AKTUALITY
11-01-2024
Kurzy a školení OZ-POR
31-12-2023
Nabídka inzerce v připravované nové knize CHMELAŘSTVÍ
01-12-2023
ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2023
24-11-2023
MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2023"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Budoucí akce

10-04-2024

Žatec, aula CHI

4. ročník degustační soutěže pro pivovary všech velikostí. Chmelení KAZBEKem ve svrchně i spodně kvašených pivech.

Registrace do 29. 2. 2024!

KAZBEK CUP 2024
10-04-2024

Žatec, aula CHI

Bohemia Hop, a. s. a CHI naplánovaly termín 26. ročníku konference s degustací piv.

Současně proběhne 4. ročník soutěže KAZBEK CUP 2024.

26. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
28-02-2024
Seminář k mechanizaci a agrotechnice

St 28. 2. 2024
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Seminář zaměřený na mechanizaci do chmelnic a na ostatní témata, která se nevešla do programu na semináři k agrotechnice chmele dne 31. 1. 2024.

Připravujeme program, pozvánku.

31-01-2024

St 31. 1. 2024
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Tradiční seminář k agrotechnice chmele.

Připravujeme program, pozvánku.

Seminář k agrotechnice chmele 2024
24-01-2024

Praha, Orea Hotel Pyramida

Svaz pěstitelů chmele ČR představí 25. vydání "Chmelařské ročenky 2024", do které přispěli pracovníci CHI na podzim 2023. Formát A6, barevná.

Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení bude také na sekretariátu Svazu.

Vyjde Chmelařská ročenka 2024
23-01-2024

23. - 24. 1. 2024 (út - st)
Praha, Orea Hotel Pyramida

Pořádá Svaz pěstitelů chmele ČR.

Vystoupení CHI dle požadavků Svazu.

Chmelařský kongres 2024
23-01-2024

Út 23. 1. 2024
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. vyhlásí na aule CHI v rámci odborného semináře výsledky nové degustační soutěže "Česká pivní vize 2023".

22-01-2024

Žatec, aula CHI

CHI uspořádá setkání členů vědecké rady.

Představeny budou směry řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2023–2027, výzkumný záměr: „Udržitelná produkce chmele založená na principech bioekonomiky a smart zemědělství v reakci na globální změny v biosféře“ s finanční podporou Ministerstva zemědělství, a aktuálně řešené projekty.

Zasedání vědecké rady CHI
17-01-2024

Praha, Ministerstvo zemědělství, Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejní výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ s počátkem řešení v roce 2024.

CHI se na konci července 2023 přihlásil do této veřejné soutěže, uchází se celkem o 7 projektů v roli hlavního uchazeče nebo dalších řešitelů.

K zamyšlení komentář RNDr. Jana Nedělníka (.uroda.cz) o krácení financí pro NAZV, zatímco pro Akademii věd ČR a vysoké školy naopak dojde k nárůstu podpory.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
11-01-2024

I. stupeň - základní kurz:
11. - 12. 1. 2024

II. stupeň - základní kurz / zkouška: 16. - 17. 1. 2024

I. stupeň - doplňující školení:
18. 1. 2024

Kurzy a školení OZ-POR
10-01-2024

Žatec

Miroslav Brynda se za CHI v Žatci zúčastní slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2023 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2023 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
09-01-2024

Radovesice

Miroslav Brynda se za CHI v Radovesicích, v zasedací místnosti podniku ZEPOS a.s., zúčastní slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2023 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2023 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
31-12-2023

Nabídka inzerce v připravované nové knize CHMELAŘSTVÍ

Více při kliknutí na odkaz.

Nabídka inzerce v připravované nové knize CHMELAŘSTVÍ
29-12-2023

Pá 29. 12. 2023 (předpoklad)

Ministerstvo zemědělství vydá „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2023", do které přispěli pracovníci CHI.

Dostupná bude při kliknutí na odkaz.

MZe vydá "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2023"
22-12-2023
Celozávodní dovolená

Od pátku 22. 12. 2023 do pátku 29. 12. 2023 bude většina zaměstnanců CHI čerpat celozávodní dovolenou.

Nový rok zahájíme v úterý 2. 1. 2024.

05-12-2023

Ve dnech 5. - 6. 12. 2023 proběhne v Želivě zasedání Rady genetických zdrojů rostlin, kterého se za CHI zúčastní Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Bc. Sabina Trnková.

CHI je kurátorem polní kolekce chmele.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Želivě
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css