AKTUALITY
10-04-2024
KAZBEK CUP 2024
07-03-2024
Kurzy a školení POR
05-03-2024
Seminář "Ochrana chmele 2024 - Žatec"
28-02-2024
Seminář k mechanizaci a agrotechnice
15-01-2024
Šlechtitel chmele hostem pořadu o pivu a k pivu Tap Takover na Youradio Talk
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2024

05-02-2024
Vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů funguje od března 2022

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Zaměstnavatel, zaměstnávající k 1. lednu kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, musí zřídit vnitřní oznamovací systém. Používá se též označení "whistleblowing".

CHI vydal v předstihu (březen 2022) interní Směrnici č. 2/2022 o ochraně oznamovatelů při podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Zaměstnanec, který by se dozvěděl o protiprávním jednání a upozornil na něj, je pod ochranou zákona s garancí, že jej zaměstnavatel nebude nikterak perzekvovat.

Vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů funguje od března 2022
31-01-2024

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Tradiční seminář k agrotechnice chmele.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Seminář k agrotechnice chmele 2024
26-01-2024

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 11-12/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 21. 12. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 11-12/2023
24-01-2024

Česká televize - ČT2

Josef Polášek, průvodce nové řady dokumentárního cyklu "Příběhy starých hospod 2", zavítal do Žatce. Společně s regionálním pracovníkem muzea K. A. Polánka v Žatci, Mgr. Miroslavem Černým, navštívili restauraci U Medvěda.

V rozhovoru, kromě historie pohostinství, přišla řeč na Žatecký poloraný červeňák či práci šlechtitele Dr. Karla Osvalda.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Žatec a chmel v dokumentárním cyklu "Příběhy starých hospod 2" na ČT2
23-01-2024

23. - 24. 1. 2024
Praha, Orea Hotel Pyramida

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, CSc.

O pitný režim se starali Libuška Šulcová s Víťou Karbanem.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Chmelařský kongres 2024
23-01-2024

Praha, Orea Hotel Pyramida

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 25. vydání "Chmelařské ročenky 2024", do které přispěli pracovníci CHI na podzim 2023. Formát A6, barevná, 485 s., ISBN 978-80-88613-40-4.

Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení na sekretariátu Svazu, nebo brzy v e-shopu vydavatele (při kliknutí na odkaz).

Vyšla Chmelařská ročenka 2024
23-01-2024

Žatec, aula CHI
Garant za CHI: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a CHI uspořádaly workshop "Nové české chmelové odrůdy tolerantní k suchu", jehož součástí bylo vyhlášení výsledků nové degustační soutěže "Česká pivní vize 2023".

Prezentovány byly výsledky řešení projektu NAZV, QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe" (2021-2025).

Nové české chmelové odrůdy tolerantní k suchu - workshop VÚPS a CHI pro pivovary
22-01-2024

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady.

Představeny buly směry řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2023–2027, výzkumný záměr: „Udržitelná produkce chmele založená na principech bioekonomiky a smart zemědělství v reakci na globální změny v biosféře“ s finanční podporou Ministerstva zemědělství, a aktuálně řešené projekty.

Za Ministerstvo zemědělství se zúčastnili Ing. Jan Adamec, vedoucí Oddělení výzkumu a Ing. Markéta Altová, ministerský rada z Oddělení speciálních plodin.

Zasedání vědecké rady CHI
18-01-2024

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS Louny vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
17-01-2024

16. - 17. 1. 2024

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS Louny vedla MVDr. Markéta Smudková.

Po skončení kurzu následovala zkouška. Zákonný požadavek na přítomnost tzv. odborného školitele zabezpečovala u písemných testů za CHI Ing. Markéta Trefilová.

Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
15-01-2024

Šlechtitel chmele hostem pořadu o pivu a k pivu Tap Takover na Youradio Talk

Povídání o ŽPČ a našich odrůdách chmele!

K přehrání.

Šlechtitel chmele hostem pořadu o pivu a k pivu Tap Takover na Youradio Talk
12-01-2024

11. - 12. 1. 2024

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS Louny vedla Ing. Hana Höferová.

Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
12-01-2024

CHI přispěl na nový vůz dětskému domovu v Žatci, jehož součástí je i základní a střední škola pro své chovance. V pátek 12. 1. 2024 se za přítomnosti sponzorů předávaly klíčky od nového vozu. Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI přispěl na nový vůz organizaci Dětský domov, Základní a Střední škola Žatec, p.o.
10-01-2024

Žatec

Miroslav Brynda, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a Pavel Kozlovský se za CHI v Žatci zúčastnili slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2023 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2023 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
10-01-2024

Pozor ZMĚNA - objednávejte u nového DISTRIBUTORA!

Více při rozkliknutí.

Předplatné časopisu Chmelařství
09-01-2024

Radovesice

Miroslav Brynda se za CHI v Radovesicích, v zasedací místnosti podniku ZEPOS a.s., zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2023 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2023 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
04-01-2024

Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný (KDU-ČSL) se sešel s řediteli zemědělských výzkumných organizací. Zároveň také zahájil rok 100. výročí od založení České akademie zemědělských věd (ČAZV).

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Ministr zemědělství se sešel s řediteli zemědělských výzkumných ústavů
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css