AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2013

20-12-2013

Kolektiv CHI přeje vše nejlepší do nového roku 2014.

PF 2014
14-12-2013

Sobota 14. 12. 2013
ČT2, premiéra 9:30 hod
Pořad "Putování za muzikou"

Druhý program České televize odvysílal premiéru pořadu "Putování za muzikou", který se natáčel v Chrámu chmele a piva v Žatci. Pořadem provázel Jožka Šmukař, vyhrávala kapela Žatečanka.

CHI a šlechtitelský program představil Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Více informací při klinknutí na odkaz.

Dechovkový pořad ze Žatce na ČT2
12-12-2013

"International Society for Horticulturae Science" vydala tištěný sborník ze sympózia konaného v září 2012 v Žatci, jehož garantem byl za CHI vědecký sekretář Ing. Josef Patzak, Ph.D. ISBN 978-90-6605-696-1, ISSN 0567-7572.

On-line verze je dostupná při klinknutí na nadpis.

Vyšel sborník ze symposia ISHS 2012 v CHI
04-12-2013

CHI a Státní rostlinolékařská správa (OBO Louny) uspořádali seminář k integrované ochraně polních plodin a chmele.

Cílem bylo poukázat na blížící se nabytí účinnosti vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin (1. 1. 2014).

Seminář "Integrovaná ochrana polních plodin a chmele v praxi"
28-11-2013
CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů 2013

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., se zúčastnil vyhodnocení sklizně za chmelařskou oblast Tršicko. Organizátorem akce byl Ing. Ivo Klapal z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích

22-11-2013

Technologická agentura ČR vyhlásila 22. 11. 2013 výsledky 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Programu Centra kompetence.

Nositelem projektu TE02000177 "Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků" je Mendelova univerzita v Brně, spoluúčastníky jsou: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Biomedica, spol. s r.o.; Agrotest fyto, s.r.o.; Chmelařský institut s.r.o.; PIVO Praha, spol. s r.o.; PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.; RADANAL s.r.o.; SEMIX PLUSO, spol. s r.o.; SurfaceTreat a.s.; Plzeňský Prazdroj, a. s.; Sladovna BERNARD, a.s.; SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.; Raven Trading s.r.o.;BODIT TACHOV s.r.o.; EXTRUDO Bečice s.r.o.

Odpovědným řešitelem za CHI je Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Více informací při klinknutí na nadpis.

CHI uspěl s novým projektem v programu "Centra kompetence" při TA ČR
21-11-2013

CHI přijal pozvání na bonitaci chmelů ze sklizně 2013. Za CHI se hodnocení na oddělení chmele ÚKZÚZ v Žatci zúčastnili Miroslav Brynda, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Josef Ježek, Ph.D., Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D. a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Bonitace chmele v ÚKZÚZ
11-11-2013

Národní knihovna ČR zařadila internetové stránky CHI k pravidelné elektronické archivaci v rámci projektu "Webarchiv".

Logo s krátkou informací o projektu je uvedeno v dolní části stránek CHI.

Více informací také při klinknutí na nadpis.

Internetové stránky CHI archivovány Národní knihovnou ČR
08-11-2013

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., se zúčastnil workshopu o využití chmelařských památek v Žatci.

Více v reportáži TV OK plus Žatec.

CHI na workshopu o využití chmelařských památek v Žatci
07-11-2013

Ing. Karel Krofta, Ph.D. se CHI aktivně zúčastnil 25. Pivovarsko-sladařských dnů v Praze, přednášku nazval "Vliv oxidovaných beta kyselin na hořkost piva." Pořadatelem byl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Více informací při klinknutí na odkaz.

CHI na 25. Pivovarsko-sladařských dnech v Praze
06-11-2013
Workshop k nízkým konstrukcím v CHI

CHI, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod Mechanizace a ČZU v Praze (TF, KZS) uspořádali workshop "Nízká konstrukce a její mechanizace – zkušenosti, problémy, inovace".

Pořadatelé k účasti na workshopu oslovili současné pěstitele chmele na nízkých konstrukcích.

Workshop k nízkým konstrukcím v CHI
23-10-2013

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a ekonomka Ing. Magda Vaňková se za CHI zúčastnili výroční členské schůze Svazu pěstitelů chmele ČR.

Výroční členská schůze SPCH ČR v CHI
08-10-2013

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili v Paříži dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Paříži
05-10-2013

CHI se v Praze zúčastnil prvního dejvického PivoPění, které pořádala městská část Prahy 6.

CHI na 1. dejvickém PivoPění
03-10-2013

Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd z Prahy navštívili CHI. Ing. Petr Svoboda, CSc. je seznámil s činností ústavu či historií chmelařského oboru.

02-10-2013

Vědečtí pracovníci, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Josef Patzak, Ph.D., Bc. Zděnka Polončíková a Bc. Alena Henychová, publikovali na mezinárodní konferenci "Applied Natural Sciences in V4 Countries" v Trnavě poster s názvem Chemical and genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.).

CHI se prezentoval posterem na konferenci v Trnavě 2013
27-09-2013

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, si dovoluje pobídnout všechny milovníky piv ke slavení nového svátku: "Den českého piva".

Akce bude probíhat každoročně po celé České republice, v předvečer svátku svatého Václava. Cílem je vytvoření nové celonárodní tradice oslavy českého piva, posílit hrdost k tomuto tradičnímu nápoji a nalákat veřejnost k oslavě českého piva v podnicích, kde se čepuje.

Začínáme slavit nový svátek: "Den českého piva"
26-09-2013

Český svaz pivovarů a sladoven zveřejnil výsledky degustační soutěže "České pivo 2013". Degustátoři z CHI se v dubnu a červnu 2013 zúčastnili hodnocení vzorků piv.

Výsledky při klinknutí na nadpis.

ČSPAS zveřejnil výsledky soutěže "České pivo 2013"
21-09-2013
CHI ukončil sklizeň chmele

V sobotu 21. 9. 2013 na ÚH Stekník skončila sklizeň chmele, která letos trvala 27 dní. Jako poslední přišly na řadu porosty s odrůdou Sládek.

CHI ukončil sklizeň chmele
16-09-2013

ČT1
Pořad "Sama doma"

Ing. Petr Svoboda, CSc. z CHI přijal pozvání do pořadu "Sama doma". Na stanici ČT1 zodpovídal otázky ke chmelu, které mu kladla moderátorka Alena Veliká.

Výzkumník CHI hostem v pořadu "Sama doma"
14-09-2013

CHI na žádost Josefa Ryšavého z Račetic uvařil speciální cibulové pivo. K ochutnání bylo na stánku RYJO, s. r. o. v rámci "Slavností cibule 2013" v Račeticích.

Cibulové pivo z CHI již podruhé na "Slavnostech cibule 2013" v Račeticích
13-09-2013

CHI a ARIX a. s., Praha uspořádaly pro své obchodní partnery workshop k uplatnění nových genotypů chmele v pivovarnictví. Degustace piv byla protkána tematickými přednáškami výzkumných pracovníků CHI. Odpolední program zahrnoval prohlídku účelového hospodářství na Stekníku.

Workshop k uplatnění nových genotypů chmele v pivovarnictví 2013
11-09-2013

MZe ve spolupráci se SPCH ČR vydalo publikaci "Český chmel / Czech Hops 2013", do které přispěli výzkumní pracovníci z CHI.

Vyšla publikace "Český chmel / Czech Hops 2013"
10-09-2013

Ing. Josef Ježek, výzkumný pracovník oddělení agrotechniky chmele CHI, obhájil na ČZU v Praze disertační práci na téma "Produkční schopnost chmele pěstovaného na nízkých konstrukcích". Školitelem byl prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., vedoucí Katedry rostlinné výroby z Fakulty agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů.

Pokusy, které disertant realizoval na experimentální nízké konstrukci na ÚH Stekník, navázaly v akademickém světě na tradici vědecko-výzkumné základny CHI.

Výzkumný pracovník CHI obhájil disertační práci na ČZU v Praze
06-09-2013

Pá - So 6. - 7. 9. 2013
Žatec, nám. Svobody

CHI byl tradičním partnerem 56. slavností chmele - Žatecké DOČESNÉ 2013. Logo CHI jste nalezli na propagačních tiskovinách či velkoplošných bannerech.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2013
06-09-2013

V CHI jsme uspořádali druhou část degustace v rámci slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2013.

Výsledky zde.

Degustace při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2013 - II. část
06-09-2013

CHI navštívil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Vzácná návštěva v CHI - ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
05-09-2013

V CHI jsme uspořádali první část degustace v rámci slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2013.

Degustace při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2013 - I. část
04-09-2013

St 4. 9. 2013
Praha, Opatovická 24
Kavárna Velryba

Svaz pěstitelů chmele ČR ve spolupráci s CHI, Žateckým pivovarem spol. s r. o., třeboňským Bohemia Regentem a. s. a japonským pivovarem Suntory uspořádali tiskovou konferenci nejen ke sklizni chmele 2013.

Tisková konference v Praze
26-08-2013

Za ranního rozbřesku, po nedělním dešti, začala na pozemcích ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako první přišly na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
20-08-2013

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., odpovídal na otázky Jana Stuchlíka, redaktora veřejnoprávní televize ČT1. Vyjádření k začínající sklizni chmele zazněla v pořadu "Události v regionech".

Přehrání záznamu při klinknutí na nadpis.

Jednatel na ČT1 o začínající sklizni chmele 2013
16-08-2013

Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. spolu s Miroslavem Bryndou se zúčastnili setkání tršických chmelařů v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Organizátorem byl Ing. Ivo Klapal z detašovaného pracoviště v Tršicích.

Oslava sv. Vavřince - Tršicko
10-08-2013
Oslava sv. Vavřince - Úštěcko

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., se v Litoměřicích zúčastnil setkání úštěckých chmelařů v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

09-08-2013

Tradiční akce pro všechny zájemce o české chmelařství.

Den otevřených dveří na Stekníku
09-08-2013

Pá 9. 8. 2013
Žatec, CHI, od 15 hod

CHI uspořádal na aule setkání pěstitelů chmele v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava sv. Vavřince v CHI
06-08-2013

Dne 6. 8. 2013 za přítomnosti pracovníků ÚKZÚZ a SRS proběhla komisionelní prohlídka chmele pro uznávací řízení rozmnožovacího materiálu chmele. Jednalo se o materiály vysazené v Prostorovém izolátu chmele v Rybňanech a Technickém izolátu v Žatci.

Všechny požadované podmínky byly splněny a byly vydány uznávací listy na veškerý přihlášený rozmnožovací materiál chmele, který bude použit pro výrobu sadby chmele pro rok 2014. (PS)

Uznávací řízení rozmnožovacího materiálu chmele
05-08-2013

5. - 8. 8. 2013
Belgie, Poperinge

Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Ing. Ivo Klapal a Miroslav Brynda se zúčastnili 54. kongresu Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.), který se konal v belgickém Poperinge.

CHI na 54. kongresu IHGC v Belgii
03-08-2013

Školení strojníků česaček a sušáren
Žatec, aula CHI

Školení strojníků česaček a sušáren
01-08-2013

Ing. Karel Krofta, Ph.D., odpovědný řešitel projektu v CHI, uspořádal závěrečné oponentní řízení projektu MPO, ev. č. FR-TI1/012 „Vývoj odrůdy chmele Vital pro zemědělství, pivovarnictví a farmacii“ (2009-2013).

Oponentní rada složená ze zástupců MPO, dvou nezávislých oponentů a zástupce nositele projektu konstatovala výtečné splnění cílů a věcných záměrů projektu.

Závěrečné oponentní řízení projektu "VITAL"
03-07-2013
Poradní sbor pro chmel při MZe v CHI

V konferenční místnosti CHI proběhla schůzka poradního sboru pro chmel při Ministerstvu zemědělství. Za CHI přítomen vedoucí ÚH Stekník Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D.

27-06-2013

CHI na žádost Petr Hynka ze společnosti Žatec Hop Company, a. s., zajistil pro německé chmelaře (dodávajících chmel pro firmu Hopsteiner) prohlídku CHI a ÚH Stekník. Delegaci se v ústavu věnoval Ing. Petr Svoboda, CSc., steknické účelové hospodářství představil Pavel Kozlovský.

Exkurze německých chmelařů v CHI
19-06-2013

Školení strojníků česaček a sušáren
Polepy, Restaurace U Kulturního domu
St 19. 6. 2013
Čt 20. 6. 2013

19-06-2013

St - Čt 19. - 20. 6. 2013
Velké Popovice

Degustátoři z CHI (Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Jan Hervert, Bc. Zděnka Polončíková, Bc. Alena Henychová, Ing. Ivana Malířová) anonymně hodnotili vzorky piv ve II. kole degustační soutěže "České pivo 2013", kterou vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2013" - II. kolo
18-06-2013
Zaznamenány první tropické teploty

Na meteostanicích CHI Žatec byly zaznamenány první tropické teploty:

Žatec (areál CHI):
18. 6. 2013 (v 15:15 h) - max. 33,4 ºC,
19. 6. 2013 (v 16:45 h) - max. 32,4 ºC,
20. 6. 2013 (v 16:45 h) - max. 32,3 ºC.

ÚH Stekník:
18. 6. 2013 (v 15:10 h) - max. 33,4 ºC,
19. 6. 2013 (v 15:50 h) - max. 33,1 ºC,
20. 6. 2013 (v 17:30 h) - max. 33,6 ºC.

Zaznamenány první tropické teploty
14-06-2013

14. - 15. 6. 2013 (Pá - So)
CHI se aktivně zúčastnil Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.

Cílem festivalu bylo poskytnout milovníkům pivních specialit a kvalitní zážitkové gastronomie možnost degustace širokého množství vzorků z produkce minipivovarů ze všech koutů České republiky, ochutnat a seznámit se s různými pivními druhy a styly.

Více při klinknutí na odkaz.

CHI na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
12-06-2013

Školení strojníků sušáren a česaček
Žatec, aula CHI

St 12. 6. 2013
Čt 13. 6. 2013

Školení strojníků sušáren a česaček - Žatecká oblast
05-06-2013

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem zúčastnili v Kyjevě dalšího jednání expertní skupiny "Minor Use" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny "Minor Use" pro chmel v Kyjevě
05-06-2013

Povodně, sužované v ČR, se nevyhnuly ani ÚH Stekník. Řeka Ohře se vylila do přilehlých chmelnic. Práce, organizované chmelařem Pavlem Kozlovským, směřovaly k co nejrychlejšímu odčerpání vody z chmelnic.

Povodně na Stekníku
04-06-2013

4. - 6. 6. 2013
SRN, oblast Elbe-Saale

Miroslav Brynda se za CHI zúčastnil odborného chmelařského zájezdu, který pořádalo Chmelařství, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a. s.

Účast CHI na odborném zájezdu
04-06-2013

4. - 8. 6. 2013
Ukrajina, Kyjev
Jednání vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele

Výzkumní pracovníci z CHI prezentovali odborné příspěvky vědeckým pracovníkům z různých zemí zainteresovaných v rámci vědecké komise Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele.

CHI na vědecké komisi I.H.G.C. v Kyjevě
30-05-2013

CHI ve spolupráci s Bohemia Hop, a. s. uspořádali konferenci k uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví.

Odkaz obsahuje reportáž TV OK plus Žatec, fotogalerii a SBORNÍK ze semináře.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví 2013
30-05-2013

Bayer s. r. o. vydal pro chmelaře tiskovou zprávu k "neonikotinoidům" jako reakci na prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. 5. 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.

Více při klinknutí na nadpis.

Bayer vydal tiskovou zprávu k "neonikotinoidům"
25-05-2013

CHI se zúčastnil II. ročníku dne otevřených dveří Žateckého pivovaru -"Chmelfest v Žateckém pivovaru".

CHI na Chmelfestu 2013 v Žateckém pivovaru
07-05-2013

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele pod vedením Ing. Vladimíra Barborky zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2013 v ČR.

Aktuální sklizňová plocha dosahuje 4 339 ha.

Celá zpráva je dostupná při klinknutí na nadpis.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy k 30. 4. 2013
24-04-2013
CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2013"

24. - 25. 4. 2013
Zástupci za CHI (Jan Hervert, Miroslav Brynda, Ing. Petr Svoboda, CSc., Bc. Zděnka Polončíková, Bc. Alena Henychová) degustovali vzorky piv v rámci 13. ročníku soutěže "České pivo 2013".

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2013"
19-04-2013

CHI navštívili studenti z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zajímali se o pěstování chmele a jeho historickém vývoji v českých zemích, šlechtění, využití závlah a obecně o komoditu. Za CHI provázel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

17-04-2013

17. - 18. 4. 2013
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
17-04-2013

17. - 18. 4. 2013
Žatec, degustační místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
10-04-2013

CHI uspořádal seminář "Ochrana chmele technologií společnosti Syngenta"
Garant za CHI: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Seminář "Ochrana chmele technologií společnosti Syngenta"
29-03-2013

Na Velký pátek napadl sníh (do 10 cm). V průběhu dne roztál.

Na Velký pátek napadl sníh
26-03-2013

CHI se interně zabýval hodnocením výzkumné činnosti pracovníků, které vychází z kariérního řádu. Jednatel, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., na prezentace jednotlivých pracovníků pozval předsedu Svazu pěstitelů chmele Ing. Bohumila Pázlera, jeho tajemníka Ing. Michala Kovaříka a předsedu dozorčí rady CHI Ing. Václava Burgera.

Interní hodnocení pracovníků výzkumu CHI
24-03-2013

Chmelařský institut s. r. o. zahájil provoz internetového prodeje chmele, e-shopu. Nabídka je určena zejména pro minipivovary či všechny zájemce o domácí vaření piva (homebrewing).

Více při klinknutí na odkaz.

CHI spustil internetový prodej chmele
22-03-2013

Pá - So 22. - 23. 3. 2013
Pivovarský dvůr Zvíkov

Jednatel CHI Ing. Jiří Kořen, Ph.D. spolu s Ing. Karlem Kroftou, Ph.D. a Janem Hervertem vystoupili s přednáškou na téma studené chmelení při výrobě piva.

Více při klinknutí na nadpis.

CHI na Jarní ceně českých sládků 2013
22-03-2013

Dne 22. března 2013 se v turistickém centru „Pivovarský dvůr“ na Zvíkovském podhradí konala valná hromada Českomoravského svazu minipivovarů. V průběhu jednání byl Chmelařský institut s.r.o. Žatec přijat za nového člena této organizace, která v současné době sdružuje více než 60 malých pivovarů.

CHI se stal členem Českomoravského svazu minipivovarů
12-03-2013

Vyšly informační noviny Agrární komory ČR "AGRObase zpravodaj" s mimořádnou přílohou filmového pořadu na DVD - zemědělského magazínu o biopotravinách. Druhá reportáž je věnována "Českému biopivu", natáčela se počátkem února 2013 v CHI.

České biopivo - CHI v reportáži Agrární komory ČR na DVD
08-03-2013

Žatec, degustační místnost CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal DOPLŇKOVÝ kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal doplňkový kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
07-03-2013
Seminář "Agrotechnika, výživa chmele - Morava"

Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

06-03-2013

6. - 7. 3. 2013
Žatec

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
05-03-2013

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Seminář "Ochrana chmele 2013"
01-03-2013

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Seminář "Ochrana chmele 2013 - Morava"
01-03-2013
CHI vydal Metodiku ochrany chmele 2013

Autoři Vostřel, J. a Klapal, I. vydali "Metodiku ochrany chmele 2013". ISBN 978-80-86836-91-1. Představena byla na semináři ochrany chmele ve Staměřicích (1. 3. 2013) a v CHI v Žatci (5. 3. 2013).

CHI vydal Metodiku ochrany chmele 2013
27-02-2013

Školení k "článku 68"
Žatec, aula CHI
Garant:
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Ekonomicko-technologický seminář
21-02-2013

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem zúčastnili v Bruselu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Use" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny "Minor Use" pro chmel v Bruselu
19-02-2013

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Karel Krofta, Ph.D.

Seminář "Integrovaný systém pěstování chmele"
19-02-2013
CHI vydal sborník ze semináře "Integrovaný systém pěstování chmele"

Krofta, K. (ed.). Integrovaný systém pěstování chmele.
Sborník přednášek ze semináře konaného dne 19. 2. 2013.
ISBN 978-80-86836-85-0.

CHI vydal sborník ze semináře "Integrovaný systém pěstování chmele"
18-02-2013
CHI vydal novou publikaci o integrovaném systému pěstování chmele

KROFTA, K. a kol.: Integrovaný systém pěstování chmele.
Metodika pro praxi 02/2012 je výstupem z projektu NAZV QH 81049 "Integrovaný systém pěstování chmele" řešeného v letech 2008-2012.
ISBN 978-80-86836-82-9

CHI vydal novou publikaci o integrovaném systému pěstování chmele
13-02-2013

13. - 16. 2. 2013
SRN, Norimberk
Hala 5, stánek 5-346

CHI na stánku Ministerstva zemědělství představil produkci prvního českého biochmele a biopiva. CHI na expozici spolupracoval se Žateckým pivovarem, spol. s r. o.

CHI na veletrhu BioFach 2013
07-02-2013

5. - 9. 2. 2013
Tábor

Jan Hervert, Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D. a Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. za CHI degustovali piva v rámci "Slavností piva" v Táboře.

Více o degustaci při klinknutí na odkaz.

CHI jako degustující na Slavnostech piva v Táboře
06-02-2013

5. - 6. 2. 2013
Kokory (okres Přerov)

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
01-02-2013

V časopise Chronica Horticulturae vyšel článek o III. International Humulus symposiu, konaném v Chmelařském institutu v Žatci v září 2012.

30-01-2013

Svaz pěstitelů chmele ČR uspořádal chmelařský kongres v konferenčních prostorách zámeckého Hotelu S.E.N. v Senohrabech.

Chmelařský kongres v Senohrabech
30-01-2013

Senohraby, Hotel S.E.N
Chmelařský kongres

Svaz pěstitelů chmele ČR představil další vydání Chmelařské ročenky 2013, do které také přispěli pracovníci CHI.

K zakoupení je na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2013
28-01-2013
Jednání subkomise ochrany chmele na Ministerstvu zemědělství

Praha, MZe

Ing. Josef Vostřel, CSc. se spolu s Ing. Ivo Klapalem zúčastnili jednání subkomise ochrany chmele na Ministerstvu zemědělství. Schůzka je důležitá pro vydání Metodiky ochrany chmele 2013.

Jednání subkomise ochrany chmele na Ministerstvu zemědělství
24-01-2013

Praha, Agrární komora ČR

Zástupci CHI přijali pozvání na tiskovou konferenci Agrární komory ČR zaměřenou na bioprodukci, hlavním tématem bylo "BIO nejenom v tekuté podobě – české bio pivo a bio pečivo".

CHI a Žatecký pivovar zodpověděl novinářům dotazy k biopivu.

Přítomen byl i Ing. Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.

CHI na tiskové konferenci Agrární komory ČR
23-01-2013

22. - 23. 1. 2013
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
21-01-2013

Ing. Radek Vincík ze Žateckého pivovaru, spol. s r. o., vystupuje v reportáži TV OK plus Žatec, která se věnuje produkci a akcím Žateckého pivovaru. V reportáži zazněla krátká informace o CHI a vyrobeném biopivu.

Biopivo je realizací z aktuálně řešeného projektu u MPO, ev. č. FR-TI3/376 "České biopivo" (2011-2013).

Žatecký pivovar o CHI a biopivu na TV OK plus Žatec
17-01-2013

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se sešla vědecká rada CHI. Na programu bylo projednávání výstupů z výzkumného záměru, projektů či diskuse k další výzkumné činnosti ústavu. Garantem byl vědecký sekretář Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Zasedla vědecká rada CHI
16-01-2013

15. - 16. 1. 2013
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
16-01-2013
Projednání projektu v programu Eureka

16. 1. 2013
Zasedací místnost CHI

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., odpovědný řešitel projektu SQAH „Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva“ v programu EUREKA, informoval oponentní radu o výsledcích výzkumných aktivit za rok 2012.

Oponentní radu tvořili RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko), Ing. František Hnilička, Ph.D. (ČZU v Praze), Mgr. Zdeněk Rosa, BA (Chmelařství, družstvo Žatec,), Ing. Lenka Typoltová (Ministerstvo zemědělství) a Ing. Michal Kovařík (Svaz pěstitelů chmele). Oponenty byli prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. (ČZU v Praze) a Ing. Zdeněk Stehno, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně).

09-01-2013

8. - 9. 1. 2013
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css