AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
04-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2019

23-12-2019
PF 2020

Od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 čerpala většina zaměstnanců CHI celozávodní dovolenou.

Nový rok jsme zahájili ve čtvrtek 2. 1. 2020.

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2020!

Foto na obrázku je ilustrační (2/2019).

PF 2020
18-12-2019

Praha, 18. 12. 2019

SAAZ BRILLIANT
1,8 t/ha; Alfa: 3-5 %; Beta: 2,5-4,0 %

SAAZ COMFORT
1,7 t/ha; A: 5-6,5 %; B: 4,5-6,0 %

SAAZ SHINE
2,5 t/ha; A: 3-5 %; B: 2-4 %

MIMOSA
2,8 t/ha; A: 1,5-2,5 %; B: 5-7 %

BLUES pro nízkou konstrukci
1,6 t/ha; A: 5-8,5 %; B: 3-4,5 %

Zaregistrováno 5 našich nových odrůd u Národního odrůdového úřadu při ÚKZÚZ
17-12-2019

CHI vydal před Vánoci nástěnný kalendář 2020, jehož prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal nástěnný kalendář 2020
11-12-2019

10. - 11. 12. 2019
Žatec, degustační místnost I

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok za KHS Louny vedla MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
10-12-2019
CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

10. - 11. 12. 2019
Žatec, degustační místnost II

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok za KHS Louny vedla MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
05-12-2019

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2019.

Statistický výstup je dostupný při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2019
05-12-2019

Slovinský výzkumný ústav chmelařský a pivovarský (IHPS) je garantem mezinárodního projektu o názvu "BioTwine HOP waste transformation into novel product assortments for Packaging and Horticulture Sector - LIFE BioTHOP", v rámci něhož oslovil CHI se žádostí o testování nového chmelovodiče.

CHI navštívil zástupce portugalského výrobce z firmy Lankhorst Euronete, pan Fernando Eblagon, aby prokonzultoval podmínky testování na ÚH Stekník, popř. u zainteresovaných pěstitelů chmele.

CHI otestuje nový chmelovodič v rámci mezinárodní spolupráce se Slovinskem
03-12-2019
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

II. stupeň - prodloužení

V úterý 3. 12. 2019 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

Povinný blok za KHS Louny odpřednášela Ing. Hana Höferová.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
03-12-2019
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

I. stupeň - prodloužení

V úterý 3. 12. 2019 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

Povinný blok za KHS Louny odpřednášela Ing. Hana Höferová.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
02-12-2019

Ve dnech 2. - 3. 12. 2019 proběhlo v Lednici zasedání Rady genetických zdrojů rostlin. CHI je kurátorem polní kolekce chmele. Zasedání se zúčastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Sabina Trnková.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Lednici
28-11-2019

Ve vydavatelství Agriprint vyšla "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020", do které přispěli výzkumníci CHI.

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020
28-11-2019

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se zúčastnili vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
27-11-2019

Žatec, aula CHI

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Členská schůze CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
22-11-2019

Budějovický Budvar, n. p., otiskl v celostátním Týdeníku 5+2 reklamu, ve které propaguje pivo "Sedm spolčených" uvařené z našeho nového genotypu chmele v registračních zkouškách - odrůdy Mimosa.

V inzerátu je zmínka o nás jako výzkumném ústavu a na fotografiích se objevuje šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D..

Naše nová odrůda Mimosa v komerční prezentaci Budějovického Budvaru
18-11-2019

Po 18. 11. 2019 v 19:20 h na ČT2
St 20. 11. 2019 ve 13:20 h na ČT2

Agrární komora ČR za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR zpracovala televizní cyklus 16 dvacetiminutových pořadů, jehož cílem je za pomoci příběhů představit hospodaření na půdě, výrobu potravin s provázaností na péči o krajinu a přírodní zdroje. Cyklus nese název "Trvalé bydliště - venkov".

11. díl nese název "Chmel a pivo - Vostřelovi, Blšansko".

Vostřelovi, chmelařská rodina z Blšanska v dokumentu Agrární komory ČR na ČT2
18-11-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se s výzkumnicí oddělení ochrany chmele, Ing. Markétou Werschallovou, zúčastnili v Bruselu jednání, na kterém se probíral chmel ve vztahu ke změně klimatu, zazněla problematika registrace účinných látek v ochraně chmele a nechyběla návaznost na možné dopady do pivovarnictví.

Dr. Patzak byl požádán o příspěvek k měnícímu se klimatu.

CHI v Bruselu na Global Hop Summit
17-11-2019

V den státního svátku, v neděli 17. listopadu 2019, se předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, zastavil na Národní třídě v Praze, aby zde věnoval tichou vzpomínku odkazu událostem 17. listopadu 1989. K pamětnímu místu položil chmelový věnec.

Akt byl přenášen Českou televizí.

Svaz věnoval tichou vzpomínku odkazu událostem 17. listopadu 1989 v Praze
12-11-2019

12. - 14. 11. 2019 (út - čt)
SRN, Norimberk, výstaviště
Hala 1, stánek 550

CHI se na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR spolupodílel na prezentaci českého chmelařství.

CHI na BrauBeviale 2019
11-11-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Norimberku zúčastnil jednání ekonomické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Norimberku
08-11-2019

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2019", do které také přispěl CHI.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2019"
04-11-2019

Ing. Josef Ježek, Ph.D., vědecký sekretář CHI, odpověděl na otázku Libora Želinského, redaktora Českého rozhlasu SEVER, jak CHI nahlíží na nápad města Žatec zahrnout chmelnice ÚH Stekník do nominační žádosti UNESCO.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o aktivitách města Žatce ve vztahu k UNESCO pro Český rozhlas SEVER
04-11-2019

Česká televize, ČT1
Pořad "Události v regionech"

Renata Malíková, redaktorka České televize, natáčela v CHI záběry pro reportáž o nominaci Žatce na seznam UNESCO. Krátce se objevila genobanka chmele na oddělení biotechnologie či minipivovárek.

Více při kliknutí na odkaz.

Zmínka o CHI v reportáži ČT o nominaci Žatce na seznam UNESCO
31-10-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili 28. Pivovarsko-sladařských dnů v Plzni.

CHI na 28. Pivovarsko-sladařských dnech v Plzni
30-10-2019

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s kolegyní Ing. Markétou Werschallovou zúčastnili v Dublinu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel (Commodity Expert Group - Hops).

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Dublinu
22-10-2019

Úterý 22. 10. 2019
Žatec, aula CHI

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
22-10-2019

V prostorách Uhelny VŠCHT Praha uspořádala firma Biomedica, spol. s r. o., Praha tiskovou konferenci, na které představila nový doplněk stravy MenoPrima Bella®.

Výrobek byl vyvinut díky inovativnímu zpracování chmele ve spolupráci s VŠCHT Praha a CHI v rámci projektu TAČR, ev. č. TE02000177, Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků (2014-2019).

Představení doplňku stravy MenoPrima Bella z projektu TAČR
17-10-2019

CHI uspořádal pro ARIX, a. s., Praha degustaci piv (workshop), která se uskutečnila na aule CHI v Žatci.

VII. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
12-10-2019

V Praze se veřejnost naposledy rozloučila se zpěvákem Karlem Gottem, který odešel 1. 10. 2019 ve věku 80 let. Svým zpěvem a noblesou vkročil do života všem generacím. Není v naší zemi člověka, který by ho neznal. K uctění jeho památky vyhlásila Vláda České republiky den státního smutku, který připadl na den pohřbu.

Mistr navštívil Žatec naposledy 1. 9. 2007 v rámci 50. ročníku Žatecké Dočesné. Redaktorka TV OK plus Žatec mu v Křížově vile, kde vystavoval své obrazy, položila otázku:

A jaký je vztah pana Gotta k pivu?

„Velmi pozitivní.“ [v sále se ozve smích]
"Jsem jako hrdý, vždycky jako Čech kamkoliv přijedu v zahraničí a mluví se o našem pivu jako o nejlepším na světě“.

Mistře, děkujeme!

Den státního smutku – pohřeb zpěváka Karla Gotta
10-10-2019

Dne 10. října 2019 oslavil své 70. narozeniny Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D., emeritní jednatel CHI (1999 - 2014), Rytíř chmelového řádu (1999), vedoucí oddělení agrotechniky chmele (2009-2014) a od r. 2015 člen dozorčí rady CHI.

Do dalších let přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho podnětných nápadů pro další směřování CHI.

Emeritní jednatel Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D. sedmdesátníkem
10-10-2019

ČT 2
Premiéra pořadu: 10. 10. 2019

MUDr. Zdeněk Susa a Matěj Ruppert vystupují v dokumentárním seriálu "Pivní putování", ve kterém hledají souvislosti – skutečné či pravděpodobné – piva a významných osobností nejen českých dějin a kultury.

V pátém díle nazvaném "Od Ohře k Labi" zavítali do Žatce, kde natáčeli ve Chmelařském muzeu či v Chrámu chmele a piva. Zmínka padla též o nás jako o výzkumném ústavu chmelařském.

Chmel v pátém dílu dokumentárního seriálu Pivní putování na ČT2
08-10-2019

Žatec, degustační místnost
7. - 8. 10. 2019
7 - 17 h

CHI zorganizoval individuální neřízenou bonitaci 23 perspektivních genotypů chmele.

Bonitace perspektivních genotypů chmele v CHI
02-10-2019

CHI se zúčastnil individuální bonitace vzorků chmele ze sklizně 2019, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení chmele v Žatci.

CHI na bonitaci chmele v ÚKZÚZ
30-09-2019

24. - 30. 9. 2019 (út - po)

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, oslovil tímto odkazem všechny milovníky piv k oslavě "Dne českého piva", svátku poprvé vyhlášeného 27. 9. 2013.

Více při kliknutí na odkaz.

Dny českého piva
27-09-2019

Chmelařské muzeum ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR a podnikem CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec uspořádalo setkání nositelů vyznamenání Chmelového řádu.

Za CHI se zúčastnili Rytíři emeritní jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a bývalý vedoucí ÚH Stekník Ing. Václav Ciniburk.

Čerstvý držitel ocenění Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele, se z pracovních důvodů z účasti omluvil.

První setkání inicioval CHI v r. 2002, naposledy proběhlo v r. 2011.

Setkání nositelů vyznamenání Chmelového řádu ve Chmelařském muzeu
26-09-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil akce nazvané "Dny českého piva v Senátu", kterou pořádal Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI se zúčastnil akce "Dny českého piva v Senátu"
24-09-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se spolu s Ing. Karlem Kroftou, Ph.D. zúčastnili slavnostního vyhlášení cen soutěže "České pivo 2019“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva Českého Svazu Pivovarů a Sladoven.

Zástupci CHI zasedli v obou kolech degustací (24. - 25. 4. a 26. - 27. 6. 2019).

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2019"
24-09-2019

Český svaz pivovarů a sladoven v rámci Svatováclavské slavnosti českého piva uvedl Ing. Karla KROFTU, Ph.D., vedoucího oddělení chemie chmele a Rytíře chmelového řádu, do Síně slávy českého pivovarství a sladařství.

Vyznamenání převzal z rukou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Ing. Karel Krofta, Ph.D. laureátem Síně slávy českého pivovarství a sladařství
21-09-2019

Skupina německých sládků a domácích vařičů piva ze SRN a Rakouska si prohlédla CHI. Exkurzi zorganizoval Karsten Zinsik z pivovaru Societätsbräu z Altendorfu.

Poslání ústavu představil Ing. Josef Ježek, Ph.D., laboratoří oddělení chemie a pivovárkem provedl Ing. Karel Krofta, Ph.D. Návštěvníci zavítali i na česačku v areálu CHI.

Exkurze sládků a domácích vařičů piva ze SRN a Rakouska v CHI
20-09-2019

Úterý 20. 8. - pátek 20. 9. 2019

V pátek 20. 9. 2019 skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele, která letos trvala 32 dní. Jako poslední se sklízely odrůdy Kazbek a Saaz Late.

CHI ukončil sklizeň chmele 2019
19-09-2019

Doc. Dr. Karel OSVALD
19. 9. 1899 - 16. 4. 1948

CHI a Svaz pěstitelů chmele ČR si připomíná výročí 120 let od narození nejvýznamnějšího šlechtitele doc. dr. Karla OSVALDA.

České chmelařství si připomíná 120 let od narození doc. dr. Karla OSVALDA
17-09-2019

Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Ivo Klapal a Ing. Josef Ježek, Ph.D. se připojili k odbornému zájezdu, který pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci navštívili chmelařskou oblast Hallertau v SRN.

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
14-09-2019

Stekník

Provázel Jan Albert Šturma z organizace Místa zblízka.

Dny evropského kulturního dědictví na zámku Stekník - otevření chmelové stezky
10-09-2019

10. - 11. 9. 2019
Žatec, CHI a ÚH Stekník

Na 73. společné jednání zavítali do Žatce ve dnech 10. a 11. září 2019 zástupci Agrárních komor Slovenska, Maďarska a Polska, a to na pozvání Agrární komory České republiky.

Jednání probíhala na aule CHI, program zahrnoval i návštěvu ÚH Stekník.

TV reportáž, ve které vystupuje vedoucí ÚH Stekník Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., je dostupná při kliknutí na odkaz.

Dále za chmel promlouvají Ing. Luboš Hejda (předseda Svazu pěstitelů chmele ČR), Ing. Michal Kovařík (tajemník Svazu) a Vladimír Valeš (manažer Chmelařského muzea).

V CHI jednaly agrární komory V4 (ČR, Slovenska, Polska a Maďarska)
10-09-2019

10. 9. - 31. 10. 2019

CHI, oddělení šlechtění chmele, poskytlo podklady pro výstavu nazvanou "Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti". Panel s odkazem na genetické zdroje chmele je prezentován na střeše Národního zemědělského muzea v Praze.

O genetických zdrojích chmele na střeše Národního zemědělského muzea v Praze
07-09-2019

Žatec, náměstí Svobody
13:30 - 13:55 h

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předával na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2019, kterou pořádal CHI.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2019 - předávání diplomů vítězům degustace
06-09-2019

6. - 7. 9. 2019 (pá - so)
Žatec

CHI jako tradiční partner podpořil 62. slavnosti chmele - Žateckou DOČESNOU 2019.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2019
06-09-2019

Žatec, aula CHI
5. - 6. 9. 2019

VÝSLEDKY zde ke stažení.

Zveřejněna reportáž TV OK plus Žatec.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019 - VÝSLEDKY
06-09-2019

Pá 6. 9. 2019
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal druhou část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019 - II. část
06-09-2019

CHI navštívil velvyslanec Čínské lidové republiky pan Jianmin ZHANG.

Událo se tak při příležitosti doprovodného programu degustace piv při Žatecké DOČESNÉ.

Pozvání inicioval Svaz pěstitelů chmele ČR.

Vzácná návštěva v CHI - velvyslanec Čínské lidové republiky pan Jianmin ZHANG
05-09-2019

Čt 5. 9. 2019
Žatec, aula CHI

V CHI proběhla první část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019 - I. část
02-09-2019

Libor Želinský, redaktor Českého rozhlasu SEVER, natáčel na Stekníku reportáž o probíhající sklizni chmele. Kromě brigádníků ze Slovenska (Juraj Haňo, Nikola Kozlíková) na mikrofon také promluvila Ing. Markéta Werschallová z oddělení ochrany chmele.

V záznamu dále vystoupil Ing. Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR a Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Oddělení ochrany chmele CHI v reportáži Českého rozhlasu SEVER
02-09-2019

Od 2. 9. 2019 rozbory hlávkového, granulovaného chmele a extraktu s úředním razítkem!

ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
26-08-2019

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2019.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2019
26-08-2019

Brno, 26. 8. 2019

Více při kliknutí na odkaz.

Prohlášení ÚKZÚZ k situaci ohledně odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák
25-08-2019

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, sdělil informačnímu portálu Naše voda, jak je to údajně s nekvalitní sadbou ŽPČ.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu o sadbě chmele pro informační portál Naše voda
24-08-2019

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, odpovídal na otázky Martina Laštůvky, redaktora České televize. Otázky směřovaly ke sklizni chmele v ZD Kokory.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

Reportáž o sklizni chmele v Kokorách na ČT24
22-08-2019

22. - 27. 8. 2019 (čt - út)
Výstaviště České Budějovice

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podpořil na stánku Ministerstva zemědělství prezentaci oboru na 46. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země živitelka 2019"
22-08-2019

III. odběr: 20.-21. 8. 2019

Výsledky při kliknutí na odkaz.

Monitoring KH v ŽPČ
20-08-2019

Skupina senátorů pod vedením Mgr. Zdeňky Hamousové, senátorky obvodu č. 6. - Louny a zároveň starostky města Žatce, navštívili CHI, jehož vědecko-výzkumné aktivity představil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Skupina senátorů navštívila CHI
20-08-2019

V úterý 20. 8. 2019 v 6 hodin ráno začala na ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako první přijdou na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

Od srpna 2017 jsou chmelnice od autobusové zastávky Zálužice až po obec Stekník označeny názvy našich odrůd.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
17-08-2019

Ing. Jan Podsedník, vedoucí závodu MECHANIZACE družstva CHMELAŘSTVÍ, odpovídal na otázky Petra Kinšta, redaktora Žateckého a lounského deníku. Tématem byly technologie sklizně chmele.

Celý rozhovor při kliknutí na odkaz.

Ing. Jan Podsedník o technologiích sklizně chmele pro Žatecký a lounský deník
13-08-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Kokorách a Prosenicích zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, které pořádal Moravský chmelařský spolek.

Oslava svátku sv. Vavřince - Tršicko
10-08-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Liběšicích u Úštěka zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava svátku sv. Vavřince - Úštěcko
09-08-2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Ing. Petr Svoboda, CSc. (oddělení biotechnologie) se zúčastnili v Liběšovicích na farmě ZOS Liběšovice s.r.o. setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko
08-08-2019

CHI uspořádal na ÚH Stekník chmelařský den - tradiční akci pro všechny zájemce o české chmelařství.

Fotogalerie při kliknutí na odkaz.

Chmelařský den na Stekníku
03-08-2019

So 3. 8. 2019, Žatec, aula
Strojníci česaček + sušáren

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele, a to v mimořádném víkendovém termínu.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele
29-07-2019

Slovinsko (Lublaň a Žalec)
29. 7. - 2. 8. 2019

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se ve dnech 29. 7. až 2. 8. 2019 ve Slovinsku (Lublaň a Žalec) zúčastnil mezinárodního chmelařského kongresu, který uspořádalo Mezinárodní sdružení pěstitelů chmele (International Hop Growers Convention).

CHI na mezinárodním kongresu I.H.G.C. ve Slovinsku
24-07-2019

Ing. Ivo Klapal, výzkumný pracovník z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce, připomenul potřebnost vody pro růst a vývoj chmele v reportáži ČTK nazvanou "Pivo se bez chmele neobejde. Bude ho s pokračujícím suchem dostatek?"

V reportáži se snažil Petr Kvaczek, sládek pivovaru Radegast, najít odpověď na to, jak si poradí s nedostatkem alfa hořkých kyselin ve chmelových hlávkách, nastane-li nepříznivý rok pro růst a vývoj chmele.

CHI připomenul potřebnost vody pro chmel v reportáži ČTK
12-07-2019

CHI přijal smutnou zprávu, že dne 12. 7. 2019 zemřel ve věku nedožitých 88 let dlouholetý pracovník RNDr. Drahomír Petříček, CSc.

Dr. Petříček pracoval ve Výzkumném ústavu chmelařském (VÚCH) a Výzkumném a šlechtitelském ústavu chmelařském (VŠÚCH) v letech 1956 – 1985, v posledních letech před odchodem do důchodu jako vedoucí oddělení chemie chmele.

Čest jeho památce!

Smuteční oznámení - odešel RNDr. Drahomír Petříček, CSc.
10-07-2019

Při příležitosti konání vědecko-technické komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.) bylo ve středu 10. července 2019 ve francouzském městečku Bischoffsheim z rozhodnutí I.H.G.C. uděleno Ing. Karlu KROFTOVI, Ph.D., vedoucímu oddělení chemie chmele, mezinárodní chmelařské vyznamenání I. stupně - „RYTÍŘ chmelařského řádu“.

Kolektiv CHI Jeho výsosti gratuluje.

Ing. Karel Krofta, Ph.D. nositelem mezinárodního ocenění Rytíř chmelařského řádu
07-07-2019

7. - 11. 7. 2019
Francie, Bischoffsheim (Alsasko)
Jednání vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele

Výzkumní pracovníci z CHI se v alsaském městečku Bischoffsheim zúčastnili setkání chmelařských výzkumníků v rámci aktivit vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

CHI na vědecké komisi I.H.G.C. ve Francii
02-07-2019

Jakub Rejlek, redaktor motoristického magazínu .garáž.cz, si vybral pro testování jízdních vlastností osobního automobilu zn. Nissan silnici vedoucí k a ze Stekníku. Naše chmelnice se objevují v reportáži jako kulisa.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Chmelnice kolem Stekníku kulisou motoristického magazínu .garáž.cz
27-06-2019

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpovídal na otázky redaktorovi Českého rozhlasu SEVER, Liboru Želinskému, týkající se pěstování chmele na nízkých konstrukcích.

V reportáži dále vystupuje Ing. Lubomír Vent (CHMEL - Vent spol. s r. o., Kněžice u Podbořan), který tomuto způsobu pěstování fandí.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o nízkých konstrukcích pro Český rozhlas SEVER
26-06-2019

26. - 27. 6. 2019
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Degustátoři z CHI se zúčastnili 2. kola degustační soutěže "České pivo 2019", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2019"
26-06-2019

Na žádost firmy Syngenta Czech s.r.o., Praha, představil CHI problematiku registrací nových účinných látek u přípravků na ochranu rostlin (POR) včetně analytických metod pro stanovení "MRL". Svaz pěstitelů chmele ČR přiblížil certifikaci českého chmele a účastníci si také prohlédli ÚH Stekník.

CHI představil problematiku registrací POR pro nadnárodní firmu Syngenta
19-06-2019

19. - 20. 6. 2019
Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
14-06-2019

Pá 14. 6. 2019 (14-20 h)
So 15. 6. 2019 (12-20 h)
Pražský hrad

CHI, člen Českomoravského svazu minipivovarů, se zúčastnil "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě".

Festival minipivovarů na Pražském hradě
14-06-2019

Ministerstvo zemědělství ČR, Velvyslanectví ČR v Tokiu, Svaz pěstitelů chmele ČR a firmy Bohemia Hop, a.s., Chmelařský institut s.r.o. a E.A.T. Czech, s.r.o. zorganizovaly v prostorách Velvyslanectví ČR v Tokiu prezentační akci nazvanou "Brewing like Czech do - Tokyo 2019", která byla určena pro zástupce japonských pivovarů a minipivovarů s cílem více přiblížit užití českých odrůd chmele v pivovarnictví.

Sládek našeho pokusného pivovárku, Jan Hervert, zde prezentoval rozdíly mezi jednotlivými druhy českého chmele a jejich výhody při vaření různých druhů piv. Zároveň se s přítomnými zájemci podělil o své zkušenosti s vařením řemeslných piv.

CHI na propagační akci českého chmele v Japonsku
12-06-2019

12. - 13. 6. 2019
Žatec, aula CHI

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko
07-06-2019

Stekník, od 9:30 h

AGRIMA Žatec s.r.o. ve spolupráci s CHI představily stroje zn. Dondi k mělké i hluboké kultivaci chmelnic.

Představení strojů do chmelnic zn. Dondi
06-06-2019

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec si zvolilo po pěti letech (volební schůze se konala 11. 6. 2014) své zástupce do představenstva a kontrolní komise.

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na volební členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
29-05-2019

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice, uspořádalo v Tršicích pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
22-05-2019

V rámci 8. ročníku tradičního setkání Místních akčních skupin ČR a přátel venkova představil CHI vědecko-výzkumnou činnost a ÚH Stekník. Prezentaci CHI zajišťoval Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., exkurze pro dvě skupiny vedl Ing. Pavel Donner.

CHI se prezentoval na setkání Místních akčních skupin "Leaderfest" v Žatci
11-05-2019

Žatec
Náměstí Svobody a areál Žateckého pivovaru

Pořádal Žatecký pivovar.

Požehnání úrodě chmele.

Chmelfest v Žateckém pivovaru 2019
10-05-2019

Libor Želinský, redaktor Českého rozhlasu SEVER, natáčel na ÚH Stekník reportáž o průběhu jarních prací, které komentoval Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚH, a sezónní pracovníci.

CHI o jarních pracích v reportáži Českého rozhlasu SEVER
07-05-2019

ÚKZÚZ, Oddělení chmele Žatec zveřejnil k 30. 4. 2019 aktuální výměru sklizňových ploch chmelnic, která dosahuje 5 004 ha.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2019
30-04-2019

24. - 25. 4. 2019 (st - čt)
30. 4. 2019 (út)

Tršicko - Úštěcko - Žatecko

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
29-04-2019
Vytoužený déšť dorazil na Žatecko až na konci dubna 2019

Toužebně očekávaný déšť dorazil na Žatecko až na konci dubna 2019.

Údaje z meteostanice v areálu CHI v Žatci:

Pá 26. 4. 2019: 6,0 mm
So 27. 4. 2019: 0,6 mm
Ne 28. 4. 2019: - - -
Po 29. 4. 2019: 23,4 mm
Út 30. 4. 2019: 0,2 mm

Vytoužený déšť dorazil na Žatecko až na konci dubna 2019
28-04-2019

CHI poskytl venkovní areál Okresnímu mysliveckému spolku Louny při Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., k zorganizování svodu loveckých psů.

Předsedou spolku je Ing. Lubomír Vent.

Svod loveckých psů v CHI
26-04-2019

Jednatel CHI se ve Freisingu zúčastnil jednání ekonomické komise IHGC.

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Německu
24-04-2019

24. - 25. 4. 2019
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Ing. Petr Svoboda a Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se za CHI zúčastnili 1. kola degustační soutěže "České pivo 2019", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2019"
22-04-2019

Velký pátek 19. 4. 2019
(min. 0,7 ºC, max. 21,7 ºC; beze srážek)

Bílá sobota 20. 4. 2019
(min. -0,2 ºC, max. 22,4 ºC; beze srážek)

Neděle 21. 4. 2019
(min. 0,4 ºC, max. 21,2 ºC; beze srážek)

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019
(min. 0,3 ºC, max. 20,2 ºC; beze srážek)

Počasí o Velikonocích v Žatci
21-04-2019

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, vystoupil v reportáži TV NOVA, která se týkala sucha. Připomněl, co se děje s chmelem, který trpí nedostatkem vláhy.

Reportáž je k přehrání při kliknutí na odkaz.

Předseda ZD Kokory v reportáži TV Nova o suchu
18-04-2019

Ing. Josef Ježek, Ph.D., vedoucí oddělení agrotechniky chmele, vystoupil v reportáži Libora Želinského, redaktora Českého rozhlasu SEVER, která se týkala sucha.

Dr. Ježek doplnil slova Ing. Lubomíra Venta, chmelaře z Kněžic a zároveň místopředsedy představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o suchu pro Český rozhlas SEVER
16-04-2019

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil Valné hromady Asociace výzkumných organizací (AVO), jíž jsme přispívajícím členem. Zasedání bylo doplněno seminářem Byznys s inovacemi, když panelové diskuse se zúčastnili zástupci RVVI, AV ČR, TAČR, MPO a MZe.

CHI na valné hromadě Asociace výzkumných organizací a semináři Byznys s inovacemi
14-04-2019

Víťa Karban z oddělení šlechtění chmele zaběhl v Žatci půlmaraton v soutěži "Hopman 2019", kde závodil ve věkové kategorii "muži 18 - 39 let". Časomíra se zastavila na 1:55:10.9.

Víťa Karban zaběhl v Žatci půlmaraton v soutěži "Hopman 2019"
09-04-2019

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se v americkém Denveru v rámci odborného veletrhu Craft Brewers Conference zúčastnili tematického dne věnovanému českému chmelu a sladu "Brewing like Czechs do", v překladu "Jak Češi vaří pivo", který pořádalo Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu.

CHI v americkém Denveru na promo akci "Jak Češi vaří pivo"
08-04-2019

8. - 11. 4. 2019
USA, Denver
Craft Brewers conference & BrewExpo America 2019

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft brewers conference & BrewExpo America 2019".

CHI navštívil Craft Brewers conference & BrewExpo America 2019 v USA
28-03-2019

Proběhla nová degustační soutěž pro pivovary všech velikostí.

Chmelení KAZBEKem ve svrchně i spodně kvašených pivech.

KAZBEK CUP 2019
28-03-2019

Žatec, aula CHI

Bohemia Hop, a. s. a CHI uspořádaly 22. ročník konference s degustací piv.

22. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
26-03-2019

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Ivo Klapalem zúčastnili v Bruselu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

20-03-2019

19. - 20. 3. 2019
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
20-03-2019

19. - 20. 3. 2019
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
19-03-2019

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2018", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2018"
15-03-2019

Ing Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili XIII. ročníku Jarní ceny českých sládků, který se konal 15. - 16. 3. 2019 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

CHI na XIII. ročníku Jarní ceny českých sládků na Zvíkově
12-03-2019

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Seminář k ekonomice, rentabilitě pěstování chmele, dotacím, analýzy Svazu pěstitelů chmele ČR, novinky ve sklizňové a posklizňové úpravě chmele aj.

Ekonomicko-technologický seminář
12-03-2019

Ing. Ondřej Baštýř, pověřený ředitel Chrámu chmele a piva CZ, p. o., poděkoval jednateli Ing. Josefovi Patzakovi, Ph.D. a sládkovi Janu Hervertovi za spolupráci při vaření piv typu ALE, zkráceně pod názvem ExperimentALE.

Novinkou je společná propagace piva o názvu HarmoniKa, vařeného z odrůdy Harmonie a Kazbek v receptu sládka Petra Wiesengera z Restaurantu U Orloje.

Více v reportáži TV OK plus Žatec.

Chrám chmele a piva o spolupráci s CHI
11-03-2019
CHI vydal sborník k Ekonomicko-technologickému semináři

CHI vydal sborník k "Ekonomicko-technologickému semináři", který se uskutečnil 12. 3. 2019 na aule CHI.

Formát A4, barevný tisk, 80 s., ISBN 978-80-86836-32-4.

CHI vydal sborník k Ekonomicko-technologickému semináři
09-03-2019

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a. s. uspořádaly chmelařský ples, který se uskutečnil v Kulturním domě Moskva v Žatci. Vyhrával Taneční orchestr Klub 49.

Chmelařský ples v Žatci
07-03-2019

Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2019".

Seminář "Ochrana chmele 2019 - Morava"
05-03-2019

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Tradiční seminář o ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2019".

Seminář "Ochrana chmele 2019 - Žatec"
04-03-2019
CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2019"

Autoři Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Markéta Werschallová vydali "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2019. Formát A4, 66 s. ISBN 978-80-86836-29-4.

CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2019"
28-02-2019

Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava"
21-02-2019

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Tradiční seminář k agrotechnice chmele s tématy k výživě, hnojení, závlahám, způsobům pěstování, chmelové sadbě aj.

Účastníci obdrželi sborník a jednu certifikovanou metodiku.

Seminář k agrotechnice chmele
20-02-2019
CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2019

CHI vydal sborník ze semináře "Seminář k agrotechnice chmele", který se uskutečnil 21. 2. 2019 na aule CHI.

Formát A5, barevný tisk, 288 s., ISBN 978-80-86836-28-7.

K prodeji též samostatně za 100 Kč.

CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2019
19-02-2019
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

II. stupeň - prodloužení

V úterý 19. 2. 2019 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
19-02-2019
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

I. stupeň - prodloužení

V úterý 19. 2. 2019 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
03-02-2019

V neděli 3. 2. 2019 dopoledne zasypal Žatec sníh. Sněhová pokrývka dosáhla výšky kolem 15 cm. Sníh postupně tál s výraznou oblevou o víkendu 9. - 10. 2. 2019.

Sněhová nadílka na Žatecku
30-01-2019

Praha
Chmelařský kongres

Svaz pěstitelů chmele ČR představil jubilejní 20. vydání "Chmelařské ročenky 2019", do které přispěli pracovníci CHI.

Formát A6, barevná, 444 s., ISBN 978-80-86576-83-1. Cena 200 Kč.

K zakoupení na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2019
29-01-2019

29. - 30. 1. 2019 (út-st)
Praha

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili Ing. Josef Patzak, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a Pavel Kozlovský. Pípu obsluhoval Víťa Karban s Libuškou Šulcovou.

Chmelařský kongres 2019
29-01-2019

29. - 30. 1. 2019

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. přijal pozvání do poroty národní degustační soutěže České a moravské pivní koruny 2019, která proběhla souběžně s výstavou "Pivo Bier Ale EXPO 2019" v Praze.

CHI členem poroty degustační soutěže České a moravské pivní koruny 2019
24-01-2019
CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe

Praha, ÚKZÚZ

Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal se zúčastnili jednání expertní skupiny pro řešení problematiky ochrany chmele pod záštitou Ministerstva zemědělství. Setkání odborníků bylo důležité pro připravované vydání aktualizované "Metodiky ochrany chmele 2019".

22-01-2019

Žatec, aula CHI

CHI zorganizoval setkání členů vědecké rady. Představeny byly směry řešení výzkumného záměru, ev. č. MZe-RO1318, podporovaného Ministerstvem zemědělství, tak jako byly podány informace o současných projektech.

Zasedání vědecké rady CHI
09-01-2019

Miroslav Brynda se za CHI v Žatci zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2018 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2018 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
08-01-2019

Miroslav Brynda se za CHI v Dušníkách nad Vltavou na statku pěstitele chmele Ing. Petra Hurdíka zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2018 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2018 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css