AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2018

20-12-2018

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2019!

PF 2019
17-12-2018

CHI vydal před Vánoci nástěnný kalendář 2019, jehož prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal nástěnný kalendář 2019
12-12-2018

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Občanské sdružení pro Lounsko-Rakovnicko-Kladenské Podlesí vydalo publikaci o názvu "Když na Boru rostl Bor" s podtitulem "Náhled do života podleského chmelaře a dokumentátora Františka Beránka".

CHI podpořil vydání této publikace.

Vyšla publikace o šlechtiteli chmele Ing. Františku Beránkovi, CSc.
11-12-2018

11. - 12. 12. 2018
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
11-12-2018

11. - 12. 12. 2018
Žatec, degustační místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
10-12-2018

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2018.

Statistický výstup je dostupný při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2018
07-12-2018
Jednatel CHI zvolen prezidentem Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR

V souvislosti s odchodem do důchodu Ing. Pavla Šponera, ředitele prodeje Bohemia Hop a. s. a rytíře chmelového řádu (2017), přebírá funkci prezidenta Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Unie (právní forma "spolek") se zatím neprezentovala internetovými stránkami, aktivity jsou shrnuty v publikaci Chmelařská ročenka, naposledy:

ŠPONER, Pavel. Aktivity Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR v roce 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 108-109. ISBN 978-80-86576-78-7.

04-12-2018

Ing. Josef Ježek, Ph.D., vědecký sekretář a vedoucí oddělení agrotechniky chmele, prezentoval aktivity CHI na floridské univerzitě (University of Florida) nedaleko Tampy.

Pozvání inicioval Jack E. Rechcigl, Ph.D., děkan Gulf Coast Research and Education Center, prostřednictvím velvyslanectví ČR ve Washingtonu, které zastupoval atašé pro vědu a výzkum pan Luděk Moravec.

Fakulta projevila zájem o spolupráci ve většině oblastí dotýkajících se chmele. Důvodem je zájem lokálních minipivovarů (tzv. craft breweries) o nákup chmele vypěstovaného budoucími místními farmáři.

CHI prezentoval své výzkumné aktivity na Floridě
03-12-2018

Ve dnech 3. – 5. 12. 2018 proběhlo v CHI zasedání Rady genetických zdrojů chmele. Cílem bylo projednání a obhajoby výročních zpráv jednotlivých kolekcí genetických zdrojů rostlin v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity“.

Jednání vedl za koordinující pracoviště VÚRV a předseda RGZ Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Zástupci MZe byli Ing. Vlastimil Zedek Ing. Iva Křížková. Organizátorem byl Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., kurátor polní kolekce chmele.

CHI hostitelem zasedání Rady genetických zdrojů
01-12-2018

Martin dorazil na bílém koni se zpožděním 20 dnů. V pátek odpoledne (30. 11. 2018) déšť a teploty pod nulou utvářely ledovku, později se přidalo slabé sněžení. Do sobotního rána se Žatec probudil s popraškem sněhu.

Deficit srážek stále přetrvává, počítá se každá kapka (vločka)!!!

Poprašek sněhu na Žatecku
29-11-2018

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se ve dnech 29. a 30. 11. 2018 zúčastnil v pivovaru Kostelci nad Černými Lesy semináře „Český sládek“ za účasti 60 zájemců z malých i velkých pivovarů.

Jeho přednáška na téma „Nové odrůdy chmele a jejich pivovarské využití“ měla velký význam pro uplatnění českých odrůd chmele i nových genotypů v pivovarské praxi. V současné době CHI spolupracuje jak s velkými, tak i s malými pivovary na ověřovacích a testovacích várkách piv.

CHI o odrůdách na mezinárodní konferenci "Český sládek"
29-11-2018

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Miroslav Brynda a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. se zúčastnili vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
28-11-2018

Grantová agentura České republiky (GAČR) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci programu "GA - Standardní projekty (1993 - 2030)" s počátkem řešení v roce 2019.

CHI se v dubnu 2018 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 1 projekt a byl úspěšný, projekt bude podpořen.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u GAČR
28-11-2018

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec uspořádalo členskou schůzi, která se uskutečnila na aule CHI. Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
27-11-2018

Ve vydavatelství Agriprint vyšla "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019", do které přispěli výzkumníci CHI.

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019
23-11-2018

CHI přijal pozvání na bonitaci vzorků chmele ze sklizně 2018, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení chmele v Žatci.

CHI na bonitaci chmele v ÚKZÚZ
21-11-2018

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele, se v Brně zúčastnil mezinárodní konference "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů", kterou pořádaly Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko, Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinolékařství spolu s pícninářskou komisí ORV a Agrární komora ČR.

CHI na mezinárodní konferenci o šlechtění rostlin v Brně
21-11-2018

II. stupeň - prodloužení

Ve středu 21. 11. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
21-11-2018
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

I. stupeň - prodloužení

Ve středu 21. 11. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

20-11-2018

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení v roce 2019.

CHI se v květnu 2018 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 4 projekty a byl úspěšný, NAZV podpoří celkem 3 projekty!

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
15-11-2018

V reprezentačních prostorách CHI se konal seminář zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje, hlavními organizátory byly Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR.

Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, přednesl příspěvek na téma "Současný stav českého chmelařství, výhled, trendy".

Manažerské fórum zemědělců a potravinářů Středočeského a Ústeckého kraje v CHI
13-11-2018

13. - 15. 11. 2018 (út - čt)
SRN, Norimberk, výstaviště
Hala 1, stánek 550

CHI na stánku Svazu na nejvýznamnějším mezinárodním nápojovém veletrhu.

Expozici Svazu podpořil Ústecký kraj.

CHI na BrauBeviale 2018
09-11-2018

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2018", do které přispěl také CHI.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2018"
07-11-2018

Ing. Pavel Donner (oddělení agrotechniky chmele) a Ing. Markéta Werschallová (oddělení ochrany chmele) se ve dnech 7. - 9. 11. 2018 zúčastnili v rakouském Eisenstadtu mezinárodní konference o ekologickém zemědělství "ICOAS 2018". CHI se prezentoval posterem o chmelu pěstovaného v ekologickém zemědělství.

CHI na mezinárodní konferenci ekologického zemědělství v Rakousku
30-10-2018

CHI obdržel tištěnou verzi publikace "Výzkumný atlas Ústeckého kraje", do které poskytl podklady v březnu 2018.

CHI v publikaci "Výzkumný atlas Ústeckého kraje"
25-10-2018

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., sládek Jan Hervert a vedoucí ÚH Stekník Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., se zúčastnili 39. pivovarsko-sladařského semináře, který v Plzni pořádal Plzeňský Prazdroj, a. s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Dr. Krofta přednesl příspěvek na téma "Kazbek vs. Cascade. Jsou tyto odrůdy srovnatelné při chmelení?"

CHI na 39. pivovarsko-sladařském semináři v Plzni
22-10-2018

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili ve slovinském Žalci dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání Minor Uses Hops ve slovinském Žalci
18-10-2018

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI připravil pro ARIX, a. s., Praha degustaci piv (workshop), která se uskutečnila na aule CHI.

VI. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
16-10-2018

Út 16. 10. 2018
Žatec, aula CHI, 10 h

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a vedoucí ÚH Stekník Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
26-09-2018

26. - 30. 9. 2018 (st - ne)

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, oslovil tímto odkazem na svých stránkách všechny milovníky piv k oslavě "Dne českého piva", svátku poprvé vyhlášeného 27. 9. 2013.

Více na Facebooku ČSPS.

Dny českého piva
26-09-2018

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil slavnostního vyhlášení cen soutěže "České pivo 2018“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva Českého Svazu Pivovarů a Sladoven.

Zástupci CHI zasedli v obou kolech degustací (25. - 26. 4. a 20. - 21. 6. 2018).

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2018"
20-09-2018

CHI a ČZU v Praze vydaly graficky finalizovanou certifikovanou metodiku pro praxi o názvu "Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí", která byla výstupem z projektu NAZV QJ 1510004 "Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele".

Autorský kolektiv pod vedením Ing. Karla Krofty, Ph.D. dále tvořili Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. (CHI), Ing. Josef Ježek, Ph.D. (CHI), Ing. Ivo Klapal (CHI), Lenka Mravcová (CHI), Petra Vondráčková (CHI), doc. Ing. Adolf Rybka, CSc. (ČZU v Praze, TF), doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. (ČZU v Praze, TF), Ing. Ivo Honzík (ČZU v Praze, TF), Ing. Jan Podsedník (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec), Ing. Jan Melč (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec), Ing. Karel Šrámek (Rakochmel s. r. o., Kolešovice), Ing. Zdeněk Kolman (Agrospol Velká Bystřice s. r. o.) a Jaromír Nádvorník (Agrospol Velká Bystřice s. r. o.).

Elektronická verze je ke stažení v odkazu "Publikace 2017 > Metodiky".

Vyšla metodika "Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí"
20-09-2018

CHI a VÚPS vydaly graficky finalizovanou certifikovanou metodiku pro praxi o názvu "Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmele z ročníkové sklizně", která vzešla z projektu TAČR, TE02000177 "Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků".

Autorský kolektiv tvořili Ing. Karel Krofta, Ph.D. (CHI), Ing. Alexandr Mikyška (VÚPS), Ing. Marie Jurková (VÚPS), Ing. Ivo Klapal (CHI), Lenka Mravcová (CHI) a Petra Vondráčková (CHI).

Elektronická verze je ke stažení v odkazu "Publikace 2017 > Metodiky".

Vyšla metodika "Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmelech z ročníkové sklizně"
15-09-2018

Úterý 14. 8. - sobota 15. 9. 2018

V sobotu 15. 9. 2018 skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele, která letos trvala 33 dní. Jako poslední se sklízela odrůda Saaz Late.

CHI ukončil sklizeň chmele 2018
13-09-2018

CHI a CHMEL - Vent spol. s r. o. uspořádaly pro zájemce ukázku sklizně chmele pěstovaného na nízkých konstrukcích.

Jednatel firmy, Ing. Lubomír Vent, komentoval agrotechniku nadějných genotypů chmele "Blues", "Jazz" a "Country" na pokusné nízké konstrukci v Kněžicích.

Nízká konstrukce - sklizeň genotypů Blues - Jazz - Country v Kněžicích
09-09-2018

9. - 11. 9. 2018 (ne - út)
SRN, Norimberk

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili sympozia EBC s podtitulem "Recent Advances in Hop Science”.

CHI se zúčastnil sympozia EBC v Norimberku
05-09-2018

Redaktorka veřejnoprávního rozhlasu, Zuzana Burešová, si pozvala do večerního vysílání Českého rozhlasu - Radiožurnálu Vladimír Valeše, manažera Chmelařského muzea v Žatci. Zodpovídal otázky ke chmelu, jeho historii, ale také se zmínil o Stekníku a o nás jako výzkumném ústavu.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

Vladimír Valeš z Chmelařského muzea hostem Radiožurnálu
05-09-2018

Ing. Markéta Werschallová, výzkumnice na oddělení ochrany chmele, se aktivně zúčastnila ve dnech 5. - 6. 9. 2018 v Brně XXI. české a slovenské konference o ochraně rostlin, kterou pořádala Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Přednesla příspěvek na téma "Molekulárně genetická analýza populací Pseudoperonospora humuli v oblastech pěstování chmele v ČR".

CHI na XXI. české a slovenské konferenci o ochraně rostlin
05-09-2018

Zahraniční novináři v doprovodu tajemníka Svazu, Ing. Michala Kovaříka, navštívili CHI. Výzkumné zázemí v Žatci a ÚH Stekník představil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Delegace zahraničních novinářů v CHI
01-09-2018

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předal na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2018, kterou pořádal CHI.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2018 - předávání diplomů vítězům degustace
01-09-2018

ČT1, ČT24

Renata Myslíková, redaktorka veřejnoprávní České televize, připravila reportáž o šlechtění chmele proti suchu, která se natáčela v sídle CHI, pokusné chmelnici v Žatci a na účelovém hospodářství ve Stekníku.

Na mikrofon promluvili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., technička šlechtění chmele Ing. Lucie Štefanová, výzkumník oddělení agrotechniky chmele Ing. Pavel Donner a laborantka oddělení chemie chmele Petra Vondráčková

CHI v reportáži České televize o šlechtění chmele proti suchu
31-08-2018

31. 8. - 1. 9. 2018 (pá - so)
Žatec

CHI jako tradiční partner podpořil 61. slavnosti chmele - Žateckou DOČESNOU 2018.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2018
31-08-2018

Pá 31. 8. 2018
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal druhou část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2018.

Do degustační komise zasedl i ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2018 - II. část
31-08-2018

Žatec, aula CHI
30. - 31. 8. 2018

VÝSLEDKY zde ke stažení.


K přehrání reportáž TV OK plus Žatec.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2018 - VÝSLEDKY
31-08-2018

CHI navštívil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Událo se tak při příležitosti doprovodného programu degustace piv při Žatecké DOČESNÉ.

Vzácná návštěva v CHI - ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
30-08-2018

Čt 30. 8. 2018
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal první část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2018.

Pouze pro zvanou odbornou a laickou veřejnost!

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2018 - I. část
30-08-2018

30. - 31. 8. 2018

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, vystavilo ve vestibulu CHI přenosné nástěnky s tématem prezentace "Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele".

Výstavka byla určena pro účastníky doprovodného programu degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2018.

Prezentace NPÚ ke chmelu ve vestibulu CHI
23-08-2018

23. - 28. 8. 2018 (čt - út)
Výstaviště České Budějovice

CHI prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podpořil na stánku Ministerstva zemědělství prezentaci oboru na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země živitelka 2018"
23-08-2018

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, komentoval nízkou sklizeň chmele ve svém podniku. Na něj navázal Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu, s hodnocením sklizně komodity jako celku.

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

Svaz komentoval probíhající sklizeň chmele ve zprávách ČT
22-08-2018

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2018.

Aktuální výměra dosahuje 5.020 ha.

Tisková zpráva dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2018
22-08-2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásilo v rámci „Programu INTER-EXCELLENCE", 4. národní výzvy podprogramu "INTER-EUREKA" s počátkem řešení v roce 2018.

CHI se v březnu 2018 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 1 mezinárodní projekt.

Projekt uspěl, obsadil 1. místo z celkem 19 podaných žádostí, přičemž alokace finančních prostředků vystačily jen na 8 projektů!

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u MŠMT
15-08-2018

Monitoring KH v ŽPČ
I. odběr: 1. 8. 2018
II. odběr: 8. 8. 2018
III. odběr: 15. 8. 2018

Výsledky při kliknutí na odkaz.

Monitoring KH v ŽPČ
14-08-2018

V úterý 14. 8. 2018 v 5 hodin ráno se na ÚH Stekník rozběhla sklizeň chmele. Jako první přišly na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

V r. 2017 se odrůdy sklízely v pořadí: ŽPČ (starší porosty) > Premiant > ŽPČ (mladé porosty) > Bohemie > Harmonie > Rubín > Agnus > Vital > Sládek > Kazbek a Saaz Late.

Od srpna 2017 jsou chmelnice od autobusové zastávky Zálužice až po obec Stekník označeny názvy našich odrůd.

Do provozu byla uvedena nová duální (univerzální) česací linka PT-2000/30 pro sklizeň chmele z nízkých a vysokých konstrukcí!

Na Stekníku začala sklizeň chmele
10-08-2018

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se ve Smilovicích zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava sv. Vavřince - Žatecko
10-08-2018

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Oknech u Polep zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava svátku sv. Vavřince - Úštěcko
09-08-2018

CHI uspořádal na svém účelovém hospodářství ve Stekníku chmelařský den.

Tradiční akce pro všechny zájemce o české chmelařství.

Fotogalerie a reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

Chmelařský den na Stekníku
09-08-2018

Renata Myslíková, redaktorka veřejnoprávní České televize, připravila reportáž k blížící se sklizni chmele. Otázky zodpovídali Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. (CHI - ÚH Stekník), Mgr. Zdeněk Rosa, BA (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec) a Ing. Luboš Hejda (předseda Svazu pěstitelů chmele ČR).

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

Blížící se sklizeň chmele v reportáži ČT
07-08-2018

Miroslav Brynda se za CHI zúčastnil v Kokorách a ve Velké Bystřici setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, které pořádal Moravský chmelařský spolek.

Ve Velké Bystřici se k setkání připojili spoluorganizátor Ing. Ivo Klapal, dále Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Oslava sv. Vavřince - Tršicko
04-08-2018

So 4. 8. 2018, Žatec, aula
Strojníci česaček + sušáren

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele, a to v mimořádném víkendovém termínu.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

01-08-2018

Zahraniční produkce si vybrala chmelnice vinoucí se k obci Stekník pro natáčení reklamního spotu.

Chmelnice ÚH Stekník v reklamě natáčené zahraniční produkcí
26-07-2018

Starostka města Žatce, Mgr. Zdeňka Hamousová, uvažuje začlenit chmelnice ÚH Stekník do nominační žádosti UNESCO, kterou tato organizace doporučila přepracovat. Reportáž natáčela TV OK plus Žatec.

Město Žatec uvažuje začlenit chmelnice ÚH Stekník do podané nominační žádosti UNESCO
24-07-2018

CHI díky kontaktům s německým výzkumným ústavem v Hüllu u Wolnzachu se zúčastnil v Tettnangu dalšího neformálního setkání ekologických pěstitelů chmele, které organizoval Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz ve spolupráci s Bioland Erzeugerring Bayern e. V.

Na setkání dojíždějí také zájemci z Rakouska, Francie, Švýcarska a Polska.

CHI na setkání biopěstitelů chmele v SRN
20-07-2018

Lucie Heyzlová z redakce Ústí nad Labem České televize natáčela reportáž o využití sítě zemědělských meteostanic. Ing. Karel Krofta, Ph.D. v ní představil automatickou meteostanici CHI. Reportáž se vysílala ve zpravodajské relaci "Události v regionech (Praha)" na ČT1.

Dr. Krofta představil meteostanici CHI na ČT1
10-07-2018

Ing. Petr Svoboda, CSc. z oddělení biotechnologie CHI se v Madridu ve dnech 10. - 13. 7. 2018 zúčastnil konference, kterou pořádala organizace "Society for Cryobiology".


Dr. Svoboda představil poster na téma "Cryopreservation of Humulus Germplasm".

CHI na konferenci "kryo" v Madridu
05-07-2018

Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, CSc. se ve dnech 5. - 7. 7. 2018 zúčastnili 4. mezinárodní konference zaměřené na nejmenší patogeny, viroidy. Konference se konala na Polytechnické univerzitě ve Valencii, předním pracovišti v oblasti viroidních patogenů. Konference se zúčastnilo celkem 64 účastníků z 21 zemí světa.

CHI na mezinárodní konferenci "Viroid 2018" ve Španělsku
26-06-2018

Út 26. 6. 2018 - česačky
St 27. 6. 2018 - sušárny
Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko
21-06-2018

Chmelnice ÚH Stekník

CHI a ŽÁČEK AG s. r. o., Dobroměřice připravily ukázku rosičů zn. Wanner Myers, která se uskutečnila na chmelnici ÚH Stekník.

Představení rosičů zn. Wanner Myers na Stekníku
20-06-2018

20. - 21. 6. 2018
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Degustátoři z CHI se zúčastnili 2. kola degustační soutěže "České pivo 2018", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

Do degustačních boxů zasedli ve středu Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Jan Hervert, ve čtvrtek Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2018"
20-06-2018

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, odpovídal na otázky Miroslava Svobody, redaktora zpravodaje AGRObase, který vydává Agrární komora ČR.

Článek je nazván "Česká republika je největším pěstitelem aromatického chmele na světě".

K přečtení při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu o českém chmelařství pro zpravodaj AGRObase
19-06-2018
Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko

Út 19. 6. 2018 - česačky
St 20. 6. 2018 - sušárny
Žatec, aula CHI
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

15-06-2018

Pá 15. 6. 2018 (14-20 h)
So 16. 6. 2018 (12-20 h)
Pražský hrad

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se s Libuškou Šulcovou a Víťou Karbanem z oddělení šlechtění chmele zúčastnili za CHI "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě". CHI je členem Českomoravského svazu minipivovarů.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
05-06-2018

5. - 12. 6. 2018 (út - út)
Japonsko

Miroslav Brynda a Ing. Ivo Klapal se za CHI zúčastnili odborného zájezdu, který pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci navštívili Japonsko.

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
31-05-2018

Chmelnice ÚH Stekník

CHI a AGRIMA Žatec s. r. o., Staňkovice připravily ukázky strojů zn. Dondi k mělké i hluboké kultivaci chmelnic, které se uskutečnily na chmelnici ÚH Stekník.

Představení strojů do chmelnic zn. Dondi
31-05-2018

CHI věnoval chmelové rostlinky Destinační agentuře Dolní Poohří, která v obchodním centru Galerie Teplice láká k návštěvě Žatce a okolí v rámci výstavy "Krásy Dolního Poohří".

Rostliny chmele v Teplicích jako turistické lákadlo na region Dolního Poohří
29-05-2018

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice, uspořádalo v Tršicích pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
25-05-2018

23. - 25. 5. 2018 (st - pá)
Tršicko - Úštěcko - Žatecko

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
25-05-2018

CHI je připraven, osobní data teď střežíme jako oko v hlavě.

Více při kliknutí na odkaz.

Implementace GDPR v CHI
19-05-2018

Praha, Ministerstvo zemědělství (Těšnov 17)
10 - 18 h

CHI se prostřednictvím vlastního stánku prezentoval na dnu otevřených dveří Ministerstva zemědělství, informace podávali Ing. Petr Svoboda, CSc. s Janou Krejčíkovou.

CHI, privátní výzkumná instituce, je součástí seznamu podporovaných vědecko-výzkumných pracovišť MZe.

CHI na dnu otevřených dveří Ministerstva zemědělství
19-05-2018

Redaktor Českého rozhlasu PLUS, Filip Nerad, natočil reportáž o pivu a chmelu s uznávaným odborníkem v pivovarnictví - profesorem De Keukeleire. Dotaz směřoval na náš věhlasný žatecký chmel, nové odrůdy a názor na jejich konkurenceschopnost.

Belgický profesor De Keukeleire o žateckém chmelu na stanici Český rozhlas PLUS
19-05-2018

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, vystoupil v reportáži České televize týkající se nedostatku brigádníků na jarní práce ve chmelu. Zároveň nastínil vlastní pokusnickou činnost při těchto pracích.

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

Předseda ZD Kokory o nedostatku brigádníků ve zprávách ČT
18-05-2018

Jednatel CHI se v Paříži zúčastnil jednání ekonomické komise IHGC.

CHI na jednání ekonomické komise IHGC v Paříži
17-05-2018

CHI (pracoviště Tršice), Agrotechnic Moravia s. r. o., Olomouc ve spolupráci s Agrospolem Velká Bystřice s. r. o. připravily ukázku strojů zn. Dondi k mělké i hluboké kultivaci chmelnic.

Představení strojů do chmelnic zn. Dondi pro tršické chmelaře
17-05-2018

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se Ing. Petrem Svobodou, CSc. za CHI zúčastnili na státním zámku Stekník vernisáže výstavy "Jak se češe do věrtele", která potrvá do 31. 10. 2019.

CHI na vernisáži výstavy "Jak se češe do věrtele" na státním zámku Stekník
12-05-2018

Žatec
Náměstí Svobody a areál Žateckého pivovaru

Pořádala Chmelobrana Žatec a Chrám chmele a piva.

Požehnání úrodě chmele.

Májový Chmelfest 2018 v Žatci
04-05-2018

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil aktuální výměru sklizňových ploch chmelnic k 30. 4. 2018.

Aktuální výměra dosahuje 5.026 ha chmelnic!!!

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmelnic k 30. 4. 2018
30-04-2018

30. 4. - 3. 5. 2018
USA, Nashville
Craft Brewers conference & BrewExpo America 2018

Jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí chemického oddělení Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft Brewers conference & BrewExpo America 2018".

CHI navštívil Craft Brewers conference & BrewExpo America 2018 v USA
25-04-2018

25. - 26. 4. 2018
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Degustátoři z CHI (Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Alena Henychová, Ing. Lucie Štefanová a Miroslav Brynda) se zúčastnili 1. kola degustační soutěže "České pivo 2018", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2018"
22-04-2018

CHI poskytl venkovní areál Okresnímu mysliveckému spolku Louny při Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., k zorganizování svodu loveckých psů.

Předsedou spolku je Ing. Lubomír Vent.

Svod loveckých psů v CHI
18-04-2018

Žatec, aula CHI, 9:30 h

Bohemia Hop, a. s. a CHI uspořádaly 21. ročník konference s degustací piv.

21. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
15-04-2018

Žatec a okolí

Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele a zástupce jednatele, se zúčastnil soutěže "Hopman 2018 Žatecká desítka" v běhu na 10 km.

Dr. Krofta z CHI v soutěži "Hopman 2018 Žatecká desítka" v běhu na 10 km
10-04-2018

8. - 12. 4. 2018 (ne - čt)
Brno, výstaviště

Ing. Josef Ježek, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Pavel Donner a Ing. Lucie Štefanová se vypravili na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, oblastí zájmu byly potenciální novinky vhodné k uplatnění v českém chmelařství.

CHI se na stánku ČZU prezentoval posterem o společně řešených projektech.

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2018 v Brně
08-04-2018

8. - 12. 4. 2018 (ne - čt)

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D. a vedoucí oddělení šlechtění Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. navštívili pivovarnickou konferenci, která se konala v belgickém Gentu. CHI publikoval výstupy z řešených projektů.

CHI navštívil pivovarnickou konferenci v Belgii
02-04-2018
Počasí o Velikonocích

Velký pátek 30. 3. 2018
(min. -3,5 ºC, max. 13,5 ºC; beze srážek)

Bílá sobota 31. 3. 2018
(min. 4,4 ºC, max. 10,3 ºC; 1,6 mm)

Neděle 1. 4. 2018
(min. 2,8 ºC, max. 9,4 ºC)

Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
(min. 0,9 ºC, max. 13,3 ºC)

Počasí o Velikonocích
29-03-2018

CHI přispěl na nový vůz dětskému domovu v Žatci, který disponuje i základní a střední školou pro své chovance. Ve čtvrtek 29. 3. 2018 se za přítomnosti paní starostky a sponzorů předávaly klíčky od nového vozu.

CHI přispěl na nový vůz organizaci Dětský domov, Základní a Střední škola Žatec, p.o.
21-03-2018

20. - 21. 3. 2018
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
21-03-2018
CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20. - 21. 3. 2018
Žatec, zasedací místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
20-03-2018

20. - 21. 3. 2018
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
17-03-2018

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a. s. uspořádaly první reprezentační chmelařský ples, který se uskutečnil v Kulturním domě Moskva v Žatci. Vyhrával Taneční orchestr Klub 49.

Chmelařský ples 2018 v Žatci
16-03-2018

Ing Josef Patzak, Ph.D. se aktivně zúčastnil XII. ročníku Jarní ceny českých sládků, který se konal 16. - 17. 3. 2018 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

Celkem bylo hodnoceno 639 vzorků v 15 kategoriích piv ze 151 pivovarů. Piva hodnotilo celkem 80 degustátorů v deseti základních degustačních komisích a 4 finálových komisích. Výsledky jsou dostupné na webových stránkách pořadatele.

Po pátečních degustacích byla pořádána již tradiční degustace piv z našeho pokusného pivovaru. Zde bylo prezentováno pozdní chmelení ležáckých piv odrůdami Harmonie, Rubín a Kazbek. Současně zde byly prezentovány svrchně kvašená piva typu IPA studeně chmelené navážkou chmele dle obsahu silic novošlechtěnci 5227, 5164 a odrůdou Kazbek.

CHI na XII. ročníku Jarní ceny českých sládků na Zvíkově
13-03-2018

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili v Bruselu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Bruselu
08-03-2018

Čt 8. 3. 2018
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava"
08-03-2018
Ekonomicko-technologický seminář zrušen

Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI ruší ekonomicko-technologický seminář.

07-03-2018

I. stupeň - prodloužení

Ve středu 7. 3. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-03-2018

II. stupeň - prodloužení

Ve středu 7. 3. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-03-2018
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

III. stupeň - prodloužení

Ve středu 7. 3. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Účastníci se poté přihlásili na písemnou zkoušku u ÚKZÚZ.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
06-03-2018

Žatec, aula CHI

Tradiční seminář k ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2018".

Exkluzivní host
S přednáškou o verticilliovém vadnutí chmele, diagnostice a návrhu opatření vystoupil za ÚKZÚZ Ing. Tomáš Růžička, vedoucí Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru, Praha.

Seminář "Ochrana chmele 2018 - Žatec"
05-03-2018

Od středy 21. 2. 2018 byly na meteostanici, která je umístěna v areálu CHI, zaznamenány holomrazy. Výrazně klesly teploty bez sněhové pokrývky.

20. 2. 2018, min. -3,4 ºC, max. +2,3 ºC,
21. 2. 2018, min. -7,9 ºC, max. +3,3 ºC,
22. 2. 2018, min. -7,7 ºC, max. +2,5 ºC,
23. 2. 2018, min. -10,1 ºC, max. +1,1 ºC,
24. 2. 2018, min. -12,3 ºC, max. +0,3 ºC,
25. 2. 2018, min. -13,0 ºC, max. -2,8 ºC.

26. 2. 2018, min. -14,1 ºC, max. -4,3 ºC,
27. 2. 2018, min. -14,9 ºC, max. -4,4 ºC,
28. 2. 2018, min. -14,2 ºC, max. -4,6 ºC,
1. 3. 2018, min. -14,6 ºC, max. -3,1 ºC,
2. 3. 2018, min. -9,2 ºC, max. -3,0 ºC,
3. 3. 2018, min. -8,3 ºC, max. +0,3 ºC,
4. 3. 2018, min. -9,7 ºC, max. +0,7 ºC,

5. 3. 2018, min. -9,6 ºC, max. +2,3 ºC,
6. 3. 2018, min. -0,8 ºC, max. +1,6 ºC.

Udeřily holomrazy
01-03-2018

27. 2. - 2. 3. 2018 (út - pá)
Brno, výstaviště

Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Jan Hervert navštívili v Brně mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA.

Jednatel se také zúčastnil valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů.

CHI navštívil mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA v Brně
01-03-2018

Jana Krejčíková, zaměstnankyně oddělení šlechtění chmele, odchází k 1. 3. 2018 do řádného důchodu. Do CHI nastoupila v r. 1989, odpracovala 29 let.

Častokrát byla nominována na akce CHI pro veřejnost, např. točení piva na seminářích, kongresech, chmelařských dnech, ad hoc akcích, v Norimberku na stánku Svazu točila pivo na mezinárodním veletrhu BrauBeviale.

Před několika lety jí byla také přidělena funkce strojníka, kterou přislíbila o sklizeň vykonávat.

Zaměstnanci popřáli vše nejlepší a hlavně hodně zdraví v nové životní etapě.

Jana Krejčíková ze "šlechtění" odchází do důchodu
28-02-2018

Žatec, aula CHI

Tradiční seminář k agrotechnice chmele. Tématy byly výživa, hnojení, mechanizace do chmelnic, závlahy, způsoby pěstování, chmelová sadba aj.

Exkluzivní host
S přednáškou o nebezpečnosti verticilliového vadnutí chmele vystoupil Dr. Sebastjan Radišek ze slovinského výzkumného ústavu chmelařského.
Tlumočil Ing. Petr Svoboda, CSc. z CHI.

Každý účastník obdržel dvě certifikované metodiky, které se komplexně věnují pěstování, sklizni a separaci chmele z nízkých konstrukcí.

Seminář k agrotechnice chmele
27-02-2018
CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2018

CHI vydal sborník ze semináře "Seminář k agrotechnice chmele", který se uskutečnil 28. 2. 2018 na aule CHI.

Formát A5, barevný tisk, 272 s., ISBN 978-80-86836-21-8.

K prodeji též samostatně za 100 Kč.

CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2018
27-02-2018

Út 27. 2. 2018
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2018".

Seminář "Ochrana chmele 2018 - Morava"
27-02-2018

Autoři Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Markéta Werschallová vydali "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2018. ISBN 978-80-86836-22-5.

CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2018"
26-02-2018
Vyšla metodika ke sklizni a separaci chmele z nízkých konstrukcí

V rámci implementačního plánu ukončeného projektu TAČR TA03021046 "Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích" (2013-2016) vydal CHI, ČZU (TF, KZS) a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (závod MECHANIZACE) tištěnou certifikovanou metodiku o názvu "Sklizeň a separace chmele z nízkých konstrukcí" autorů Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. (CHI), Ing. Josefa Ježka, Ph.D. (CHI), Ing. Pavla Donnera (CHI), doc. Ing. Adolfa Rybky, CSc. (ČZU), doc. Ing. Petra Heřmánka, Ph.D. (ČZU), Ing. Ivo Honzíka (ČZU), Ing. Jana Podsedníka (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec) a Ing. Milana Maršíčka (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec).

Elektronická verze je ke stažení v odkazu "Publikace 2016 > Metodiky".

Vyšla metodika ke sklizni a separaci chmele z nízkých konstrukcí
21-02-2018

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil plenárního zasedání odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd (ČAZV), jehož členy jsou Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Petr Svoboda, CSc.

Jednání řídil předseda RNDr. J. Nedělník, Ph.D. K problematice rostlinolékařství se vyjádřili i přizvaní hosté z MZe a ÚKZÚZ. V jejich příspěvcích se objevila též témata spojená s pěstováním chmele, a to regulace použití měďnatých přípravků a první výskyt infekce chmele Verticillium nonalfalfae v ČR.

CHI na plenárním zasedání odboru rostlinolékařství ČAZV v Praze
19-02-2018

Žatecký a lounský deník (19. 2. 2018) informoval o nově vznikajícím minipivovaru Pioneer v Žatci. Sládek Michal Havrda v tomto rozhovoru vyjádřil zájem o spolupráci s CHI.

Vznikající minipivovar Pioneer v Žatci má zájem o spolupráci s CHI
17-02-2018

Organizátoři vyhlásili výsledky degustační soutěže "Zlatá pivní pečeť", která se konala od 14. do 17. 2. 2018 v Českých Budějovicích.

Pivovarům, které se umístily na předních příčkách, dodává chmel také CHI.

Zlatá pivní pečeť v Českých Budějovicích - výsledky degustace
16-02-2018

V pátek 16. 2. 2018 se sešla redakční rada časopisu CHMELAŘSTVÍ, která ocenila práci redaktora Ing. Petra Svobody, CSc. (oddělení biotechnologie CHI).

Redakční rada si dala za cíl více časopis propagovat tak, aby informace získávalo co nejvíce chmelařských podniků, zemědělských škol, pivovarů a dalších institucí, s kterými je obor chmelařství provázán.

V CHI se sešla redakční rada časopisu CHMELAŘSTVÍ
01-02-2018

Senohraby
Chmelařský kongres

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 19. vydání "Chmelařské ročenky 2018", do které přispěli pracovníci CHI.

Vyšla Chmelařská ročenka 2018
01-02-2018

V Žateckém zpravodaji č. 2/2018, měsíčníku města Žatce, naleznete odpovědi jednatele CHI, Ing. Josefa Patzaka, Ph.D., na otázky ke chmelu, které kladl redaktor Tomáš Kassal.

Rozhovor je uveden na str. 3.

Jednatel CHI v rozhovoru pro Žatecký zpravodaj
31-01-2018

31. 1. - 1. 2. 2018
Senohraby

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc., Miroslav Brynda, Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. Pípu roztáčeli Víťa Karban s Janou Krejčíkovou.

Chmelařský kongres 2018
31-01-2018

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2017", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2017"
31-01-2018

31. 1. - 1. 2. 2018
Praha, Kongresové centrum

Časopis "Pivo, Bier, Ale" uspořádal v Praze v kongresovém centru výstavu oboru pivovarnictví "EXPO 2018".

Obchodník s chmelem, firma Arix a. s., projevila zájem na svém stánku propagovat nové české odrůdy ze sortimentu CHI.

Nové odrůdy prezentovány na výstavě oboru pivovarnictví v Praze
30-01-2018

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady. Představeny byly směry řešení výzkumného záměru podporovaného Ministerstvem zemědělství, tak jako informace o současných projektech.

Zasedání vědecké rady CHI
29-01-2018
CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe

Praha, Ministerstvo zemědělství

Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal se zúčastnili na Ministerstvu zemědělství jednání expertní skupiny na ochranu chmele. Setkání odborníků bylo důležité pro vydání aktualizované "Metodiky ochrany chmele 2018".

25-01-2018

I. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
25-01-2018

II. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
25-01-2018
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Účastníci se poté přihlásili na písemnou zkoušku u ÚKZÚZ.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-01-2018

CHI uspořádal workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele, jehož cílem bylo charakterizovat vůně vybraných chmelů se specifickou vůní, které byly používány pro studené chmelení v pivu typu ALE.

Workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele v CHI
23-01-2018

I. stupeň - prodloužení

V úterý 23. 1. 2018 jsme v Kokorách uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

Školení bylo uskutečněno na podnět Ing. Vladimíra Lichnovského, předsedy Zemědělského družstva Kokory a zároveň člena představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za oblast Tršicko.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v Kokorách
23-01-2018
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v Kokorách

II. stupeň - prodloužení

V úterý 23. 1. 2018 jsme v Kokorách uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v Kokorách
19-01-2018
CHI podpořil vydání mapy regionu "Žatec a okolí"

CHI podpořil vydání mapy regionu "Žatec a okolí", která vyšla v lednu 2018 v nakladatelství Europrogress Publishing & Consulting (Ing. Miroslav Hartman, Hradec Králové).

CHI podpořil vydání mapy regionu "Žatec a okolí"
17-01-2018

Miroslav Brynda se za CHI v Žatci zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2017 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko. Zároveň byl požádán o přednesení příspěvku ke chmelové sadbě.

CHI na vyhodnocení sklizně 2017 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
16-01-2018

Miroslav Brynda se za CHI v Dušníkách nad Vltavou na statku pěstitele chmele Ing. Petra Hurdíka zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2017 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko. Zároveň byl požádán o přednesení příspěvku ke chmelové sadbě.

CHI na vyhodnocení sklizně 2017 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
10-01-2018

V CHI proběhlo závěrečné oponentní řízení projektu EUREKA LF 15020 "Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících celosvětových pivovarnických požadavků." Odpovědným řešitelem projektu byl Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Oponentní rada vyhodnotila výsledek projektu za celou dobu řešení stupněm vynikající.

Závěrečné oponentní řízení projektu EUREKA
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css