AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
04-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
IMPLEMENTACE GDPR V CHI

Implementace GDPR v CHI

V Žatci 25. 5. 2018

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti Chmelařský institut s.r.o.

SPRÁVCE

Společnost Chmelařský institut s.r.o. se sídlem Kadaňská 2525, 438 01 Žatec, IČ 148 64 347, zapsaná v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle C. pod č. vložky 3296 zpracovává osobní údaje jako správce – to znamená, že určuje, jak budou tyto údaje zpracovány, za jakým účelem, jak dlouhou dobu a případně vybírá další zpracovatele, kteří mohou se zpracováním osobních údajů pomáhat.

PROHLÁŠENÍ

Naše společnost prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované současnou platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a to znamená, že zpracovává vaše údaje pouze na základě platného právního a relevantního zákonného důvodu, oprávněného zájmu, plnění vzájemných smluv, daných zákonných povinností či výslovně uděleného souhlasu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje, které nám sami svěříte, zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů:

  
Poskytování služeb a plnění vzájemných smluvních ujednání

Rozsah osobních údajů – fakturační údaje (tak, jak vyplývají ze zákona o účetnictví, o dani z příjmu a DPH), e-mailové spojení a telefon (nutné pro rychlé a operativní jednání při změnách smluvních podmínek) a případně plné jméno zákonného zástupce a korespondenční adresu, pokud není shodná s fakturačními údaji

  
Vedení účetnictví

Abychom vyhověli znění veškerých zákonných povinností při vystavování daňových dokladů a řádnému vedení účetní a daňové evidence, potřebujeme znát veškeré vaše fakturační údaje.

  
Marketingové služby

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, potřebujeme znát a měli bychom znát vaše plné jméno a příjmení, titul, název společnosti, kterou zastupujete a pozici ve společnosti, kontaktní telefonní čísla, e-mailové spojení, adresu zastupované společnosti, případně jinou kontaktní adresu. K tomu, abychom vám dokázali nabídnout a poskytnout odpovídající typ školení, semináře či jiného obchodního sdělení, zpracováváme osobní údaje i v rozsahu povolání či odborné specializace.

  
Využívání internetových služeb

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a pro měření návštěvnosti webu používáme identifikátory cookies.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předány společnosti Svaz pěstitelů chmele České Republiky, IČ: 004 81 505, která je naším stoprocentním vlastníkem a zakladatelem.

Pro provoz a zajištění chodu našeho sezónního e-shopu využíváme externí firmu Petr Kopecký, IČ: 871 29 191 a pro správu interních serverů a interní datové sítě využíváme externí firmu DUsoft computers, IČ: 104 18 229.

Za určitých oprávněných podmínek mohou být vaše údaje poskytnuty a zpřístupněny státním orgánům – Policii ČR, soudům, Finanční správě, …, a to pouze v rámci výkonu jejich povolených zákonných pravomocí.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci v účetních a obchodních odděleních, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti a zabezpečení zpracování osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologii, které odpovídají danému stupni technického rozvoje, a ujišťujeme vás, že jsme přijali veškerá technická a organizační zabezpečení, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení nám poskytnutých informací o vašich osobních údajích.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany dat na základě rozhodnutí Evropské komise.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou v naší společnosti uloženy po celou dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle znění ostatních závazných právních předpisů a ustanovení.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na informace, které je již splněno touto informací o zásadách zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Máte právo na přístup ke svým údajům a díky písemné žádosti zaslané na adresu naší společnosti jsme povinni vám sdělit, jaké konkrétní údaje o vás zpracováváme a proč.

Máte právo na doplnění, změnu či omezení zpracování, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nepřesně nebo nezákonně.

Máte právo na výmaz (tak zvaně „být zapomenut“) vašich osobních údajů a jste oprávněni kdykoliv odvolat i již dříve udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Ovšem v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu evidovat a archivovat, ale ujišťujeme vás, že jakmile uplyne povinná doba uložení vašich osobních údajů, vaše údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našeho systému.

Máte právo na stížnost, pokud jste nabyli dojmu, že vaše údaje zpracováváme ne zcela v souladu se zákonem. Se svou stížností se můžete kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Chmelařský institut s. r. o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec


Ing. Magda Vaňková
agenda "GDPR", ekonomka
tel.: +420 415 732 107
e-mail: vankova [at] chizatec . cz

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css