AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
VÝZKUMNÁ STANICE TRŠICE

Výzkumná stanice Tršice

Výzkumná chmelařská stanice v Tršicích byla zřízena v roce 1953. Byla to reakce na vzrůstající rozlohu chmelnic v oblasti a potřebu řešit problematiku pěstování chmele na Moravě na odborně vyšší úrovni. Činnost stanice navázala na aktivity Chmelařského spolku pro Moravu, který byl v Tršicích založen v roce 1883. Jeho členové měli mimo jiné zájem o pokusnictví a výzkumnou činnost, o čemž svědčí založení pokusné chmelnice v roce 1886 na které prováděly pokusy s výživou chmele.

Hlavním úkolem stanice bylo zpočátku zainteresovat nové pěstitele na pěstování chmele. Spolu s ÚKZÚZ vypracovala stanice v Tršicích přesný plán výpomoci chmelařské praxi. Dalším z úkolů stanice VÚCH v Tršicích bylo ověřování výsled­ků prací ze všech úseků výzkumu VÚCH v Žatci a zavádění těchto výsledků do praxe (agrotechnika, výživa chmele). Stanice rovněž řešila různé úkoly ve spolupráci s jinými ústavy (Výzkumným ústa­vem zemědělské ekonomiky v Praze [vypracována rajonizace chmele v ČSR], s Výzkumným ústavem krmivářským v Pohořelicích [využití chmeliny pro krmení], se Státní zkušebnou zemědělských strojů v Brně [ zkoušení nových typů strojů]. Na úseku ověřování účinnosti nových insekticidů proti mšici chmelové spolupracuje stanice s ÚKZÚZ v Brně již od roku 1972. výzkumná stanice. Dlouhodobá dobrá spolupráce výzkumu s chmelařskou praxí přináší své plody ve formě příznivé odrůdové skladby a věkové struktury chmelnic v celé Tršické chmelařské oblasti, což se příznivé projevuje ve vysokých výnosech kvalitního chmele.

Kontakt

Ing. Ivo Klapal
vedoucí pokusné stanice

gsm: +420 602 110 355
e-mail:

Spolková činnost

Moravský chmelařský spolek
Tršice 75
783 57 Tršice

IČ: 229 07 335

Ing. Ivo Macháček, předseda
e-mail:

Odkazy

Monitoring médií

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css