AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
04-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2022

23-12-2022

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2023!

PF 2023
22-12-2022

CHI vydal před Vánoci nástěnný kalendář 2023, jehož prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal nástěnný kalendář 2023
21-12-2022

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2022", do které také přispěl CHI.

Barevná, A4, 108 stran.

Ke stažení na stránkách Svazu.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2022"
15-12-2022

Výzkumná pracoviště VÚMOP, ČZU a CHI vydaly certifikovanou metodiku o názvu "Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy", která vznikla v rámci řešení projektu NAZV QK1910170 "Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming" (2019-2023).

VÚMOP: doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. David Kabelka, Ph.D., Ing. David Kincl

ČZU: doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Jiří Dreksler, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D.

CHI: Ing. Karel Krofta, Ph.D.


Ke stažení při kliknutí na odkaz (ČZU).

Vyšla metodika VÚMOP, ČZU a CHI z projektu NAZV o optimalizaci zpracování půdy ve chmelnicích
14-12-2022

Technologická agentura ČR (TAČR) zveřejnila 14. 12. 2022 výsledky šesté veřejné soutěže VaVaI, kterou vyhlásila v programu TREND s počátkem řešení od ledna 2023.

CHI se v červnu 2022 přihlásil do této veřejné soutěže a ucházel se o jeden projekt v roli hlavního řešitele. Dalšími uchazeči jsou ČZU v Praze (Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů) a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod Mechanizace.

Projekt nebyl podpořen z důvodu nedostatku disponibilních prostředků TAČR.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u TAČR v programu TREND
07-12-2022
Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

6. - 7. 12. 2022

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-12-2022
Rezignace člena dozorčí rady CHI

Předseda Svazu informoval jednatele CHI, že se člen dozorčí rady, Ing. Luboš Hošek z firmy CHMELEX, spol. s r. o., Hořesedly, vzdal k dnešnímu dni svého mandátu, který vykonával od 14. 12. 2010.

Nový člen dozorčí rady bude vybrán na dalším zasedání představenstva Svazu.

Rezignace člena dozorčí rady CHI
06-12-2022

Ve dnech 6. - 7. 12. 2022 proběhlo v Kostelanech u Kroměříže zasedání Rady genetických zdrojů rostlin, kterého se za CHI zúčastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Sabina Trnková. CHI je kurátorem polní kolekce chmele.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Kostelanech u Kroměříže
05-12-2022

- listovací elektronická verze
- tištěná verze ke koupi

K prohlížení při kliknutí na odkaz.

CHI vydal nový Atlas českých odrůd chmele
01-12-2022

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2022.

Celkem se sklidilo 4 452 tun chmele.

Statistický výstup je dostupný při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2022
01-12-2022

Tvořihráz, okres Znojmo

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
01-12-2022

ČT1, pořad Toulky Českem budoucnosti II
21:30 - 21:55 hod

Česká televize v cyklu "Toulky Českem budoucnosti II" s podtitulem "Pěstitelé" představila život a dílo šlechtitele doc. Karla Osvalda. Pořadem provázeli moderátoři Iveta Toušlová a Josef Maršál, význam ŽPČ přiblížil Karel Havelka z Chrámu chmele a piva a události z života doc. Osvalda rozvinul Vladimír Valeš z Chmelařského muzea. Ilustrační záběry se natáčely na ÚH Stekník.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Česká televize připomněla život a dílo šlechtitele doc. Karla Osvalda
30-11-2022

Technologická agentura ČR (TAČR) zveřejnila výsledky druhé veřejné soutěže VaVaI, kterou vyhlásila v programu Národní centra kompetence s počátkem řešení od ledna 2023.

CHI se v dubnu 2022 přihlásil do této veřejné soutěže a ucházel se o jeden projekt v roli spoluřešitele.

Projekt nebyl podpořen.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u TAČR v programu NCK
29-11-2022

Ve vydavatelství Agriprint vyšla "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023", do které přispěli pracovníci CHI, zároveň CHI publikaci finančně podpořil formou inzerce.

Barevná, ISBN 978-80-88610-00-7, 135 Kč.

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023
29-11-2022

Národní zemědělské muzeum v Praze uspořádalo na podzim 2022 cyklus přednášek pro veřejnost - Zázraky šlechtění. Na čtvrté setkání dne 29. 11. 2022 byl jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., požádán o přednesení příspěvku na téma "Šlechtění chmele: Klony útočí aneb jak svět k poloranému červeňáku přišel …".

Přednáška k přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o šlechtění chmele v Národním zemědělském muzeu v Praze
24-11-2022
Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-11-2022

Žatec, aula CHI

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Členská schůze CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
22-11-2022

Obchodník s chmelem EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o. a jeho německý obchodní partner BarthHaas pozvali své dodavatele chmele na slavnostní setkání při příležitosti výročí 30 let spolupráce mezi oběma firmami, které se uskutečnilo na statku Dvůr Perlová voda v Kostelci nad Ohří.

Za CHI přijali pozvání Miroslav Brynda a Ing. Josef Ježek, Ph.D., který byl požádán o tlumočení z němčiny.

Ve své prezentaci ve vztahu ke klimatické změně ocenil Stephan Schinagl šlechtění nových odrůd CHI a ve vztahu k letošnímu suchu, teplu a vedru vyzdvihl výnosovou stabilitu odrůdy SLÁDEK.

CHI na slavnostním setkání k výročí 30 let spolupráce firem EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o. a BarthHaas
21-11-2022

Japonský pivovar Sapporo zveřejnil filmový spot k podpoře prodeje piva chmeleného ŽPČ. Záběry, na kterých je zobrazena laborantka biotechnologie Ing. Ivana Malířová, se natáčely v CHI v srpnu 2022.

Promo videem provází Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstev Bohemia Hop, a.s. a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. V komparzu dále vystupují obchodní manažeři BH, družstva, z pěstitelů Josef Fric z Ročova, Karel Dittrich z Lenešic a Ing. Zdeněk Rosa st. z Mutějovic.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Laboratoř biotechnologie CHI ve filmovém spotu japonského pivovaru Sapporo
10-11-2022

Boží Dar, Pivovar Červený Vlk

ARIX a. s. a CHI uspořádaly X. ročník semináře spojeného s workshopem "Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby".

X. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
09-11-2022

Praha, aula ČZU

V zastoupení jednatele převzal vědecký sekretář Ing. Josef Ježek, Ph.D. z rukou děkana Technické fakulty ČZU v Praze doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D. pamětní plaketu a pamětní list jako ocenění za dlouhodobou spolupráci při rozvoji vědecko-výzkumné činnosti.

Ceremoniál proběhl v rámci slavnostního zasedání vědecké rady Technické fakulty při příležitosti 70. výročí založení Technické fakulty.

Zasedání se také zúčastnil Ing. Jiří Kořen, Ph.D., emeritní jednatel CHI, který spolu s Ing. Václavem Ciniburkem stál u počátků úzké spolupráce zejména s Katedrou zemědělských strojů.

CHI převzal ocenění TF ČZU za dlouhodobou spolupráci při rozvoji vědecko-výzkumné činnosti
08-11-2022

Belgie, Poperinge

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s kolegou Ing. Ivo Klapalem zúčastnili v belgickém Poperinge dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel (Commodity Expert Group - Hops).

Cílem je získávání společných registrací přípravků na ochranu rostlin v důsledku zařazení chmele do minoritních plodin.

CHI na zasedání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v belgickém Poperinge
01-11-2022

1. - 2. 11. 2022
Žatec, CHI

V degustační místnosti proběhla individuální nemoderovaná bonitace 25 vzorků chmele, kterou připravilo oddělení šlechtění chmele (garant Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.) v rámci řešení projektu NAZV QK21010136.

Zájemci se zastavili podle svých časových možností. Cílem workshopu bylo charakterizovat vůně a vybrat nejzajímavější genotypy pro pivovarské testy a následné množení nejlepších genotypů. Součástí byla degustace piv uvařených z našich odrůd Gaia a Saaz Shine.

Workshop k hodnocení perspektivních genotypů chmele s odolností k suchu
01-11-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Praze zúčastnil setkání zástupců Ministerstva zemědělství s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství.

Setkání zahájili předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., a náměstek pro řízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, Ing. Petr Jílek. Účelem setkání bylo navázat na setkání z června 2022 a pokračovat v diskusi nad tématy, která jsou společná všem výzkumným organizacím v resortu zemědělství (např. implementace Metodiky 17+ na resortní úrovni, DKRVO aj.).

CHI na setkání zástupců MZe s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství
31-10-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 8-9/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 18. 9. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 8-9/2022
25-10-2022

25. - 26. 10. 2022

Jednatel, chemik, šlechtitel a sládek navštívili v Kanadě u Niagárských vodopádů veletrh "Ontario Craft Brewers Conference".

Na programu byla vyzvaná přednáška Ing. Adama BROŽE, Ph.D., MBA, EJLog, LL.M., výrobně-technického ředitele Budějovického Budvaru, n.p., na téma "Lager: a Craft, or an Industry? A Czech Perspective".

K přečtení tisková zpráva Generálního konzulátu ČR v Torontu.

CHI v Kanadě na Ontario Craft Brewers Conference
20-10-2022

Čtvrtek 20. 10. 2022
Žatec, aula CHI

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
19-10-2022

19. - 20. 10. 2022
Francie, Nancy
French National Symposium on Hops

Vedoucí oddělení biotechnologie přijal pozvání do Francie na 4. konferenci doktorandů spjatých s organizací "The Agronomy and Environment Laboratory (LAE)" se žádostí o přednášku ke genomice chmele. Přítomen byl také Ing. Josef Vostřel, CSc.

Ke stažení přednáška Dr. Patzaka.

CHI o genomice chmele na konferenci doktorandů ve Francii
13-10-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing.Karel Krofta, Ph.D. se zúčastnili 29. Pivovarsko-sladařských dnů v Plzni, jejichž organizátorem byl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Dr. Krofta vystoupil s přednáškou na téma "Vliv houbových chorob na kvalitu chmele a senzorické vlastnosti piva".

Ing. Lenka Straková z pivovaru Proud prezentovala dílčí výsledky společně řešeného projektu NAZV, QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe" (2021–2025).

Akce se uskutečnila za podpory Plzeňského Prazdroje, který si v roce 2022 připomněl 180 let od uvaření první várky piva.

CHI na 29. Pivovarsko-sladařských dnech v Plzni
07-10-2022

Na sobotu 1. října 2022 připadlo výročí 30 let od zapsání Chmelařského institutu s.r.o. do obchodního rejstříku.

CHI si za přítomnosti současných a bývalých zaměstnanců připomněl významné výročí své novodobé existence v pátek 7. 10. 2022 na aule v Žatci.

Výročí 30 let novodobé existence CHI
01-10-2022

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 248/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele,ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení při kliknutí na odkaz.

Novela zákona o ochraně chmele s platností od 1. 10. 2022
30-09-2022

14. - 30. 9. 2022

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, oslovuje tímto odkazem všechny milovníky piv k oslavě "Dnů českého piva", svátku poprvé vyhlášeného 27. 9. 2013.

Více při kliknutí na odkaz.

Dny českého piva
29-09-2022

29. 9. - 2. 10. 2022
Olomouc, výstaviště

Rada genetických zdrojů (VÚRV) představila v pavilonu A jednotlivá výzkumná pracoviště a instituce, která se v ČR věnují genetice a šlechtění, zemědělskému výzkumu a péči o genetické zdroje nejrůznějších kulturních plodin. K vidění bylo vše od obilí přes mák, brambory, hrách, vinnou révu, chmel a jablka až po chryzantémy a okrasné trávy.

Činnost CHI nejen ve vztahu ke genetickým zdrojům chmele návštěvníkům ozřejmily Ing. Jitka Charvátová se Sabinou Trnkovou z oddělení šlechtění chmele a přednášku k tématu připravil vedoucí oddělení Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Genetické zdroje chmele CHI na výstavě Flora Olomouc
22-09-2022

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
21-09-2022

Miroslav Brynda a Ing. Ivo Klapal se za CHI zúčastnili odbornému zájezdu, který pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci navštívili chmelařskou oblast Elbe-Saale v SRN.

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
17-09-2022

Pondělí 22. 8. - sobota 17. 9. 2022

V sobotu 17. 9. 2022 skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako poslední se sklízely odrůdy Kazbek, Saaz Late a Agnus.

CHI ukončil sklizeň chmele 2022
14-09-2022

14. - 16. 9. 2022
Řecko, Heraklion

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se s Ing. Petrem Svobodou, CSc. zúčastnili konference "VIROID 2022: Viroids, viroid-like RNAs, and RNA viruses", kterou pořádal The international Study Group on viroids and viroid-like RNAs (ISGVd).

CHI na konferenci o viroidech v Řecku
14-09-2022

Praha

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2022“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva.

Jednatel CHI zasedl do degustační komise na VÚPS ve dnech 14. - 15. 6. 2022.

Slavnostního večera se letos zástupci CHI kvůli kolizi termínu s jinou akcí nezúčastnili.

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2022"
13-09-2022

Kněžice

Komerčním pěstováním chmele na nízké konstrukci se zabývá firma CHMEL - Vent spol. s r.o. Na úterý 13. 9. 2022 připadla sklizeň naší odrůdy Country za pomoci mobilního sklízeče chmele HUN-30.

Sklizeň chmele odrůdy Country na nízké konstrukci v Kněžicích
03-09-2022

Žatec, náměstí Svobody
12:30 - 12:45 h

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předával na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2022, kterou pořádal CHI.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2022 - předávání diplomů vítězům degustace
03-09-2022

2. - 3. 9. 2022 (pá - so)
Žatec

CHI jako tradiční partner podpořil 65. slavnosti chmele - Žateckou DOČESNOU 2022.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2022
03-09-2022

Při příležitosti 65. ročníku DOČESNÉ poděkovala starostka města Žatce, Mgr. Zdeňka Hamousová, jednateli CHI, Ing. Josefovi Patzakovi, Ph.D., za spolupráci na nominaci UNESCO "Žatec a krajina žateckého chmele na cestě ke světovému dědictví".

Pamětní list obdržel jednatel CHI z rukou starostky v sobotu 3. 9. 2022 na radnici při setkání partnerů Žatecké Dočesné 2022.

Město Žatec poděkovalo CHI za spolupráci na nominaci UNESCO
02-09-2022

Žatec, aula CHI
1. - 2. 9. 2022

Zveřejněny VÝSLEDKY.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2022 - VÝSLEDKY
02-09-2022

Pá 2. 9. 2022
Žatec, aula CHI

V CHI proběhla druhá část degustace piv v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2022.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2022 - II. část
01-09-2022

Čt 1. 9. 2022
Žatec, aula CHI

V CHI proběhla první část degustace piv v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2022.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2022 - I. část
01-09-2022

Český institut pro akreditaci, o.p.s., udělil dne 1. 9. 2022 chemické laboratoři Chmelařského institutu akreditaci pro vybrané chemické analýzy chmele podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Od 1. 9. 2022 rozbory hlávkového, granulovaného chmele a extraktu opět s úředním razítkem!

ČIA re-akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
29-08-2022

IV. odběr (22. - 23.8. 2022)
III. odběr (16. - 17. 8. 2022)
II. odběr (9. - 10. 8. 2022)
I. odběr (1. - 2. 8. 2022)

Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní
25-08-2022

25. - 30. 8. 2022 (čt - út)
Výstaviště České Budějovice
Země živitelka

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podpořil na stánku Ministerstva zemědělství prezentaci oboru na 48. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země živitelka 2022"
25-08-2022

CHMEL - Vent, spol. s r. o. a CHI uspořádaly workshop k představení odrůd Blues a Country pěstovaných na nízké konstrukci. Odrůda Blues se sklízela mobilním sklízečem chmele HUN-30.

Představení a sklizeň odrůd Blues a Country pěstovaných na nízké konstrukci v Kněžicích
24-08-2022

Ing. Ivo Macháček, předseda Moravského chmelařského spolku a Ing. Vladimír Lichnovský, místopředseda Svazu pěstitelů chmele ČR za oblast Tršicko, komentovali probíhající bídnou sklizeň chmele na Moravě, o kterou se zajímal redaktor TN.cz Petr Zapletal.

Reportáž TN.cz o sklizni chmele na Moravě
24-08-2022

Každoročně v čase sklizně ŽPČ nezapomínáme ozdobit bustu Dr. Karla Osvalda chmelovým věncem, který umí fortelně uplést Maruška Špánková z oddělení šlechtění chmele.

Busta Dr. Osvalda v CHI ozdobena chmelovým věncem
22-08-2022

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil sklizňové plochy chmele podle stavu k 20. 8. 2022. Aktuální výměra dosahuje 4 943 ha.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2022
22-08-2022

V pondělí 22. 8. 2022 ráno začala na ÚH Stekník, na středisku PT30, sklizeň chmele. Ostatní sklizňová střediska se rozjedou až zítra. Jako první se sklízel chmel (ŽPČ) pěstovaný v ekologickém zemědělství.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
19-08-2022

TV reportáž ze chmelařského dne na Stekníku (11. 8. 2022).

Stopáž 21 minut!

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Reportáž TV OK plus Žatec ze chmelařského dne na Stekníku
12-08-2022

Aktuální informace přináší zpravodajství ČTK (23. 7. 2022) a youtubový kanál „Rodáci Žatec“ se seriálem „Žatec bez cenzury“ s relací „UNESCO“ (11. 8. 2022).

Moderátoři Mgr. Petr Šimáček a Ing. Jiří Vent požádali o komuniké Jaroslava Špičku (místostarostu města Žatce), Evu Zajíčkovou (zástupkyni kastelánky zámku Stekník), Mgr. Olgu Bukovičovou (odbor rozvoje města Žatec pro UNESCO) a Ing. Jana Schillera (hejtmana Ústeckého kraje). V závěru reportáže se její autoři čepýří, proč chmelaři ze chmelařské oblasti Žatecko nejsou z úcty ke svým předkům více aktivní, nedělají nic pro zvelebování svých obcí a nedokážou táhnout za jeden provaz.

Škoda, že v reportáži neuvedli pár vzorových příkladů, právě jakýkoliv nápad se cení.

Čekání na výsledek žádosti o nominaci města Žatce a jeho okolí na Seznam světového dědictví UNESCO
11-08-2022

CHI uspořádal chmelařský den - tradiční akci pro všechny zájemce o české chmelařství.

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Zveřejněna reportáž TV OK plus Žatec.

Chmelařský den na Stekníku
10-08-2022
Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Ing. Ivo Klapal z oddělení ochrany chmele (Tršice) se v Lužeradech (Louny) zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Hostitelem bylo Rolnické družstvo Dobroměřice.

Foto: Instagram Bohemia Hop, a.s. (bohemiahop_official)

Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko
10-08-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se společně s Miroslavem Bryndou zúčastnili ve Vojkovicích setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Hostitelem byl Ing. Jiří Kejkrt.

Oslava svátku sv. Vavřince - Úštěcko
06-08-2022

So 6. 8. 2022, Žatec, aula
Strojníci česaček + sušáren

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele, a to v mimořádném víkendovém termínu.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín
05-08-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 5. 8. 2022 sedmé metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2022
04-08-2022

Miroslav Brynda, Ing. Josef Ježek, Ph.D. a Ing. Pavel Donner, Ph.D. se v Kokorách a Prosenicích zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, které pořádal Moravský chmelařský spolek ve spolupráci s Ing. Ivo Klapalem z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích.

Oslava svátku sv. Vavřince - Tršicko
28-07-2022

Při příležitosti konání 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC v Praze bylo ve čtvrtek 28. července 2022 z rozhodnutí Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) uděleno Ing. Ivovi KLAPALOVI, výzkumnému pracovníkovi z oddělení ochrany chmele, detašovaného pracoviště v Tršicích a Pavlovi KOZLOVSKÉMU, chmelaři ÚH Stekník, mezinárodní chmelařské vyznamenání I. stupně – „RYTÍŘ chmelového řádu“.

Kolektiv CHI Jejich výsostem gratuluje.

Ing. Ivo Klapal a Pavel Kozlovský nositeli mezinárodního ocenění Rytíř chmelového řádu
27-07-2022

Státní zámek Stekník

Ministr zemědělství, Ing. Zdeněk Nekula, převzal záštitu nad konáním 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC. Ve středu 27. 7. 2022 večer si našel čas, aby v zámeckých zahradách státního zámku Stekník pozdravil účastníky setkání.

Ministr zemědělství byl také přítomen premiéře slavnostního ceremoniálu předávání nových vyznamenání - Řádu Svazu pěstitelů chmele ČR.

Vzácná návštěva na Stekníku – ministr zemědělství Zdeněk Nekula pozdravil účastníky 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC
27-07-2022

Státní zámek Stekník

Svaz pěstitelů chmele ČR pověřil CHI, aby koordinoval přípravu banketu v zámecké zahradě na Stekníku, kam navečer zamířili účastníci 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC v rámci výjezdního programu na Žatecku.

CHI děkuje státnímu zámku Stekník za možnost uspořádání slavnostní hostiny v zámecké zahradě, kterou obklopují chmelnice ÚH Stekník.

Na zahradní slavnost zavítal ministr zemědělství, Ing. Zdeněk Nekula. Program dále zahrnoval slavnostní ceremoniál předávání nových ocenění - Řádu Svazu pěstitelů chmele ČR.

CHI koordinátorem banketu v zámecké zahradě na Stekníku v rámci výjezdního programu 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC
27-07-2022

Žatec, aula CHI

V rámci exkurze 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC prezentovali na aule jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. (angličtina), a vědecký sekretář, vedoucí oddělení agrotechniky chmele, Ing. Josef Ježek, Ph.D. (němčina), poslání a činnost ústavu. Přítomni byli dále ostatní vedoucí oddělení, kteří připravili výstavku předmětů ve vztahu k výzkumné práci, více se již do vymezeného času 40 minut přiděleného organizátorem nevešlo.

Prezentace zázemí CHI v Žatci účastníkům 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC
25-07-2022

25. - 29. 7. 2022
Praha / Žatec
Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR

CHI v kategorii zlatého sponzorství podpořil konání 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC v Praze. V hotelu a na doprovodných akcích se podílel na výtoči vlastních piv z minipivovárku a dalších sponzorských piv. Výzvou bylo technické zajištění banketu v zámecké zahradě na Stekníku.

Za CHI byl po celou dobu přítomen jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. Výčepních zařízení si hleděli Víťa Karban s Libuškou Šulcovou.

CHI zlatým sponzorem 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC v Praze
22-07-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 6-7/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 21. 6. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 6-7/2022
16-07-2022

So 16. 7. 2022
Dopolední vysílání

Redaktor Českého rozhlasu, Ondřej Vaňura, se v Oboře u Loun zajímal o projekt „PRO CHMEL“, který představili Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje, chmelař Ing. Aleš Mašanský z firmy Loužek s.r.o. a Ing. Pavel Donner, Ph.D. z oddělení agrotechniky chmele CHI.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o projektu „PRO CHMEL“ v rozhlasové reportáži na Radiožurnálu
11-07-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 11. 7. 2022 šesté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2022
03-07-2022

3. - 7. 7. 2022
Španělsko, Lugo (Galície)
Jednání vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele

Výzkumní pracovníci z CHI se v galicijském městečku Lugo (Španělsko) zúčastnili setkání chmelařských výzkumníků v rámci aktivit vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na vědecké komisi IHGC ve Španělsku
30-06-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 5/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 20. 5. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 5/2022
29-06-2022

Úřad průmyslového vlastnictví ČR zveřejnil ve Věstníku č. 26/2022 udělení patentu č. 309 266 o názvu „Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrady antibiotik“, jehož spoluautorem je Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí chemického oddělení CHI.

Majiteli patentu jsou Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., CHI, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. z Hradce Králového a Mgr. Radek Sleha, Ph.D. z Hněvotína.

Vynález se týká léčebné látky z chmele (např. odrůdy AGNUS) pro těžce se hojící rány jako náhrady antibiotik.

CHI spoluautorem patentu na využití beta kyselin z chmele v medicíně jako náhrady antibiotik
22-06-2022

21. - 22. 6. 2022
CHI, aula

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko
21-06-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 21. 6. 2022 páté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 5/2022
21-06-2022

CHI v rámci projektu NAZV, QK21010136 „Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe“ (2021-2025), uspořádal workshop - degustaci piv z perspektivních genotypů chmele.

Do degustačního kola byly také zařazeny nové české flavour odrůdy Ceres, Saturn, Jupiter, Juno, Eris, Pluto a Kazbek.

Workshop "Degustace piv z perspektivních genotypů chmele" v CHI
16-06-2022

TV Nova
Televizní noviny
19:30 - 20:15 h

Pro hlavní zpravodajskou relaci TV Nova, Televizní noviny, připravila redaktorka Alexandra Zvárová reportáž o projektu „Chytrá chmelnice. Natáčelo se na chmelnici u obce Obora u Loun. Výzkumný projekt Plzeňského Prazdroje představili Ivan Tučník (Plzeňský Prazdroj), Ing. Pavel Donner, Ph.D. (CHI, oddělení agrotechniky) a Ing. Aleš Mašanský (Loužek s.r.o.).

Projekt "Chytrá chmelnice" se vzájemně doplňuje s projektem "PRO CHMEL", oba podporované Plzeňským Prazdrojem.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o chytré chmelnici v hlavní zpravodajské relaci na TV Nova
16-06-2022

TV Nova
Polední Televizní noviny
12:00 - 12:20 h

Projekt "Chytrá chmelnice" zaujal redaktorku TV Nova (TN.cz) Alexandru Zvárovou, která se vypravila zjistit podrobnosti na chmelnici u obce Obora u Loun. Otázky zodpovídal Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje, vedoucí projektu.

Projekt "Chytrá chmelnice" se vzájemně doplňuje s projektem "PRO CHMEL", oba podporované Plzeňským Prazdrojem.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Chytrá chmelnice v poledních televizních novinách na TV Nova
15-06-2022

14. - 15. 6. 2022
Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko
15-06-2022

ÚKZÚZ (tisková zpráva):

Česká republika letos jako první země na světě zavádí označování chmele podle systému přijatého na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) a schváleného všemi 34 členskými státy, které zastupují více než 98 % ploch pěstování chmele na světě.

Více při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ: ČR jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele
15-06-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. se v Židlochovicích zúčastnil valné hromady Českého svazu pivovarů a sladoven se statusem přispívajícího člena.

CHI na valné hromadě Českého svazu pivovarů a sladoven
14-06-2022

14. - 15. 6. 2022
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil jako hodnotitel degustační soutěže "České pivo 2022", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2022"
10-06-2022

Pá 10. 6. 2022 (14-20 h)
So 11. 6. 2022 (12-20 h)
Pražský hrad

CHI, člen Českomoravského svazu minipivovarů, se zúčastnil "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě".

Pípu obsluhovali jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., sládek Jan Hervert, Libuška Šulcová a Víťa Karban.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
10-06-2022
CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Svazu

8. - 10. 6. 2022 (st - pá)
Chmelařské oblasti Úštěcko - Tršicko - Žatecko

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. Setkání v Žatci (10. 6. 2022) se uskutečnilo na aule CHI.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Svazu
08-06-2022

Ing. Pavel Donner, Ph.D. z oddělení agrotechniky CHI asistoval expertům z belgické společnosti 2grow při instalaci dalších senzorů a kamer v rámci projektu Plzeňského Prazdroje zvaného "PRO CHMEL".

Výzkum probíhá na chmelnicích u obcí:
- Stekník,
- Obora u Loun,
- Mšec,
- Mutějovice,
- Lišany u Rakovníka,
- Hořesedly.

Projekt Plzeňského Prazdroje "PRO CHMEL": Asistence CHI expertům z belgické společnosti 2grow při instalaci dalších senzorů a kamer
07-06-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 7. 6. 2022 čtvrté metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 4/2022
04-06-2022

Šlechtitel CHI, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., přijal pozvání na setkání domovarníků, které se uskutečnilo ve slovenské Nové Bani (Banskobystrický kraj). Prezentovány byly odrůdy a šlechtitelský program CHI.

Degustovala se kategorie SMASH „single malt and single hop“ (jeden slad a jeden chmel). V jedné kategorii byla použita naše nová odrůda Saturn.

Šlechtitel CHI na setkání domovarníků ve slovenské Nové Bani
02-06-2022

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice a Moravský chmelařský spolek uspořádaly ve Velké Bystřici pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
01-06-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 4/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 19. 4. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 4/2022
29-05-2022

Ve dnech 29. 5. - 2. 6. 2022 se v Madridu uskutečnil 38. kongres European Brewery Convention.

Prezentovány byly postery:

OLŠOVSKÁ, J., V. NESVADBA, L. STRAKOVÁ, T. VRZAL and M. SLABÝ: Back to the future:an expansion of a SAAZ hop family pedigree.

KROFTA, K. and A. MIKYŠKA: Sustainability of Growing of Saaz Hop in the Czech Republic in the Conditions of Climate Changes.

Postery CHI na 38. Kongresu EBC v Madridu
24-05-2022

Magazín TV Nova "Víkend" v aktuálních dílech prezentuje vybrané minipivovary v ČR. V premiéře pořadu 24. 5. 2022 se nejprve redaktorka dotazovala jednatele CHI, Ing. Josefa Patzaka, Ph.D., na výjimečnost ŽPČ v pivu, poté si k představení vybrala 4 minipivovary v Ústeckém kraji: Monopol v Teplicích, Kocour ve Varnsdorfu, Falkenštejn v Krásné Lípě a Ossegg v Oseku u Teplic.

Chmelové záběry se natáčely v roce 2021 na ÚH Stekník.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Jednatel CHI o výjimečnosti ŽPČ na TV Nova v magazínu "Víkend"
20-05-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 20. 5. 2022 třetí metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2022
19-05-2022

CHI (garant Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.) v rámci spolupráce s Gymnáziem Podbořany připravil pro studenty odborný program zaměřený na chmel z pohledu šlechtění a chemie chmele.

Foto: archív gymnázia Podbořany

Připraven odborný program pro gymnázium v Podbořanech
12-05-2022

Reportérka TN.cz, Petra Staňová, se zajímala o průběh jarních prací na ÚH Stekník. Otázky v živém vstupu zodpovídal Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚH Stekník. Zazněla i témata týkající se volného času brigádníků, odrůd, pivovárku, obchodu s chmelem, náročnosti práce aj.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o jarních pracích v živém vysílání na TN.cz
07-05-2022

Žatec, 9 - 22 hod
Náměstí Prokopa Velkého, náměstí Svobody a areál Žateckého pivovaru

Pořádal Žatecký pivovar.

Požehnání úrodě chmele u nejmenší chmelničky na světě.

Chmelfest v Žateckém pivovaru 2022
05-05-2022

CHI přispěl na nový sociální vůz organizaci Kamarád - Lorm, p. o., která v Žatci poskytuje sociální péči pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

V pátek 5. 5. 2022 se před radnicí v Žatci předávaly klíčky od nového vozu.

Foto: Město Žatec

CHI přispěl na nový sociální vůz organizaci Kamarád - Lorm, p. o.
03-05-2022

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil k rozhodnému okamžiku 30. 4. 2022 aktuální výměru sklizňových ploch chmelnic.

Výměra dosahuje 4 927 ha.

Více při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2022
02-05-2022

2. - 5. 5. 2022 (po - čt)
USA, Minneapolis (stát Minnesota)

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D., šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft brewers conference & BrewExpo America 2022".

CHI navštívil Craft Brewers conference & BrewExpo America 2022 v USA
27-04-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 3/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 23. 3. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 3/2022
26-04-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo k 26. 4. 2022 druhé metodické doporučení.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 2/2022
26-04-2022

Velvyslanectví ČR v Dublinu v rámci projektu ekonomické diplomacie ve spolupráci s MZe připravilo akci „Incomingová mise irských pivovarníků do Žatecké chmelařské oblasti“.

CHI byl požádán o prezentaci ústavu (Ing. Josef Ježek, Ph.D.), která se konala v zasedací místnosti CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, následovala prohlídka ÚH Stekník (Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.).

Více při kliknutí na odkaz.

Foto: archív Velvyslanectví ČR v Dublinu

CHI a ÚH Stekník se prezentovaly na akci "Český chmel do irského piva"
21-04-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil konference "Byznys s Inovacemi 2022", kterou pořádala Asociace výzkumných organizací. CHI je členem této organizace.

CHI na konferenci AVO "Byznys s Inovacemi 2022"
19-04-2022

Jan Zálužský, redaktor TV Nova, natočil reportáž o zdražování piva v hospodách. K navýšení cen samotného piva přistoupily některé pivovary a do výsledné ceny promítají hostinští další zvyšující se náklady na provoz podniků.

V závěru reportáže byl požádán předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, o pohled za chmel, kde ubezpečil diváky, že chmel bude letos dobrý.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu o letošním chmelu ve zprávách TV Nova
19-04-2022

Česká televize, ČT1
Podvečerní zpravodajská relace "Události v regionech (Praha)"

Barbora Lancová, redaktorka České televize, se v doprovodu Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D., vedoucího ÚH Stekník, vypravila na chmelnice CHI, kde se zajímala o průběh jarních prací. V reportáži dále vystoupili traktorista Milan Olah a brigádnice Viktorie Trafimenko.

K přehřání při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o jarních pracích na ČT1
09-04-2022

Žatec, Kulturní dům Moskva

Pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.

Z CHI se vydaly na taneční parket prošoupat nejedny střevíce Sabina Trnková, Libuška Šulcová, Marie Špánková (oddělení šlechtění chmele) a Ing. Gabriela Fritschová (oddělení chemie chmele).

Chmelařský ples v Žatci
08-04-2022

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., obdržel jako recenzent výtisk publikace Národního zemědělského muzea o názvu "Réva vinná a chmel" s podtitulem "Obrázková statistika o vinohradech, chmelnicích a všem, co z nich pochází".

Národní zemědělské muzeum vydalo publikaci v roce 2021 v edici Obrázková statistika. Formát A5, barevná, 48 stran, ISBN 978-80-88270-21-8.

Národní zemědělské muzeum vydalo obrázkovou brožuru "Réva vinná a chmel"
07-04-2022

Piva, navařená naším sládkem Janem Hervertem, posbírala zlato a stříbro v obou kategoriích degustační soutěže KAZBEK CUP 2022, která se uskutečnila 6. 4. 2022 na aule CHI v Žatci.

První místo jako v loňském ročníku obhájil pivovárek v kategorii svrchně kvašených piv, u spodně kvašených piv se umístil na krásném druhém místě. Vítězná piva byla stoprocentně chmelena odrůdou KAZBEK.

Jedno zlato a jedno stříbro pro pivovárek CHI z obou kategorií degustační soutěže KAZBEK CUP 2022
06-04-2022

Žatec, aula CHI

3. ročník degustační soutěže pro pivovary všech velikostí. Chmelení KAZBEKem ve svrchně i spodně kvašených pivech.

Zveřejněny VÝSLEDKY.

KAZBEK CUP 2022
06-04-2022

Středa 6. 4. 2022
Žatec, aula CHI

Bohemia Hop, a. s. a CHI uspořádaly 24. ročník konference s degustací piv.

Současně proběhl 3. ročník soutěže KAZBEK CUP 2022.

24. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
02-04-2022

Za zmínku stojí volnočasové aktivity chmelařů Vladimíra Nesvadby (CHI) a Zdeňka Rosy (Chmelařství, družstvo Žatec a Bohemia Hop a.s.).

V sobotu 2. 4. 2022 si nenechali ujít hromadný běžecký závod RunCzech - Sportisimo 1/2Maraton – který se po 3 letech vrátil do Prahy. Startovní čárou proběhlo přes 9000 běžců, mezi nimi také elitní světoví atleti. Jen 40 minut je dělilo od nejrychlejších časů běžců z Keni.

Čeští chmelaři si to pádili pro pražské dlažbě na půlmaratonu RunCzech
31-03-2022

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpověděl Janě Vitáskové, redaktorce Českého rozhlasu SEVER, na dotaz týkající se začátku jarních prací a sucha ve chmelnicích. Průběh zapichování zprostředkovala Alena Olahová, zaměstnankyně CHI.

V další části reportáže se k tématu vyjádřil Josef Fric, předseda ZD Podlesí ROČOV.

Více při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o začátku jarních prací pro Český rozhlas SEVER
31-03-2022
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

30-03-2022

Oddělení ochrany chmele vydalo první metodické doporučení pro ochranu chmele v r. 2022.

Více při kliknutí na odkaz.

Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 1/2022
30-03-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 1-2/2022 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 18. 2. 2022.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 1-2/2022
30-03-2022
Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

29. - 30. 3. 2022 (út - st)
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
18-03-2022

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D. se zúčastnili dalšího ročníku "Jarní ceny českých sládků", který se uskutečnil 18. - 19. 3. 2022 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

Dr. Nesvadba vystoupil s přednáškou na téma "Nová generace odrůd chmele pro pivní styly".

CHI na Jarní ceně českých sládků na Zvíkově
18-03-2022

Žatec, aula CHI

Po letech se Chmelobrana Žatec vrátila na aulu CHI, kterou si vybrala pro uspořádání svého jubilejního XV. plesu. Program se nesl v duchu Hippies.

Chmelobrana plesala na aule CHI v Žatci
10-03-2022

Pavlov, okres Břeclav

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
10-03-2022

Praha, 10. 3. 2022

JUNO
Alfa: 4,0-5,5 %; Beta: 4,0-4,5 %

PLUTO
Alfa: 5,5-6,5 %; Beta: 4,5-5,5 %

SATURN
Alfa: 6,0-8,5 %; Beta: 3,5-4,5 %

Zaregistrovány 3 naše nové odrůdy u Národního odrůdového úřadu při ÚKZÚZ
07-03-2022

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele CHI, přednášel studentům Střední zemědělské školy v Rakovníku o chmelu a jeho šlechtění.

Více při kliknutí na odkaz.

Foto: archív SZeŠ Rakovník

Šlechtitel CHI přednášel o chmelu studentům SZeŠ Rakovník
04-03-2022

Velká Bystřice
Pivovar Tvarg
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně a výživě chmele pro moravské chmelaře.

Seminář ochrany a výživy chmele - Morava
04-03-2022

Při úklidu sálu po semináři ochrany chmele (3. 3. 2022) byl nalezen šperk.

Zoufalé majitelce ho rádi vrátíme.

Ztráty a nálezy: šperk
03-03-2022

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Tradiční seminář o ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2022".

Moderoval Ing. Ivo Klapal z pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce.

Seminář "Ochrana chmele 2022 - Žatec"
02-03-2022

Oddělení ochrany chmele, Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Markéta Trefilová, vydalo novou "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2022.

Formát A4, 74 stran, ISBN 978-80-86836-50-8.

Metodika je ke stažení v horní záložce "Publikace" > Rok 2022".

Vyšla "Metodika ochrany chmele 2022"
02-03-2022

Kokory, zasedací místnost ZD Kokory

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin pro zájemce ze chmelařské oblasti Tršicko. Na akci se podílel Ing. Ivo Klapal z výzkumné stanice CHI v Tršicích.

Povinný blok přednášek za KHS Olomouc vedl Ing. Jiří Polis, Ph.D.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v Kokorách
24-02-2022

Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-02-2022

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se prostřednictvím videokonference zúčastnil dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel (Commodity Expert Group - Hops).

CHI na videokonferenci expertní skupiny Minor Uses pro chmel
23-02-2022

Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal v náhradním termínu doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Poslední náhradní termín byl určen pro osoby evidované na doškolení k 18. 2. 2021, kdy nešlo kvůli pandemii koronaviru kurz uskutečnit.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
22-02-2022

Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal v náhradním termínu doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Náhradní termín byl určen pro osoby evidované na doškolení k 18. 2. 2021, kdy nešlo kvůli pandemii koronaviru kurz uskutečnit.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
18-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 34

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 34
16-02-2022
Základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

15. - 16. 2. 2022 (út - st)
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví umožňovala uspořádat hromadnou akci ve vnitřních prostorách.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

16-02-2022
Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

15. - 16. 2. 2022 (út - st)
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví umožňovala uspořádat hromadnou akci ve vnitřních prostorách.

Povinný blok přednášek za KHS vedla Ing. Hana Höferová.

Základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
15-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 33

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 33
11-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 32

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 32
10-02-2022

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal panelovou diskusi k tématu využití čistírenských kalů jako potenciálního zdroje organické hmoty do chmelnic.

Pro zvanou odbornou veřejnost.

Čistírenské kaly jako potenciální zdroj organické hmoty do chmelnic - panelová diskuse
08-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 31

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 31
04-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 30

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 30
03-02-2022

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Tradiční seminář k agrotechnice chmele.

Představení nové knihy pracovišť ČZU v Praze, VÚMOP a CHI: "BRANT, V. a kol.: Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému". Publikaci podpořila Agrární komora ČR.

Seminář k agrotechnice chmele 2022
01-02-2022
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
01-02-2022
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok přednášek za KHS vedla MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
01-02-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 29

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pravidelné antigenní testování svých zaměstnanců stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) s platností od 17. 1. do 18. 2. 2022.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 29
31-01-2022

V CHI proběhlo závěrečné oponentní řízení projektu EUREKA LTE 218007 "Tvorba genotypů chmele odolných k Verticillium nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie". Odpovědným řešitelem projektu byl Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Oponentní rada konstatovala, že cíle projektu byly splněny v souladu se zadáním.

Závěrečné oponentní řízení projektu EUREKA
28-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 28

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) ukládá zaměstnavateli s účinností od pondělí 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 28
26-01-2022

25. - 26. 1. 2022
Senohraby

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili zástupce jednatele Ing. Karel Krofta, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a Pavel Kozlovský. Za pípu se postavili Víťa Karban s Libuškou Šulcovou.

Chmelařský kongres 2022
25-01-2022

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 23. vydání "Chmelařské ročenky 2022", do které přispěli pracovníci CHI na podzim 2021. Formát A6, barevná, 444 s. ISBN 978-80-86576-95-4.

Vydal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení na sekretariátu Svazu, nebo při kliknutí na odkaz.

Vyšla Chmelařská ročenka 2022
25-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 27

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) ukládá zaměstnavateli s účinností od pondělí 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 27
24-01-2022

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady. Představeny byly směry řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, podporované MZe, ev. č. MZE-RO1321, a přehled aktuálně řešených projektů.

Zasedání vědecké rady CHI
21-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 26

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) ukládá zaměstnavateli s účinností od pondělí 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 26
21-01-2022

Do poštovních schránek předplatitelů je distribuováno číslo 11-12/2021 časopisu Chmelařství, jehož uzávěrka připadla na 17. 12. 2021.

Časopis Chmelařství: distribuce čísla 11-12/2021
18-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 25

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) ukládá zaměstnavateli s účinností od pondělí 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 25
11-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 24

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ukládají s účinností od 22. 11. 2021 zaměstnavateli zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí jedenkrát za týden.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 24
04-01-2022
Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 23

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ukládají s účinností od 22. 11. 2021 zaměstnavateli zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí jedenkrát za týden.

Boj proti koronaviru SARS-CoV-2: Antigenní testování č. 23
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css