AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
04-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2023

22-12-2023

MZe vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2023", do které přispěli pracovníci CHI.

Dostupná při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2023"
22-12-2023

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2024!

PF 2024
21-12-2023

CHI vydal před Vánoci nástěnný kalendář 2024, jehož prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal nástěnný kalendář 2024
19-12-2023

Praha, Ministerstvo zemědělství, Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ s počátkem řešení v roce 2024.

CHI se na konci července 2023 přihlásil do této veřejné soutěže, ucházel se celkem o 7 projektů v roli hlavního uchazeče nebo dalších řešitelů a byl úspěšný, 1 projekt byl podpořen k financování.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
15-12-2023

Sládek Pavel Palouš natáčí pro youtubový kanál Beerex reportáže o vaření různých druhů piv či se s kamerou vydává do minipivovarů. Ve sklizni 2021 navštívil ÚH Stekník a CHI v Žatci, kde se zajímal o šlechtitelský proces, průvodcem mu byl šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. Ilustrační záběry se také natáčely na chemickém oddělení.

Jak vznikla odrůda Mimosa či jak dlouho trvá vyšlechtění jedné odrůdy, se dozvíte v reportáži (stopáž 7 minut).

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Sládek Pavel Palouš natočil reportáž o šlechtění chmele v CHI pro Beerex
11-12-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 9-10/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 23. 10. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 9-10/2023
06-12-2023

Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání (Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání) natočil několik zvukových záznamů pro pořad „Agro Hovory“, jehož cílem je mladým lidem přiblížit různé kariérní cesty v zemědělském sektoru.

Ve třetím díle na mikrofon promluvila Michaela Macháčková, chmelařka ze ZD Podlesí ROČOV, která se nadšeně rozpovídala nejen o své práci a co obnáší, ale i celkově o průběhu chmelařského roku a souvislostech našeho oboru.

Stopáž 45 minut.

K přehrání na platformě Spotify.

Michaela Macháčková ze ZD Podlesí ROČOV nejen o práci chmelařky v pořadu Ministerstva zemědělství
05-12-2023

Ve dnech 5. - 6. 12. 2023 proběhlo v Želivě zasedání Rady genetických zdrojů rostlin, kterého se za CHI zúčastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Bc. Sabina Trnková.

CHI je kurátorem polní kolekce chmele.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Želivě
01-12-2023

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2023.

Celkem se sklidilo 6 997 tun chmele.

Tisková zpráva při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2023
29-11-2023

Ve vydavatelství Agriprint vyšla "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2024", do které přispěli pracovníci CHI, zároveň CHI publikaci finančně podpořil formou inzerce.

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2024
28-11-2023

Ing. Pavel Donner, Ph.D., Bc. Sabina Trnková a Libuška Šulcová se za CHI na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR spolupodíleli na prezentaci českého chmelařství. Na veletrh se dále vypravili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert.

BrauBeviale v Norimberku patří k nejvýznamnějším mezinárodním nápojovým veletrhům.

Piva na ochutnání uvařil sládek Jan Hervert z pokusného minipivovaru CHI.

CHI na BrauBeviale 2023
28-11-2023

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., přijal pozvání stát se hodnotitelem v odborném panelu nové degustační soutěže "Česká pivní vize", kterou pořádá Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Speciální kategorie je v roce 2023 vyhlášená pro piva chmelená novými odrůdami chmele, které mají dobrou toleranci ke změně klimatu. Jedná se o odrůdy s prokázanou tolerancí k suchu a jsou vhodné pro pěstování na plochách bez závlahy. Jedná se o naše odrůdy Saaz Shine, Saaz Comfort, Juno, Uran, Ceres.

Přihlášky do soutěže do 25. 9. 2023!

Odrůdy ke koupi u Dr. Nesvadby.

Degustační soutěž Česká pivní vize
27-11-2023

Jednatel CHI a prezident Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Norimberku (SRN) zúčastnil jednání ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Norimberku
27-11-2023

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se v Norimberku (SRN) s kolegou Ing. Ivo Klapalem zúčastnili dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel (Commodity Expert Group - Hops).

CHI na zasedání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Norimberku
25-11-2023

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., se jako porotce zúčastnil v Brně 11. ročníku soutěže domácího piva "Moravian Homebrewers Meeting".

CHI věnoval pro vítěze vzorky nových českých odrůd chmele.

CHI na 11. ročníku soutěže domácího piva "Moravian Homebrewers Meeting" v Brně
24-11-2023

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2023", do které přispěli pracovníci CHI.

Ke stažení.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2023"
23-11-2023

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS Louny vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-11-2023

Mikulov

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
22-11-2023

Žatec, aula CHI

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Členská schůze CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
20-11-2023

Redaktorka České televize, Barbora Lancová, připravila reportáž ze slavnostního předání certifikátu zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví za účasti ministra zemědělství Martina Baxy, které se uskutečnilo v sobotu 18. 11. 2023 v žateckém divadle.

V reportáži vystupuje ministr kultury Mgr. Martin Baxa, starosta města Žatce Ing. Radim Laibl, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a vedoucí ÚH Stekník Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., který vyzdvihl jedinečnost zdejší lokality pro pěstování chmele.

K přehrání.

Vedoucí ÚH na ČT1 o jedinečnosti chmelové lokality na Stekníku v rámci UNESCO
19-11-2023

Plzeňský Prazdroj zveřejnil dílčí výsledky řešení projektu "PRO CHMEL".

Monitoring médií při kliknutí na odkaz.

Plzeňský Prazdroj zveřejnil dílčí výsledky řešení projektu "PRO CHMEL"
18-11-2023

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, CSc. se zúčastnili slavnostního předání certifikátu zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví z rukou ministra zemědělství Martina Baxy, které se událo v sobotu 18. 11. 2023 v žateckém divadle.

Mediální výstupy a reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

Slavnostní předání certifikátu zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví
10-11-2023

Redaktorka Markéta Fialová ze stanice CNN Prima News zavítala se svým pořadem „PRIIMA město“ do Žatce.

V reportáži vystoupili Ing. Radim Laibl (starosta města Žatce), Mgr. Petr Antoni (předseda Spolku Mederova domu), Jaroslav Špička (ředitel Chrámu chmele a piva), Karel Havelka (manažer Chrámu chmele a piva), Vladimír Valeš (ředitel Chmelařského muzea), Mgr. Zdeněk Rosa, BA (předseda představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec) a Martin Kec (jednatel firmy Sedmý schod s.r.o., Žatec).

Z CHI na kameru promluvili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert. Ing. Ivana Malířová byla natočena při práci s tkáňovými kulturami.

K přehrání.

Reportáž o Žatci na stanici CNN Prima News
09-11-2023

Premiéra 9. 11. 2023
ČT1, 21:10 h

Česká televize v cyklu "Toulky českem budoucnosti III" připravila pořad věnovaný českému pivovarnictví, kterým provázeli moderátoři Iveta Toušlová a Josef Maršál.

Záběry se natáčely např. v Plzeňském Prazdroji, Budějovickém Budvaru, Městském pivovaru Domažlice či v pivovaru Rudohor, kde padla zmínka o použití kryochmelu. Připomenuty byly významné osobnosti českého pivovarnictví (Josef Groll, Antonín Holeček, František Ondřej Poupě).

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Česká televize odvysílala pořad o českém pivovarnictví
08-11-2023

Praha
Národní zemědělské muzeum

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Ing. Petr Svoboda, CSc. se zúčastnili konference k 30. výročí založení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity při Ministerstvu zemědělství. U prezentačního stolu pivo k ochutnání čepovala Libuška Šulcová.

CHI je kurátorem polní kolekce chmele, je zapojen do programu.

Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný se zastavil u prezentace CHI, jehož činnost v oblasti genetických zdrojů představil Dr. Nesvadba.

CHI na konferenci k 30. výročí založení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity
03-11-2023

Ve vědeckém časopise Nature Communications vyšel čánek autorů Mozny, M., Trnka, M., Vlach, V. et al.: Climate-induced decline in the quality and quantity of European hops calls for immediate adaptation measures, který přichází s nelichotivými prognózami o pěstování chmele v ČR, Německu a Slovinsku.

Článek spustil lavinu mediálního zájmu nejen z ČR, ale i ze zahraničí a novináři začali šířit informace, které jsou mimo realitu (např. že ŽPČ se dokonce dříve sklízel na konci září).

Za tímto účelem svolal předseda Svazu pěstitelů chmele ČR (Ing. Luboš Hejda) schůzku, na kterou pozval do Žatce vedoucího autorského kolektivu Dr. Martina Možného (Český hydrometeorologický ústav), předsedu představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (Mgr. Zdeněk Rosa, BA) a zástupce CHI (Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Josef Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Donner, Ph.D.) za účelem získání informace, jak se článek kompiloval. Za Svaz se dále zúčastnil tajemník (Ing. Michal Kovařík).

Mgr. Rosa poukázal na chybný přepis zdrojových dat či použití dat, která nedávají smysl (např. v SRN průměry za oblast Hallertau namísto sklizňových dat za odrůdu Hallertauer Mittelfrüh).

Iniciátoři schůzky vyzvali Dr. Možného, aby provedl revizi přepisu zdrojových dat, ze kterých se vygenerují přepracované případové studie. Etický kodex vědce zajisté přispěje k tomu, že se mediální bublina nenechá jen tak vyšumět.

CHI na schůzce Svazu k nelichotivým dopadům vědeckého článku Dr. Možného z ČHMÚ a jeho kolektivu na chmel
02-11-2023

Čt 2. 11. 2023
TV Nova

Redaktorka TV Nova, Martina Kolačná, se zajímala o projekt Plzeňského Prazdroje "PRO CHMEL", na kterém participují CHI, Svaz, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a pěstitelé v lokalitách Stekník, Obora u Loun, Mšec, Mutějovice, Lišany u Rakovníka a Hořesedly.

V reportáži vystupují Mgr. et Mgr. Ivan Tučník (Plzeňský Prazdroj) a Ing. Václav Burger (LUPOFYT s.r.o., Chrášťany u Rakovníka), který uvedl, že v r. 2023 dosáhl nejvyšších výnosů chmele v jeho dosavadní 30leté kariéře, a to díky využívání nových technologií. Také v Hořesedlích (CHMELEX, spol. s r. o.) sklidili dokonce o 40 % větší úrodu.

K přehrání na TN.cz při kliknutí na odkaz.

Projekt "PRO CHMEL" v hlavních zprávách na TV Nova
19-10-2023

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D., šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se v Plzni zúčastnili 41. Pivovarsko-sladařského semináře, který pořádal Plzeňský Prazdroj, a. s.

Dr. Nesvadba vystoupil s přednáškou na téma "Nové odrůdy chmele typu “Flavour hop“ a jejich pivovarské využití".

41. Pivovarsko-sladařský seminář v Plzni
19-10-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 7-8/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 21. 8. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 7-8/2023
18-10-2023

V konferenční místnosti CHI proběhlo setkání řešitelů projektu "PRO CHMEL", který financuje Plzeňský Prazdroj.

Výzkum probíhá na chmelnicích u obcí Stekník, Obora u Loun, Mšec, Mutějovice, Lišany u Rakovníka a Hořesedly.

Info o projektu při kliknutí na odkaz.

Schůzka k projektu "PRO CHMEL" v CHI
18-10-2023

Středa 18. 10. 2023
Žatec, aula CHI

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
12-10-2023

Čt 12. 10. 2023
Boží Dar, Pivovar Červený Vlk

ARIX a. s. a CHI uspořádaly XI. ročník semináře spojeného s workshopem "Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby".

XI. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
11-10-2023

10. -11. 10. 2023 (út-st)
Žatec, 9 - 16 hod

V degustační místnosti proběhla individuální nemoderovaná bonitace 29 vzorků chmele, kterou připravilo oddělení šlechtění chmele (garant Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.) v rámci řešení projektu NAZV QK21010136.

Hodnocení perspektivních genotypů chmele s odolností k suchu
29-09-2023

Namluvili Pavel Rímský a Vojta Kotek.

Obsahuje dílčí záběry z ÚH Stekník a CHI v Žatci.

K přehrání (16 min).

Město Žatec: dokument k nominaci UNESCO, na jehož premiéru jsme čekali od r. 2017
24-09-2023

24. - 27. 9. 2023 (ne - st)
Srní

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, CSc. se za oddělení biotechnologie zúčastnili konference "Methods in Plant Sciences 2023", kterou pořádala Česká společnost experimentální biologie rostlin.

Dr. Patzak přednesl příspěvek na téma "Hop plant – from history through omics to beer".

CHI na Šumavě na konferenci "Methods in Plant Sciences 2023"
20-09-2023

Neděle 20. 8. - středa 20. 9. 2023

Ve středu 20. 9. 2023 skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako poslední se sklízely odrůdy Agnus, Kazbek a Saaz Late.

CHI ukončil sklizeň chmele 2023
19-09-2023

Praha, Pražská křižovatka

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2023“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva.

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D. a sládek Jan Hervert zasedli do degustačních komisí na VÚPS ve dnech 20. - 21. 6. 2023.

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2023"
19-09-2023

19. - 30. 9. 2023

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, oslovuje tímto odkazem všechny milovníky piv k oslavě "Dnů českého piva", svátku poprvé vyhlášeného 27. 9. 2013.

Více při kliknutí na odkaz.

Dny českého piva
19-09-2023

Tršice u Olomouce
Chmelnice v majetku JVR, spol. s r. o.


AGROTEC Zemědělská technika, New Holland Agriculture, Chmelařský institut s.r.o., pracoviště Tršice, HOPEX Louny s.r.o. ve spolupráci Moravským chmelařským spolkem, z.s. se sídlem v Tršicích a firmou JVR, spol. s r. o. pořádaly pro pěstitele ze chmelařské oblasti Tršicko ukázku stroje pro hubení plevelů elektrickým proudem - elektroherbicidu ZASSO XPS.

Kvůli rannímu vydatnému dešti bude pokus ve chmelnici založen později.

Polní ukázka elektroherbicidu ZASSO XPS na chmelnici v Tršicích
18-09-2023

Po 18. 9. 2023
Saudská Arábie, Rijád
Zasedání UNESCO

V pondělí dne 18. září 2023 bylo na zasedání Výboru pro světové dědictví, které se konalo v saudskoarabském v Rijádu, rozhodnuto o zápisu chmelařské krajiny a města Žatec, jejího centra, na Seznam světového dědictví UNESCO.

ÚH Stekník a přilehlé chmelnice jsou začleněny do projektu (nominační žádosti).

Mediální výstupy k přečtení!

Žatec a krajina žateckého chmele jsou světovým dědictvím UNESCO
17-09-2023

Reportérky nedělního pořadu "Víkendová snídaně" z TV Nova, Iveta Maurerová a Natálie Chocholoušová, se vypravily na ÚH Stekník, aby zavzpomínaly na dobu "retro", kdy se ručně česal chmel. V přímém přenosu kladly otázky jednateli CHI Ing. Josefu Patzakovi, Ph.D.

Z televizního studia v Praze se o dění na Stekníku zajímali moderátoři Jan Čenský s Danou Morávkovou.

K přehrání.

TV Nova: živé vysílání z ÚH Stekník
13-09-2023

Japonský pivovar Suntory se od r. 2009 intenzívně zajímá o kvalitativní parametry žateckého chmele. I v r. 2023 na základě dohody o spolupráci CHI zajišťuje pro pivovar vedení, sklizeň pokusů a analýzu vzorků, více sdělit kvůli doložce o mlčenlivosti nelze.

Ve středu 13. 9. 2023 navštívili zadavatelé smluvního výzkumu ze Suntory Global Innovation Center náš ústav, kde jim byly prezentovány aktuální výsledky řešení projektů.

Prezentace aktuálních výsledků smluvního výzkumu pro Suntory Global Innovation Center
12-09-2023

Sdělení mediálního zástupce města Žatce Tomáše Kassala o zasedání výboru UNESCO v Rijádu pro Žatecký a lounský deník.

„K rozhodnutí o zápisu na Seznam světového dědictví dojde v Rijádu nejspíše v neděli 17. září odpoledne,“ přiblížil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Mediální zástupce města Žatce o zasedání výboru UNESCO v Rijádu pro Žatecký a lounský deník
09-09-2023

Portál Newstream.cz si všímá blížící se historické chvíle města Žatce, která se týká rozhodnutí o zápisu města a jeho okolí na Seznam Světového dědictví UNESCO. K nominaci se vyjádřili koordinátorka přípravy Olga Bukovičová, starosta Radim Laibl a ředitel Chrámu chmele a piva Jaroslav Špička.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Zástupci Žatce o šancích nominace města a jeho okolí na UNESCO pro Newstream.cz
06-09-2023

Na kameru promluvili Radil LAIBL, Luboš HEJDA, Josef PATZAK a Zdeněk ROSA.

K přehrání.

Chmel, Žatec, UNESCO v reportáži Televize Ústeckého kraje
04-09-2023

Pár odkazů na reportáže médií o sklizni chmele na Lounsku, Rakovnicku, Litoměřicku a Tršicku.

Obora u Loun, Kolešovice, Okna u Polep a Kokory.

Média o sklizni chmele na Lounsku, Rakovnicku, Litoměřicku a Tršicku
04-09-2023

Dominika Zelenková, redaktorka TN.cz, se zajímala o sklizeň chmele na ÚH Stekník. Otázky zodpovídal Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚH Stekník.

V reportáži dále vystoupili Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR a brigádnice Silvie a Olina.

K přehrání.

Vedoucí ÚH Stekník o sklizni chmele pro TN.cz
03-09-2023

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2023

1. místo pivovárku CHI v kategorii "Svrchně kvašené pivo typu ALE"

Za úspěchem stojí naše nové odrůdy Ceres a Pluto.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2023: 1. místo pivovárku CHI v kategorii Svrchně kvašené pivo typu ALE
02-09-2023

1. - 2. 9. 2023 (pá - so)
Žatec

CHI jako tradiční partner podpořil 66. slavnosti chmele - Žateckou DOČESNOU 2023.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2023
02-09-2023

Žatec, náměstí Svobody
14:45 - 15:20 h

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předával na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2023, kterou pořádal CHI.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2023 - předávání diplomů vítězům degustace
01-09-2023

Žatec, aula CHI
31. 8. - 1. 9. 2023

Zveřejněny VÝSLEDKY.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023 - VÝSLEDKY
01-09-2023

Pá 1. 9. 2023
Žatec, aula CHI

Druhá část degustace piv v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023 - II. část
01-09-2023

Miroslava Strnadová, redaktorka týdeníku 5plus2, se dotazovala chmelaře Pavla Kozlovského na sklizeň chmele na ÚH Stekník.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Chmelař Pavel Kozlovský o sklizni chmele pro týdeník 5plus2
31-08-2023

Čt 31. 8. 2023
Žatec, aula CHI

První část degustace piv v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023 - I. část
31-08-2023

CHI bylo doručeno oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 16., 22. a 31. 8. 2023, které je zapříčiněno výměnou sloupů a kabelového vedení vysokého napětí společností ČEZ Distribuce.

Pro zdárný průběh námi dlouhodobě naplánované akce dne 31. 8. 2023 - prvního dne degustace piv při Žatecké Dočesné 2023 - nezbývalo CHI než si objednat zajištění dodávky elektřiny z mobilního generátoru od externí firmy. Vícenáklady si však nešlo nárokovat na distribuční společnosti.

Dle smlouvy s externí firmou zajišťovala kontrolu nad chodem náhradního zdroje pověřená osoba.

Přerušení dodávky elektřiny vyřešil mobilní agregát
30-08-2023

V rámci povinné publicity zveřejňujeme následující text:

Společnost Chmelařský institut s.r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna Chmelařský institut s.r.o., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000831, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Fotovoltaická elektrárna CHI podpořena z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy
29-08-2023

Každoročně v čase sklizně ŽPČ nezapomínáme ozdobit bustu Dr. Karla Osvalda chmelovým věncem, který umí fortelně uplést Maruška Špánková z oddělení šlechtění chmele.

Busta Dr. Osvalda v CHI ozdobena chmelovým věncem
28-08-2023

IV. odběr (23. - 24. 8. 2023)
III. odběr (15. - 16. 8. 2023)
II. odběr (7. - 8. 8. 2023)
I. odběr (1. - 2. 8. 2023)

Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní
25-08-2023

Redaktorky Michaela Bartošová a Stanislava Benešová z internetového portálu NOVINKY.cz se zajímaly o sklizeň chmele na ÚH Stekník, průvodcem jim byl jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Obrazová galerie a TV reportáž se také natáčela u zpracovatele chmele v CHMELAŘSTVÍ, družstvu Žatec.

Jednatel CHI o sklizni chmele pro internetový portál NOVINKY.cz
25-08-2023

Redaktorka IDnes.cz, Miroslava Strnadová, se zajímala o sklizeň chmele na ÚH Stekník, odborný výklad poskytl Pavel Kozlovský, chmelař ÚH Stekník.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Reportáž zahrnuje videosekvenci a fotogalerii.

Pavel Kozlovský o sklizni chmele na ÚH Stekník pro iDnes.cz
24-08-2023

24. - 29. 8. 2023 (čt - út)
Výstaviště České Budějovice
Země živitelka

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podpořil na stánku Ministerstva zemědělství prezentaci oboru na 49. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země živitelka 2023"
24-08-2023

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec ve spolupráci s firmou EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o. uspořádaly na sklizňovém středisku ve Lhotě u Holedeče praktickou ukázku bubnového dočesávače pazochů - novinky z výrobního programu závodu Mechanizace.

Za CHI se workshopu zúčastnili Miroslav Brynda a Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Bubnový dočesávač pazochů - představení novinky závodu Mechanizace CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec ve Lhotě u Holedeče
23-08-2023

CHMEL - Vent, spol. s r. o. a CHI uspořádaly workshop k představení odrůd Blues a Country pěstovaných na nízké konstrukci.

Odrůda Blues se sklízela mobilním sklízečem chmele HUN-30.

Workshop o nízkých konstrukcích v Kněžicích
21-08-2023

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil sklizňové plochy chmele podle stavu k 20. 8. 2023.

Aktuální výměra:4.860 ha

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2023
21-08-2023

Česká televize
Události v regionech sever a východ

Redaktorka České televize, Barbora Lancová, natočila reportáž o sklizni chmele na ÚH Stekník, ve které vystoupili traktorista Milan Olah, brigádnice Irena Worofta a vedoucí ÚH Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Sklizeň chmele na ÚH Stekník ve zprávách na ČT1
20-08-2023

V neděli 20. 8. 2023 ráno začala na všech střediscích ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako první přicházejí na řadu porosty ŽPČ.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
18-08-2023

Jednatel CHI a prezident Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se ve Freisingu (SRN) zúčastnil jednání ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na jednání ekonomické komise IHGC ve Freisingu
17-08-2023

TV reportáž ze chmelařského dne na Stekníku (9. 8. 2023).

Stopáž 9 minut!

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Reportáž TV OK plus Žatec ze chmelařského dne na Stekníku
10-08-2023

Redaktorka Českého rozhlasu Sever, Jana Vitásková, zjišťovala u vedoucího ÚH Stekník, Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D., jak by chystaná novela zákoníku práce ovlivnila pracovní smlouvy, které jsou uzavírány na dohodu. O dřívější zkušenosti s prací "na dohodu" se také podělil Milan Olah, traktorista ÚH Stekník.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o pracích na dohody pro Český rozhlas Sever
10-08-2023
Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Ing. Petr Svoboda, CSc. z oddělení biotechnologie se v Žatci zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Hostitelem bylo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.

Foto: Instagram Bohemia Hop, a.s. (bohemiahop_official)

Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko
10-08-2023

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se společně s Miroslavem Bryndou zúčastnili v Radovesicích setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Hostitelem byl Ing. Jiří Mašek z firmy ZEPOS a.s.

Oslava svátku sv. Vavřince - Úštěcko
09-08-2023

CHI uspořádal chmelařský den na Stekníku - tradiční akci pro všechny zájemce o české chmelařství.

Předání ocenění Řádu Svazu pěstitelů chmele ČR Ing. Zdeňku PETRLÍKOVI, CSc.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Zveřejněna reportáž TV OK plus Žatec.

Chmelařský den na Stekníku
09-08-2023

Česká televize, zpravodajský kanál ČT24, zprostředkovala živý vstup ze chmelařského dne na ÚH Stekník. Redaktorovi Milanovi Dandovi zodpovídali otázky jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D. a předseda Svazu pěstitelů chmele Ing. Luboš Hejda.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Chmelařský den na Stekníku v živém vstupu na ČT24
08-08-2023

V důsledku povětrnostních podmínek (déšť, vítr) spadla sousedící chmelnice, která nepatří do majetku ÚH Stekník. Nachází se v bloku chmelnic při hlavní silnici Louny - Žatec před stoupáním u Trnovan.

Jen jedna chmelnice v majetku ÚH Stekník se nachází na této trase v blízkosti "řopíku" před křižovatkou.

Přírodní živel se musel dotknout i naší první chmelnice za křižovatkou u Blšanky, avšak konstrukce nápor ustála. Vychýlení zafixovali zaměstnanci ÚH Stekník.

Spadlá chmelnice sousedící s ÚH Stekník
07-08-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 7. 8. 2023 osmé metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 8/2023
07-08-2023

Jedntel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. se v Kokorách a Prosenicích zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, které pořádal Moravský chmelařský spolek ve spolupráci s Ing. Ivo Klapalem z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích.

06-08-2023

Ne 6. 8. 2023
ČT1, pořad Zajímavosti z regionů (Praha)
6:00 - 6:25 h

Renata Myslíkova, redaktorka České televize, připravila pro pořad "Zajímavosti z regionů" (Praha) retrospektivu reportáží týkajících se chmelařské historie města Žatce a aktivity ve vztahu k nominační žádosti UNESCO.

Vystoupili zástupci organizací:
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Chrám chmele a piva
Chmelařské muzeum
Město Žatec
Pivovar U Orloje
Muzeum pivovarnictví Žatecka
Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury ČR
Chmelařský institut (Ing. Josef Patzak, Ph.D.)
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (Mgr. Zdeněk Rosa)
a Městské divadlo Žatec.

K přehrání při kliknutí na odkaz od stopáže 6:55 min.

Chmelařská historie Žatce v retrospektivě reportáží ČT
05-08-2023

So 5. 8. 2023, Žatec, aula
Strojníci česaček + sušáren
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele, a to v mimořádném víkendovém termínu.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - MIMOŘÁDNÝ TERMÍIN
27-07-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 5-6/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 25. 6. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 5-6/2023
26-07-2023

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) stanovila do 26. 7. 2023 termín, dokdy bylo možné podat návrhy projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nazvané „Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II“ s počátkem řešení od března 2024.

CHI se přihlásil do této veřejné soutěže a v "Podprogramu I" se uchází celkem o 7 projektů v roli hlavního uchazeče nebo dalších řešitelů.

Více o soutěži při kliknutí na odkaz.

CHI podal návrhy projektů ve veřejné soutěži výzkumu a vývoje u NAZV
25-07-2023

Na dotaz pěstitele CHI sděluje, že není zapojen do projektu o využití ovcí ve chmelnicích a ozeleňování meziřadí květinami.

Pro informaci reportáže CNN Prima News, TN.cz, Žateckého a lounského deníku, iDnes.cz a Českého rozhlasu Sever.

CHI není zapojen do projektu o využití ovcí ve chmelnicích a ozeleňování meziřadí květinami
24-07-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 24. 7. 2023 sedmé metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2023
18-07-2023

Studenti střední zemědělské školy z Pfaffenhofen a. d. Ilm (Bavorsko), kteří pocházejí z chmelařských rodin, navštívili v rámci odborného programu CHI a ÚH Stekník. Výjezd organizoval Dr. Sebastian Gresset. Výzkumné zázemí obou pracovišť představili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a vědecký sekretář Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Odpoledne následoval program připravený CHMELAŘSTVÍM, družstvem Žatec.

Návštěva studentů z Bavorska v CHI
04-07-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 4. 7. 2023 šesté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2023
28-06-2023

Při příležitosti konání vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.) bylo ve středu 28. června 2023 ve slovinské Lublani z rozhodnutí I.H.G.C. uděleno Ing. Josefu VOSTŘELOVI, CSc., vedoucímu oddělení ochrany chmele, mezinárodní chmelařské vyznamenání I. stupně - „RYTÍŘ chmelového řádu“.

Kolektiv CHI Jeho Výsosti gratuluje.

Ing. Josef Vostřel, CSc. nositelem mezinárodního ocenění Rytíř chmelového řádu
25-06-2023

25. - 29. 6. 2023
Slovinsko, Lublaň
Jednání vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele

Výzkumní pracovníci z CHI se ve slovinské Lublani zúčastnili setkání chmelařských výzkumníků v rámci aktivit vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

Postery ke stažení.

CHI na vědecké komisi IHGC ve Slovinsku
25-06-2023

Redaktorka Českého rozhlasu Jana Vitásková se vypravila na chmelnici do Brozan nad Ohří, kde natáčela reportáž o pokusu s trvalým zatravněním chmelnic. Otázky zodpovídali Ing. Josef Ježek, Ph.D. (CHI) a Ing. Luděk Nový (společník, chmelař ve firmě ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o.).

Tříletý pokus je dále založen v Hřivicích (Jaroslav Robl) a na ÚH Stekník.

CHI o pokusu s trvalým zatravněním chmelnic pro Český rozhlas
23-06-2023
Dozorčí rada CHI: kompletní počet členů

V pátek 23. 6. 2023 se v Žatci uskutečnilo zasedání představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR, které zvolilo nového člena dozorčí rady CHI - Ing. Aleše Mašanského (Loužek s.r.o., Obora u Loun).

V prosinci 2022 z funkce na vlastní žádost odstoupil Ing. Luboš Hošek (CHMELEX, spol. s r. o., Hořesedly).

Dozorčí rada CHI: kompletní počet členů
22-06-2023

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MUDr. Daniela Marhonsová z pracoviště Ústí nad Labem.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
22-06-2023

Sabina Trnková, technička pro udržovací šlechtění chmele na oddělení šlechtění chmele, obhájila bakalářskou práci na ČZU v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na téma "Porovnání vývoje a produkčních schopností dvou vybraných odrůd chmele v různých agroekologických podmínkách" a při slavnostní promoci jí byl udělen titul "bakalář" (Bc.).

Gratulujeme.

Podpora zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců je základním nástrojem vnitropodnikové sociální odpovědnosti firmy, kterým CHI naplňuje tzv. společenskou odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility).

Technička na oddělení šlechtění chmele obhájila bakalářskou práci na ČZU v Praze
21-06-2023

20. - 21. 6. 2023
Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Odborné přednášky konstruktérů ze závodu Mechanizace družstva CHMELAŘSTVÍ k česačkám a sušárnám chmele byly zrušeny (rodinné a organizační důvody).

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko
21-06-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 21. 6. 2023 páté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 5/2023
20-06-2023

20. - 21. 6. 2023
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Sládek Jan Hervert a jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se jako hodnotitelé zúčastnili degustační soutěže "České pivo 2023", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2023"
20-06-2023

Handwerkskammer Dresden a Okresní hospodářská komora Děčín s podporou Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a Ministerstva zemědělství uspořádaly v Děčíně akci o názvu "Česko-saské setkání minipivovarů / Sächsisch-tschechisches Netzwerktreffen für Brauer".

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., přednesl příspěvek na téma "Uplatnění nových odrůd chmele v pivních stylech".

Repro: Magazín Komorník (OHK Děčín)

CHI na Česko-saském setkání minipivovarů
19-06-2023

Přijmeme strojníka česačky chmele

Místo výkonu práce: Stekník

Česací linka PT-2000/30 v provozu od r. 2018.

Info na tel.: 725 763 639

Přijmeme strojníka česačky chmele
16-06-2023
CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Svazu

12. 6. 2023 (po)
15. - 16. 6. 2023 (čt - pá)
Chmelařské oblasti Tršicko - Úštěcko - Žatecko

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Setkání v Žatci (16. 6. 2023) se uskutečnilo na aule CHI.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Svazu
15-06-2023

ÚKZÚZ zveřejnil zprávu z průzkumu výskytu verticilliového vadnutí chmele v roce 2022 a metodiku detekce Verticillium nonalfalfae.

Ke stažení při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil zprávu z průzkumu výskytu verticilliového vadnutí chmele v roce 2022
14-06-2023

13. - 14. 6. 2023
CHI, aula
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Odborné přednášky konstruktérů ze závodu Mechanizace družstva CHMELAŘSTVÍ k česačkám a sušárnám chmele byly zrušeny (rodinné a zdravotní důvody).

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko
13-06-2023

CHI se vydává na cestu k udržitelné energetice. Od první investice do solárních panelů očekává úsporu nákladů na elektřinu. Od ledna 2023 narostly CHI náklady na elektřinu trojnásobně oproti roku 2022.

V úterý 13. 6. 2023 proběhla kolaudace, která uvedla do provozu výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Čistá energie bude sloužit pro vlastní spotřebu v sídle v ústavu v Žatci, přebytky lze dodávat do distribuční sítě.

Fotovoltaika: CHI na cestě k udržitelné energetice
12-06-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 4/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 22. 4. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 4/2023
12-06-2023

12. - 15. 6. 2023

Ing. Petr Svoboda, CSc. z odddělení biotechnologie se v norském Oslu zúčastnil konference "IV International Symposium on Plant Cryopreservation".

Prezentován byl společný příspěvek autorského kolektivu: FALTUS, Milos, Jaroslava DOMKAROVA, Petr SVOBODA, Vendulka HORACKOVA, Vladimir NESVADBA, Olena BOBROVA, Stacy HAMMOND, Alois BILAVCIK and Jiri ZAMECNIK. Development and use of the cryopreservation method for the preservation of plant genetic resources and breeding material.

Stránky sympozia při kliknutí na odkaz.

CHI v Norsku na IV International Symposium on Plant Cryopreservation
10-06-2023

Vzácná návštěva

CHI, člen Českomoravského svazu minipivovarů, se zúčastnil "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě". Sládek CHI, Jan Hervert, pro tuto příležitost navařil světlý ležák 12° (kombinace Saaz Shine a Saaz Comfort) a NEIPA 15° (kombinace nových odrůd Ceres a Eris).

Festival v sobotu navštívil prezident ČR Petr PAVEL, na stánku CHI ochutnal pivo NEIPA 15°, chmelené novými odrůdami Ceres a Eris.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
09-06-2023

9. - 10. 6. 2023
Praha - Netluky

Organizátoři (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Šlechtitelská stanice SELGEN, a.s. a Česká zemědělská univerzita v Praze) uspořádali pro děti a širokou veřejnost 11. ročník naučné stezky "Příběh potravin" s podtitulem "Věda na polích a ve stájích".

Pořadatelé požádali Ing. Vladimíra Nesvadbu, Ph.D. o účast CHI, kterou zajišťovali Sabina Trnková (oddělení šlechtění chmele) a Ing. Pavel Donner, Ph.D. (oddělení agrotechniky chmele).

CHI o chmelu na naučné stezce "Příběh potravin" v Praze Netlukách
08-06-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 8. 6. 2023 čtvrté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 4/2023
08-06-2023

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice a Moravský chmelařský spolek uspořádaly ve Velké Bystřici pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
01-06-2023
CHI o odrůdách a genotypech odolných k suchu na integrovaném semináři „ŽELIV 2023"

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., uspořádal integrovaný seminář pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství „ŽELIV 2023“.

S přednáškou na téma "Nové odrůdy a genotypy chmele odolné k suchu" vystoupil šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

CHI o odrůdách a genotypech odolných k suchu na integrovaném semináři „ŽELIV 2023"
29-05-2023

V minibarech národního dopravce Český drah je k dostání světlý ležák "Kryšpín" z pivovaru Proud, který byl chmelen naší novou odrůdou "JUNO".

Výtěžek z prodeje piva bude použit na probíhající opravu parní lokomotivy 313.432.

Zpráva ČD při kliknutí na odkaz.

Ležák Kryšpín z pivovaru Proud, chmelený odrůdou Juno, podpoří opravu parní lokomotivy
26-05-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 26. 5. 2023 třetí metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
21-05-2023

21. - 24. 5. 2023
Praha, Kongresové centrum

Organizace "The Brewers of Europe" ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven uspořádala setkání odborné pivovarnické veřejnosti "Brewers Forum" v Praze.

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. V odborné sekci prezentoval Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje projekt "PRO CHMEL", participaci CHI okomentoval Ing. Pavel Donner, Ph.D. z oddělení agrotechniky chmele.

Fakultativní program, připravený ve spolupráci s Bohemia Hop, a.s., nabídl 24. 5. 2023 výjezd na Žatecko, zájemci si prohlédli zázemí CHI v Žatci.

Brewers Forum v Praze
21-05-2023

Na žádost humpoleckého pivovaru byl vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., přizván, aby v Humpolci dohlížel na výsadbu našich odrůd do nově postavené chmelničky. Audio reportáž zpracovala Tereza Pešoutová, redaktorka Českého rozhlasu Vysočina.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o chmelničce v Humpolci na Českém rozhlase Vysočina
19-05-2023

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, odpovídal na otázky redaktorky týdeníku 5plus2, Miroslavy Strnadové, týkající se hydroponického pěstování chmele, o kterém uvažují ve Španělsku.

V závěru rozhovoru zmínil, co stálo za nejhorší sklizní chmele v roce 2022.

Názor předsedy Svazu na hydroponické pěstování chmele pro týdeník 5plus2
18-05-2023

Časopis Reflex přinesl rozhovor s kulturní antropoložkou a etnoložkou Mgr. Ditou Limovou, která reprezentuje ČR na zasedáních v rámci UNESCO.

Redaktorka Jitka Menclová se zajímala o fungování UNESCO a v závěru rozhovoru padl dotaz na šance nominační žádosti "Žatec a krajina žateckého chmele" na zápis na seznam této organizace, k rozhodnutí má dojít v září 2023.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Časopis Reflex: rozhovor se zástupkyní ČR v UNESCO
17-05-2023

Na žádost humpoleckého pivovaru byl do Humpolce pozván vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., aby dohlížel na postup prací při výsazu 144 rostlin chmele celkem 6 odrůd, které zabezpečovali studenti z tamější střední školy. TV reportáž natáčela Blanka Pouvová, redaktorka České Televize.

Humpolecký pivovar počítá s vlastní sklizní chmele a jeho použitím do speciálních piv.

Dr. Pokorný komentoval i aktuální nákladovou situaci v českém chmelařství.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník jako odborný konzultant na chmelničce v Humpolci na ČT24
16-05-2023

CHI uspořádal degustaci perspektivních genotypů chmele vhodných na studené chmelení. Garantem workshopu byl Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Degustace perspektivních genotypů chmele na studené chmelení
15-05-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo k 15. 5. 2023 druhé metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 2/2023
13-05-2023

Plzeňský Domovarník, z.s., pořádal pod patronací Cechu domácích pivovarníků, z.s., sraz domácích pivovarníků Plzeňského kraje spojený s 1. ročníkem degustační soutěže "Plzeňský mazák 2023".

V doprovodném programu vystoupil šlechtitel chmele CHI, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., požádán byl o přednášku na téma "Historie, současnost a novinky v pěstování chmele".

Šlechtitel chmele na srazu domácích pivovarníků Plzeňského kraje
10-05-2023

Ekonomická diplomacie při velvyslanectví ČR v USA připravila fórum o názvu "Jak Češi vaří pivo" (Brewing like Czechs Do), které se uskutečnilo v Nashvillu (stát Tennessee) v rámci pivovarnického veletrhu Craft Brewery Conference. České matchmakingové fórum je tradiční součástí konference a konalo se již počtvrté.

Na akci se prezentovaly Svaz pěstitelů chmele ČR a Bohemia Hop, a.s., CHI se letos nezúčastnil.

Tisková zpráva MZe při kliknutí na odkaz.

MZe o promo akci "Jak Češi vaří pivo" na Craft Brewery Conference v americkém Nashville
07-05-2023

Redaktorka České Televize, Barbora Lancová, natočila reportáž o aktuálních pracích ve chmelu. Na otázky odpovídali Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. (vedoucí ÚH Stekník), Milan Olah (traktorista ÚH Stekník) a brigádnice Jitka (zavádění chmele).

K přehrání při kliknutí na odkaz.

ÚH Stekník v hlavních zprávách na ČT1 a ČT24
06-05-2023

Sobota 6. 5. 2023
Žatec

Požehnání úrodě chmele u nejmenší chmelničky na světě.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Zveřejněna reportáž TV OK plus Žatec.

Chmelfest 2023
03-05-2023

3. 5. 2023
ČT1, Události v regionech

Ilustrační záběry z ÚH Stekník.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu na ČT1 o loňském suchu, zavádění a odhadu sklizně chmele
02-05-2023

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil k 30. 4. 2023 aktuální výměru chmelnic: 4874 ha.

Tisková zpráva při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2023
29-04-2023

Známý novinář Jamie Bogner, editor prestižního časopisu Craft Beer & Brewing, natočil s Mgr. Zdeňkem Rosou, BA, předsedou představenstva Bohemia Hop a.s., rozhovor (podcast) o českém chmelu a aktuální situaci v segmentu českého chmelařství.

Podcast vznikl v rámci návštěvy incomingové mise v ČR.

K poslechu pouze v anglické verzi.

Novinář Jamie Bogner v rozhovoru s předsedou představenstva Bohemia Hop o českém chmelařství
28-04-2023

Do éteru promluvili:

J. Pokorný (ÚH Stekník)
J. Fric (ZD Podlesí ROČOV)
O. Opočenský (ZD Liběšice)
L. Hejda (předseda Svazu)

Při kliknutí přesměrování na stránky rozhlasu.

Vedoucí ÚH Stekník o průběhu jarních prací pro Český rozhlas
27-04-2023

Mgr. Olga Bukovičová, koordinátorka z města Žatec pro nominaci UNESCO, odpovídala redaktorovi TV OK Plus Žatec na dotaz k aktuálnímu stavu žádosti o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

CHI je zapojen do spolupráce s městem Žatec.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Koordinátorka z města Žatec o aktuálním stavu žádosti nominace na UNESCO
25-04-2023

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil konference "Byznys s Inovacemi 2023", kterou pořádala Asociace výzkumných organizací. CHI je členem této organizace.

Tisková zpráva při kliknutí na odkaz.

CHI na konferenci AVO "Byznys s Inovacemi 2023"
23-04-2023

CHI poskytl venkovní areál Okresnímu mysliveckému spolku Louny při Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., k zorganizování jarního svodu loveckých psů.

Předsedou spolku je Ing. Lubomír Vent (chmelař firmy CHMEL - Vent spol. s r.o. z Kněžic).

Svod loveckých psů v CHI
21-04-2023

18. - 22. 4. 2023 (út - so)
Litoměřice, výstaviště

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., navštívil XXXIII. Mezinárodní pivní festival v Litoměřicích.

XXXIII. Mezinárodní pivní festival v Litoměřicích
20-04-2023

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak Ph.D., se v Hradci Králové zúčastnil valné hromady Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, jíž je členem.

CHI na valné hromadě ČMŠSA v Hradci Králové
20-04-2023

Zemědělský svaz ČR informuje, že Česká technologická platforma pro zemědělství natočila krátká videa, ve kterých seznamuje s inovacemi v zemědělství. Ve vztahu ke chmelu připravila reportáž o názvu "Využití botanických pesticidů v zemědělství".

V reportáži vystupují Ing. Josef Vostřel, CSc. (vedoucí oddělení ochrany chmele CHI) a Josef Fric (předseda ZD Podlesí ROČOV), kteří informují o experimentech s botanickým pesticidem Rock Effect v ochraně chmele. Synergický efekt také testovali s přípravky Defender Dry a Movento. Chmelové záběry se natáčely v červnu 2022 na biochmelnici v Líšťanech.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o botanickém pesticidu Rock Effect v informativním videu ČTPZ
19-04-2023

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. se v Praze zúčastnil výroční konference České technologické platformy pro potraviny, jíž je členem.

Ing. Jindřich Fialka, vrchní ředitel sekce potravinářství na MZe, představil pohled ministerstva zemědělství na vývoj v potravinářském sektoru v rámci Green Deal a jeho strategií.

CHI na výroční konferenci ČTPP v Praze
15-04-2023

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., zasedl do degustační komise 8. ročníku soutěže domácích vařičů piva "Litomyšlský korbel 2023", který pořádal Cech domácích pivovarníků ve spolupráci se Sdružením přátel piva.

CHI na 8. ročníku soutěže domácích vařičů piva v Litomyšli
12-04-2023

V konferenční místnosti CHI proběhla schůzka řešitelů v rámci projektu "PRO CHMEL", kterou inicioval Plzeňský Prazdroj (Ivan Tučník, Jakub Zaoral). Plzeňský Prazdroj představil plán aktivit na rok 2023.

Výzkum probíhá na chmelnicích u obcí Stekník, Obora u Loun, Mšec, Mutějovice, Lišany u Rakovníka a Hořesedly. Za CHI se zúčastnili Ing. Josef Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Donner, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D.

Info o projektu při kliknutí na odkaz.

Schůzka k projektu "PRO CHMEL" v CHI
12-04-2023

Jednatel CHI a prezident Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Madridu zúčastnil jednání ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Madridu
06-04-2023

Oddělení ochrany chmele vydalo první metodické doporučení pro ochranu chmele v r. 2023.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 1/2023
04-04-2023

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se s Ing. Petrem Svobodou, CSc. zúčastnili v německém Hüllu workshopu zaměřeného na výskyt viroidu praskání kůry citroníku (Citrus bark cracking viroid – CBCVd) na chmelu a jeho dopadům na pěstování chmele.

CHI na workshopu o viroidu CBCVd v Německu
30-03-2023

Žatec, aula CHI

Bohemia Hop, a. s. a CHI uspořádaly 25. ročník konference s degustací piv.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

25. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
30-03-2023

30. - 31. 3. 2023

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
29-03-2023

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se prostřednictvím videokonference zúčastnil dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel (Commodity Expert Group - Hops).

CHI na videokonferenci expertní skupiny Minor Uses pro chmel
29-03-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 1-3/2023 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 17. 2. 2023.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 1-3/2023
25-03-2023

Žatec, Kulturní dům Moskva

Pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.

Z CHI si lupeny zakoupily Libuška Šulcová, Marie Špánková (oddělení šlechtění chmele), Ing. Alena Henychová (oddělení biotechnologie) a Ing. Gabriela Fritschová (oddělení chemie chmele).

Chmelařský ples v Žatci
25-03-2023

Šlechtitel chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., přednášel o chmelu v lounském pivovaru Zichovec v rámci "Pink Boots Day" platformy odvážných žen v pivovarnictví "Pink Boots Society". Pivovar uspořádal workshop při příležitosti naražení svého piva "Courage 13".

Přednáška o chmelu v pivovaru v Lounech v rámci "Pink Boots Day"
24-03-2023

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D. se zúčastnili dalšího ročníku "Jarní ceny českých sládků", který se uskutečnil 24. - 25. 3. 2023 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

CHI na Jarní ceně českých sládků na Zvíkově
24-03-2023

V informačních novinách Agrární komory ČR "AGRObase zpravodaj" se čtenáři seznamují s výzkumnými ústavy v ČR. V březnovém vydání roku 2023 představil jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., naši organizaci.

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Představení CHI v měsíčníku Agrární komory ČR "AGRObase zpravodaj"
23-03-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-03-2023

Byznys pro společnost, z.s., uspořádal dne 23. 3. 2023 v Praze akci o názvu „UP! 2023 Fórum udržitelného podnikání“ s podtitulem „Udržitelnost v partnerství“, která si kladla za cíl přiblížit posluchačům vzájemnou komunikaci při řízení projektu „PRO CHMEL“. V komorním prostředí se o dosavadní zkušenosti podělili Ing. Mgr. et Mgr. Ivan Tučník (nositel projektu za Plzeňský Prazdroj a.s.), Ing. Pavel Donner, Ph.D. (garant za CHI) a Otakar Školoud (Microsoft ČR).

Dr. Donner akcentoval cíle Plzeňského Prazdroje pro chmelaře v projektu „PRO CHMEL“, okrajově se dotkl obchodu s chmelem či náročnosti šlechtění nových odrůd chmele.

Záznam z vystoupení při kliknutí na odkaz (cca 45 minut).

Foto: Charta diverzity

CHI o komunikaci při řízení projektu „PRO CHMEL“ na akci „UP! 2023 Fórum udržitelného podnikání“ v Praze
23-03-2023

Praha, 23. 3. 2023

CERES
Alfa: 4,5-7,0 %; Beta: 2,5-4,5 %

ERIS
Alfa: 6,0-8,5 %; Beta: 4-6 %

JUPITER
Alfa: 3-5 %; Beta: 3-4 %

Zaregistrovány 3 naše nové odrůdy u Národního odrůdového úřadu při ÚKZÚZ
20-03-2023
Začátek jarních prací na ÚH Stekník

V pondělí 20. 3. 2023 se rozeběhly jarní práce na ÚH Stekník. První mechanizovaný řez chmele se provedl na chmelnici v ekologickém zemědělství na odrůdě Premiant a ŽPČ.

Začátek jarních prací na ÚH Stekník
20-03-2023

20. 3. 2023
Pořad "Studio ČT24"

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, odpovídal v živém vstupu na otázky redaktorky Venduly Pokorné, které se týkaly loňské sklizně, hrozby rušení chmelnic a pozice českého chmelařství ve světě.

Komentáři předcházela archívní reportáž z ÚH Stekník ze září 2022, ve které vystupuje vedoucí ÚH Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. Některé ilustrační záběry pocházejí také z ÚH Stekník.

Předseda Svazu o loňské sklizni a hrozbě rušení chmelnic v živém vstupu na ČT24
15-03-2023

15. - 16. 3. 2023

Ing. Josef Ježek, Ph.D. se za CHI zúčastnil valné hromady a semináře Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s., které se konalo v Hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem.

CHI na valné hromadě a semináři spolku závlahářů ve Skalském dvoře
14-03-2023

CHI úspěšně v 5letém hodnocení VaV

V rámci pětiletého hodnocení 20 resortních organizací vědy a výzkumu dosáhl Chmelařský institut s.r.o. nejvyššího stupně ocenění "A - vynikající výzkumná organizace" na stupnici A až D.

CHI jako vynikající výzkumná organizace v pětiletém hodnocení resortních organizací dle metodiky Úřadu vlády ČR
08-03-2023

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Sušárny chmele z uživatelského a konstrukčního pohledu, inovace včetně exkurze do provozu s komorovou sušárnou!

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Workshop k sušení chmele
07-03-2023

Velká Bystřice, Pivovar Tvarg
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

04-03-2023

Šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se spolu s Ing. Ivo Klapalem z Tršic zúčastnili 14. ročníku konference amatérských sládků "Kostelecké chmelovárek 2023". Dále si společně s Ing. Ivo Macháčkem, předsedou Moravského chmelařského spolku, připravili vystoupení ke chmelu.

CHI na 14. ročníku konference amatérských sládků v Kostelci u Holešova
02-03-2023

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Tradiční seminář o ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2023".

Ke stažení metodika proti šíření Verticillia (CHI), jehož nebezpečnost a výskyt v ČR shrnul Ing. Jakub Beránek, Ph.D., ředitel Odboru zdraví rostlin ze Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Seminář "Ochrana chmele 2023 - Žatec"
28-02-2023

Velká Bystřice, Pivovar Tvarg
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2023".

Seminář "Ochrana chmele 2023 - Morava"
27-02-2023
Vyšla "Metodika ochrany chmele 2023"

Oddělení ochrany chmele, Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Markéta Trefilová, vydalo novou "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2023.

Formát A4, 78 stran, ISBN 978-80-86836-61-4.

V prodeji za 300 Kč u Dr. Vostřela, tel. 724 302 255.

Vyšla "Metodika ochrany chmele 2023"
23-02-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
21-02-2023

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele CHI, přednášel studentům Střední zemědělské školy v Rakovníku o chmelu a jeho šlechtění.

Šlechtitel CHI přednášel o chmelu studentům SZeŠ Rakovník
03-02-2023

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Tradiční seminář k agrotechnice chmele.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Seminář k agrotechnice chmele 2023
01-02-2023
Vyšla Chmelařská ročenka 2023

Kouty u Ledče nad Sázavou, Kongresový hotel Luna

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 24. vydání "Chmelařské ročenky 2023", do které přispěli pracovníci CHI na podzim 2022. Formát A6, barevná, ISBN 978-80-86576-98-5, 452 s.

Vydal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2023
31-01-2023

31. 1. - 1. 2. 2023 (út-st)
Kouty u Ledče nad Sázavou, Kongresový hotel Luna

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, CSc. Za pípu se postavili Víťa Karban s Libuškou Šulcovou.

Chmelařský kongres 2023
26-01-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
25-01-2023

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 10-12/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 15. 12. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 10-12/2022
24-01-2023
Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

24. - 25. 1. 2023

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-01-2023

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady. Představeny byly směry řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, podporované MZe, ev. č. MZE-RO1322, a přehled aktuálně řešených projektů.

Zasedání vědecké rady CHI
18-01-2023

Žatec

Miroslav Brynda se za CHI v Žatci zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2022 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2022 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
17-01-2023

Radovesice

Miroslav Brynda se za CHI v Radovesicích, v zasedací místnosti podniku ZEPOS a.s., zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2022 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2022 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
13-01-2023

13. - 18. 1. 2023
USA

Biotechnolog Ing. Josef Patzak, Ph.D. a šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se v San Diegu zúčastnili konference věnované genomice chmele (The Plant & Animal Genome Conference).

Prezentované postery ke stažení.

CHI navštívil "The Plant & Animal Genome Conference" v San Diegu
06-01-2023

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2022", do které přispěli pracovníci CHI.

Dostupná při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2022"
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css