AKTUALITY
06-05-2017
Májový Chmelfest 2017 v Žatci
02-05-2017
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2017
03-04-2017
MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2016"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
DOČASNÉ POVOLENÍ PŘÍPRAVKU ACTARA 25 WG PROTI JARNÍM ŠKŮDCŮM

13. 3. 2012
Žatec
Sdělení Chmelařského institutu s. r. o. pěstitelům chmele a obchodníkům s chmelem

Dočasné povolení přípravku Actara 25 WG v ochraně chmele proti jarním škůdcům

  
lalokonosec libečkový
  
dřepčík chmelový
  
šedavka luční
  
drátovci

Chmelařský institut s. r. o. oznamuje, že díky spolupráci s firmou Syngenta Czech, s.r.o. bylo realizováno „Rozhodnutí o povolení přípravku Actara 25 WG (ú.l. thiamethoxam) v ochraně chmele proti lalokonosci libečkovému, dřepčíku chmelovému, šedavce luční a drátovcům v dávce 0,2 kg/ha v doporučeném objemu aplikační tekutiny 600 l/ha formou pásového postřiku“. Toto povolení se vydává od 24.03. do 10.05. 2012.

Upozornění na včasnou jarní aplikaci v ochraně chmele proti peronospoře chmelové

Podrobnosti zde ke stažení

Archív metodických doporučení oddělení ochrany chmele je přístupný v levém menu dole: "Rychlé odkazy" a "Aktuální výskyt škodlivých organismů".

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css