicích. S nápadem přišel pěstitel chmele Karel Dittrich ml. Kapličku posvětil Rudolf Prey, emeritní postoloprtský děkan pověřený biskupem v Litoměřicích.

CHI na vysvěcení kapličky se sv. Vavřincem v Lenešicích
08-08-2017

Miroslav Brynda a Ing. Josef Ježek, Ph.D. se za CHI zúčastnili v Kokorách a ve Velké Bystřici setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Svaz pěstitelů chmele ČR slavnostně předal vyznamenání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele, Rytíře chmelového řádu, Jaromíru Nádvorníkovi, chmelaři Agrospolu Velká Bystřice s. r. o.

Oslava sv. Vavřince - Tršicko
31-07-2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení ochrany chmele Ing. Josef Vostřel, CSc. a vedoucí oddělení agrotechniky chmele Ing. Josef Ježek, Ph.D. se ve dnech 31. 7. až 2. 8. 2017 zúčastnili mezinárodního chmelařského kongresu, který pořádalo Mezinárodní sdružení pěstitelů chmele (International Hop Growers Convention) v USA ve státě Washington, městě Yakima.

CHI sledoval ceremoniál z předávání ocenění novým chmelovým rytířům. Oceněni byli Jaromír Nádvorník, Ing. Jan Podsedník, Ing. Emil Bureš a Ing. Pavel Šponer.

CHI na mezinárodním kongresu I.H.G.C. v USA
25-07-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Ing. Josef Ježek, Ph.D., vedoucí oddělení agrotechniky chmele a pracovník pověřený evidencí ekologického zemědělství v CHI, vystoupili v delší stopáži reportáže na stanici Český rozhlas PLUS, kterou připravila redaktorka Lucie Valášková. Zajímala se o pěstování chmele v ekologickém zemědělství.

V pořadu dále vystoupili Josef Fric, předseda Zemědělského družstva Podlesí ROČOV a chmelař družstva Tomáš Cetkovský, pěstitel chmele Ing. Jiří Rozsíval ze společnosti JVR, spol. s r. o., Tršice a Ing. Radek Vincík, obchodní ředitel Žateckého pivovaru, spol. s r. o.

Více při kliknutí na odkaz.

CHI o biochmelu na stanici Český rozhlas PLUS
21-07-2017

Stanice Český rozhlas Plus odvysílala v pátek 21. 7. 2017 zajímavou reportáž o degustaci piva, ve které vystoupili Ing. Karel Štěrba, Ph.D. a Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s., v Praze.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Zajímavá reportáž o degustaci piva na stanici Český rozhlas Plus
14-07-2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se s Ing. Petrem Svobodou, CSc. zúčastnili setkání k připomínce výročí 20 let od provozování chmelařského muzea v Žatci. Vlastníkem je CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.

Reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

CHI na setkání k výročí 20 let provozování chmelařského muzea v Žatci
12-07-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Ing. Josef Ježek, Ph.D., vedoucí oddělení agrotechniky chmele a pracovník pověřený evidencí ekologického zemědělství v CHI, poskytli rozhovor Lucii Valáškové, redaktorce Českého rozhlasu SEVER. Zajímala se o pěstování chmele v ekologickém zemědělství.

Velice krátká verze zazněla ve středu 12. 7. 2017 ve 14:45 h na výše zmíněné rozhlasové stanici. Rozsáhlejší reportáž bude odvysílána později.

CHI o biochmelu pro Český rozhlas SEVER
04-07-2017

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, v souvislosti se suchem vyjádřil v hlavní zpravodajské relaci televize Nova "Televizní noviny" obavy z nižší sklizně chmele.

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

Předseda ZD Kokory nastínil nižší sklizeň chmele ve zprávách televize Nova
28-06-2017

Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.
St 28. 6. 2017 - sušárny
Čt 29. 6. 2017 - česačky
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko
25-06-2017

25. - 29. 6. 2017
Rakousko, St. Stefan am Walde
Jednání vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele

Výzkumní pracovníci z CHI se v rakouském St. Stefan am Walde zúčastnili setkání chmelařských výzkumníků v rámci aktivit vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na vědecké komisi I.H.G.C. v Rakousku
21-06-2017

21. - 23. 6. 2017 (st - pá)
SRN, chmelařská oblast Tettnang

Miroslav Brynda se za CHI zúčastnil odborného zájezdu, který pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci navštívili Německo, chmelařskou oblast Tettnang.

Společné foto při kliknutí na odkaz.

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
20-06-2017

20. - 21. 6. 2017
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

CHI se zúčastnil 2. kola degustační soutěže "České pivo 2017", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2017"
16-06-2017

Pá 16. 6. 2017 (14-20 h)
So 17. 6. 2017 (12-20 h)
Pražský hrad

CHI, člen Českého svazu minipivovarů a sladoven, se aktivně zúčastnil "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě".

CHI točil Summer Session IPA 11°, z odrůd Vital a Kazbek, za studena chmelený novošlechtěnci 5527 a 5571, a Black Czech IBA 16°, z odrůd Vital, Rubín a Kazbek, za studena chmelený novošlechtěncem 5527 z CHI. Piva uvařil náš sládek Jan Hervert.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
16-06-2017

Pá 16. 6. 2017
Kozojedy (okr. Rakovník)

Pořádaly CHI a Aquahop s. r. o. ve spolupráci s pěstitelem chmele Miroslavem Krupičkou. Představení závlahové nádrže zn. Genap.

Workshop k závlahám chmele v Kozojedech
12-06-2017

Po 12. 6. 2017 - česačky
Út 13. 6. 2017 - sušárny
Žatec, aula CHI
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko
09-06-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., spolu s předsedou představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Bohemia Hop a. s., Mgr. Zdeňkem Rosou, BA, poskytli informace pro článek japonského pivovaru Suntory, který byl otištěn v japonském magazínu Goethe (12/2016).

Prezentována je také žatecká Dočesná s krátkým komentářem starostky města Žatce Mgr. Zdeňky Hamousové.

Jednatel CHI v japonském magazínu Goethe v článku pivovaru Suntory
07-06-2017

7. 6. 2017 (st, 13 h): Kokory
8. 6. 2017 (čt, 9 h): Radovesice
9. 6. 2017 (pá, 9 h): Rakovník
9. 6. 2017 (pá, 13 h): Žatec

Z důvodu kolize termínů jednatele se schůzek zúčastnil Ing. Ivo Klapal (Tršicko) a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
06-06-2017

Svaz pěstitelů chmele ČR ve spolupráci s CHI spustil portál informací, který je určen pouze pro členy Svazu.

Členové se přihlašují e-mailovou adresou, kterou uvedli pro zasílání elektronického oběžníku.

Spuštěn členský portál Svazu pěstitelů chmele ČR
05-06-2017

5. - 9. 6. 2017
Řecko, Soluň

Výzkumný pracovník oddělení biotechnologie, Ing. Petr Svoboda, CSc., se zúčastnil mezinárodní konference o virech, kterou zastřešuje International Phytoplasmologist Working Group.

CHI na 24th International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops v Řecku
05-06-2017

Výzkumníci oddělení biotechnologie, Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Alena Henychová, se zúčastnili ve dnech 5. - 9. 6. 2017 mezinárodního sympózia ke třešním v Japonsku.

CHI uplatňuje výstup z projektu NAZV QJ1510001 o názvu "Výzkum genofondu třešně s využitím molekulárně genetických metod" (2015 - 2018), jehož garantem je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

CHI na 8th International Cherry Symposium v Japonsku
05-06-2017

Žatec, Městské divadlo, 10 h

Ing. Josef Ježek, Ph.D. se zúčastnil premiéry dvoudílného dokumentu nazvaného "Žatecko. Dějiny Čechů a Němců", jehož promítání organizoval Spolek rodáků Žatec, Nadační spolek Saaz/Žatec, Městské divadlo Žatec a Filmstudio Sirius.

Záběry s chmelařskou tématikou se natáčely na ÚH Stekník.

Premiéra dokumentu "Žatecko. Dějiny Čechů a Němců"
01-06-2017

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice, uspořádalo v Tršicích pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
20-05-2017

CHI na žádost města Žatec zajistil exkurzi pro zájemce ze Slovinska. Aktivity CHI a účelové hospodářství ve Stekníku představil Ing. Pavel Donner, výzkumný pracovník oddělení agrotechniky chmele.

Slovinská exkurze na Stekníku
18-05-2017

Finské pivo "Marsallka Tumma ORGANIC" získalo bronzovou medaili v degustační soutěži piv "The International Brewing Awards" v kategorii ekologicky vařených piv. CHI dodal finskému pivovaru odrůdu chmele PREMIANT, která se na Stekníku pěstuje v režimu ekologického zemědělství.

Porota degustovala piva ve dnech 7. - 9. 3. 2017 v anglickém městě Burton upon Trent.

Český biochmel z CHI v oceněném finském pivu Marsallka Tumma ORGANIC
06-05-2017

So 6. 5. 2017
Žatec
Náměstí Svobody a areál Žateckého pivovaru

Pořádala Chmelobrana Žatec a Chrám chmele a piva.

Požehnání úrodě chmele.

Vybraná piva uvařil Jan Hervert, sládek CHI.

Májový Chmelfest 2017 v Žatci
04-05-2017

ÚKZÚZ zveřejnil aktuální výměru sklizňových ploch chmele: 4 945 ha.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2017
04-05-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Praze valné hromady Asociace výzkumných organizací (AVO), jejíž jsme členem.

Jednání bylo spojeno s panelovou diskuzí a seminářem „Byznys s inovacemi“, které se zúčastnili pozvání hosté: vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda TA ČR Petr Očko, ředitelka SIC Rút Bízková, náměstek MPO Tomáš Novotný, náměstek MZe Pavel Sekáč a prezident AVO Libor Kraus.

Diskuzi moderoval víceprezident AVO Jan Nedělník, když mezi hosty byla i ředitelka odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Pavlína Adam. Seminář a diskuze se věnoval aktuálním otázkám podpory VaVaI v ČR, možností zahraniční spolupráce, propojení výzkumu a byznysu ve spoluprací s firmami, a výsledky práce AVO v této oblasti.

CHI na valné hromadě AVO a semináři „Byznys s Inovacemi“
02-05-2017

Ústecký kraj vizualizoval sídla pivovarů a vinařů ve svém kraji. V mapové aplikaci je pro Žatec pamatováno i na náš pokusný pivovárek.

Více při kliknutí na odkaz.

Mapová aplikace Ústeckého kraje o pivu a vínu
26-04-2017

26. - 27. 4. 2017
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Miroslav Brynda a Ing. Petr Svoboda, CSc. zasedli do degustačních komisí 1. kola soutěže "České pivo 2017", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2017"
25-04-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Hradci Králové valné hromady Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, jež jsme přispívajícím členem.

Jednání se zúčastnili i pozvání hosté: poradce prezidenta AK ČR Jan Záhorka, ředitel odboru rostlinných komodit MZe Zdeněk Trnka, ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka a ministerský rada MŽP Eliška Rolfová.

CHI na valné hromadě ČMŠSA
23-04-2017

CHI poskytl venkovní areál Okresnímu mysliveckému spolku Louny při Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., k zorganizování svodu loveckých psů.

Předsedou spolku je Ing. Lubomír Vent.

Svod loveckých psů v CHI
21-04-2017

Adam Brož, sládek Budějovického Budvaru, Vladimír Valeš z Chmelařského muzea a Jiří Vent z Chrámu Chmele a piva v Žatci vystupují ve spotu o jedinečnosti českého chmele, který natočil Budvar.

Spot, určený pro anglický trh, je dostupný na kanále YouTube uživatele Budweiser Budvar UK.

Sklizeň chmele se natáčela u Vlastimila Floriána, pěstitele chmele ze Strkovic.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Český chmel ve spotu Budějovického Budvaru pro anglický trh
17-04-2017
Chladno a deštivo o Velikonocích

Velký pátek 14. 4. 2017
(min. 4,7 ºC, max. 13,9 ºC; beze srážek)

Bílá sobota 15. 4. 2017
(min. 7,3 ºC, max. 14,7 ºC; 1,2 mm)

Neděle 16. 4. 2017
(min. 3,6 ºC, max. 11,0 ºC; 0,8 mm)

Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
(min. 0,6 ºC, max. 7,9 ºC; 2,4 mm)

Chladno a deštivo o Velikonocích
16-04-2017

Ne 16. 4. 2017
Žatec a okolí

Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele a zástupce jednatele, se zúčastnil soutěže "Hopman 2017 Žatecká desítka" v běhu na 10 km.

Dr. Krofta z CHI v soutěži "Hopman 2017 Žatecká desítka" v běhu na 10 km
13-04-2017
CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

III. stupeň - prodloužení

Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-04-2017

II. stupeň - prodloužení

Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
12-04-2017

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu uspořádalo recepci k českému chmelu a pivu (v originále: "From Farm to Table - Czech Hop Beer Making",) která navázala na odborný veletrh "Craft Brewers conference & BrewExpo America 2017".

Přednášejícími byli jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., předseda představenstva Bohemia Hop, a. s., Mgr. Zdeněk Rosa, BA a excelentní kuchař velvyslanectví Zdeněk Pecka.

Za CHI se dále zúčastnili za chemii chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., za šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek pokusného pivovaru Jan Hervert.

Recepce na velvyslanectví ve Washingtonu k českému chmelu a pivu
12-04-2017

11. - 12. 4. 2017
Žatec, konferenční místnost CHI


CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
11-04-2017

11. - 12. 4. 2017
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
10-04-2017

10. - 13. 4. 2017
USA, Washington D.C.
Craft Brewers conference & BrewExpo America 2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Jan Hervert se zúčastnili veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft Brewers conference & BrewExpo America 2017".

CHI navštívil Craft Brewers conference & BrewExpo America 2017 v USA
10-04-2017

6. 3. - 7. 4. 2017

Měsíc trvala rekonstrukce a modernizace výtahu, který si vyžádal nemalou investici v hlavní budově CHI v Žatci.

Nový výtah v CHI
04-04-2017

CHI uspořádal výstavu techniky do chmelnic, ke které každý z návštěvníků obdržel katalog vystavovatelů.

I přes celodenní déšť si akci nenechalo ujít mnoho chmelařů a odborné školy.

Reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

Výstava techniky do chmelnic na Stekníku
04-04-2017
CHI vydal katalog k výstavě techniky do chmelnic na Stekníku

CHI vydal katalog vystavovatelů a příspěvků k "Výstavě techniky do chmelnic", která se uskutečnila 4. 4. 2017 na ÚH Stekník.

Formát A5, barevný tisk, 168 s., bez ISBN. Katalog obdrželi návštěvníci výstavy zdarma.

Kdo z chmelařů akci nestihl, je katalog ještě v omezeném množství k dispozici u Miroslava Bryndy, nebo garanta akce Ing. Josefa Ježka, Ph.D.

Distribuci pro chmelařskou oblast Tršicko zajišťuje Ing. Ivo Klapal.

CHI vydal katalog k výstavě techniky do chmelnic na Stekníku
03-04-2017

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2016", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2016"
29-03-2017

St 29. 3. 2017
Žatec, aula CHI

Bohemia Hop, a. s. a CHI uspořádaly jubilejní 20. ročník.

20. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
29-03-2017

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili dne 29. 3. 2017 v Bruselu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Bruselu
21-03-2017

Český rozhlas - Radiožurnál
Ranní radiožurnál
Premiéra: kolem 5:40 h

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚH Stekník, odpovídal na otázky Lucie Valáškové, redaktorky Českého rozhlasu. V reportáži se dotazovala na zahájení jarních prací ve chmelnici. Promluvil i "Ilja", dlouholetý brigádník přijíždějící každoročně z Ukrajiny.

Záznam v archívu Českého rozhlasu při kliknutí na odkaz.

CHI pro Český rozhlas - Radiožurnál o začátku jarních prací na Stekníku
17-03-2017

CHI (Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D.) se zúčastnil XI. ročníku Jarní ceny českých sládků, který se konal 17. - 18. 3. 2017 v Pivovarském dvoře na Zvíkově. Degustovalo se 614 vzorků piva ze 142 pivovarů v 15 kategoriích. Výsledky jsou dostupné na webových stránkách pořadatele.

V předvečer soutěže se také konala valná hromada Českomoravského svazu minipivovarů, na které se volili noví členové předsednictva. Prezidentovi Janu Šuráňovi a viceprezidentovi Janu Kočkovi totiž skončilo tříleté volební období. Novým viceprezidentem svazu byl zvolen Martin Hájek, zástupce přispívajících členů svazu a post prezidenta znovu obhájil Jan Šuráň. Přijímáni byli také noví členové. V současné době má svaz 120 činných členů a 14 přispívajících.

Před valnou hromadou jako každý rok proběhl vzdělávací seminář pro sládky minipivovarů. Zde vystoupil Ing. Karel Krofta, Ph.D. s přednáškou o studeném chmelení, doplněné již tradiční degustací piv z našeho pokusného pivovaru. Zde bylo prezentováno studené chmelení ležáckých piv odrůdou Harmonie, Rubín a Kazbek. Současně zde byly prezentovány nové odrůdy Gaia a Bumerang, v porovnání s odrůdou Agnus.

CHI na XI. ročníku Jarní ceny českých sládků na Zvíkově
07-03-2017

Út 7. 3. 2017
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava"
03-03-2017

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., představil nové odrůdy GAIA a BOOMERANG na stránkách Atbars.com.

Atbars.com se zaměřuje na prostředí barové kultury v České republice a zbytku světa.

Článek k přečtení při kliknutí na odkaz.

CHI o nových odrůdách Gaia a Boomerang pro Atbars.com
02-03-2017

Čt 2. 3. 2017
Žatec, aula CHI

Tradiční seminář k ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2017".

Seminář "Ochrana chmele 2017 - Žatec"
01-03-2017

St 1. 3. 2017, ČT2, od 21:30 h
Čt 2. 3. 2017, ČT2, od 18:15 h
Ne 5. 3. 2017, ČT2, od 17:20 h

Provázel Miroslav Táborský. Záběry natáčené na ÚH Stekník.

Více při kliknutí na odkaz.

ČT2 představila nový díl pořadu "ŽATEC - ZELENÉ ZLATO" v druhé řadě cyklu "Národní Klenoty"
28-02-2017

Út 28. 2. 2017
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2017".

Seminář "Ochrana chmele 2017 - Morava"
27-02-2017
CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2017"

Autoři Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal vydali "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2017. 62 s. ISBN 978-80-86836-95-9.

CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2017"
23-02-2017

Žatec, aula CHI
8:00 - 14:30 h

Tradiční seminář k agrotechnice chmele. Tématy byly výživa, hnojení, závlahy, způsoby pěstování, chmelová sadba aj.

SBORNÍK ze semináře k prodeji také samostatně.

Seminář k agrotechnice chmele
22-02-2017
CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2017

CHI vydal sborník ze semináře "Seminář k agrotechnice chmele", který se uskutečnil 23. 2. 2017 na aule CHI.

Nový formát A5, barevný tisk, 256 s., ISBN 978-80-86836-92-8.

K prodeji též samostatně za 100 Kč.

CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2017
14-02-2017

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil semináře "Molekulární přístupy ve šlechtění rostlin," který pořádalo Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Seminář řídil vedoucí pracoviště Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., pod kontrolou ředitele ÚEB RNDr. Martina Vágnera, CSc. a Ing. Karla Vejražky, PhD. z ČMŠSA.

V rámci programu byla slavnostně otevřena první tuzemská Aplikační laboratoř AV ČR, která je spojena s výzkumným programem Potraviny pro budoucnost, Strategie AV21. Semináře se zúčastnilo více jak 70 zástupců většiny šlechtitelských subjektů v ČR.

CHI na semináři "Molekulární přístupy ve šlechtění rostlin" v Olomouci
09-02-2017
CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

III. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
09-02-2017

II. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
08-02-2017

7. - 8. 2. 2017
Žatec, konferenční místnost CHI


CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
08-02-2017

Česká televize natočila reportáž o novém hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), které se dotýká CHI. Dosavadní hodnocení označované jako "kafemlejnek" všech výstupů dle RIV (registr informací o výsledcích výzkumu) se změní, vědecko-výzkumné výstupy se budou posuzovat jinak.

Reportáž ČT o novém hodnocení výsledků VaVaI
07-02-2017

7. - 8. 2. 2017
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
03-02-2017

CHI finančně podpořil 16. agrární ples Agrární komory ČR, který se konal v Paláci Žofín v Praze.

České chmelařství reprezentoval Ing. Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR. Ing. Kovařík je členem "Společenstva rostlinné výroby" v rámci "Sněmovny společenstev" Agrární komory.

CHI partnerem 16. agrárního plesu Agrární komory ČR v Praze
01-02-2017

1. - 2. 2. 2017 (St - Čt)
Senohraby

1. 2. 2017
Vystoupení CHI v odpoledním bloku.
Přednáška Ing. Josefa Vostřela, CSc. k aktuální problematice používání mědi ve chmelu.

2. 2. 2017
Vystoupení CHI v dopoledním bloku.

Chmelařský kongres 2017
01-02-2017

Senohraby
Chmelařský kongres

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 18. vydání "Chmelařské ročenky 2017", do které přispěli pracovníci CHI.

K zakoupení je na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2017
01-02-2017
CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe

Praha, Ministerstvo zemědělství

Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal se zúčastnili na Ministerstvu zemědělství jednání expertní skupiny na ochranu chmele. Setkání odborníků je důležité pro vydání aktualizované "Metodiky ochrany chmele 2017".

31-01-2017

CHI uspořádal druhý ročník workshopu „Degustace piv perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní“. Degustace se účastnilo 23 lidí z chmelařské i pivovarské oblasti. Cílem workshopu bylo vybrat nové genotypy pro praktické využití pro studené chmelení v pivovarech.

Workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní v CHI
26-01-2017

Čt 26. 1. 2017
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady. Představení současných a budoucích projektů, diskuse k vědecko-výzkumné činnosti ústavu.

Zasedání vědecké rady CHI
13-01-2017

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se za CHI zúčastnili slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2016 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec. Miroslav Brynda byl také požádán o tematický příspěvek.

CHI na vyhodnocení sklizně 2016 družstva CHMELAŘSTVÍ
12-01-2017

V CHI proběhlo oponentní řízení projektu EUREKA LF 15020 "Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících celosvětových pivovarnických požadavků." Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Oponentní rada souhlasila se zprávou za řešení projektu v r. 2016.

V CHI se uskutečnilo oponentní řízení projektu v programu EUREKA
07-01-2017
Silný mráz zaznamenán na meteostanici v CHI

Studená fronta, která pronikla do Evropy ze Sibiře, přinesla slabé sněžení i do Žatce. Ve čtvrtek 5. 1. 2017 napadlo do 3 cm sněhu (foto).

Mediálně avizovaný silný mráz pro ČR byl meteostanicí v areálu CHI Žatec zaznamenán v sobotu 7. 1. 2017, a to –14,9 ºC (v 3:45 h), nejvyšší teplota dosáhla –5,3 ºC (ve 23:30 h). Navečer připadlo pár centimetrů sněhu.

Silný mráz zaznamenán na meteostanici v CHI
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css