AKTUALITY
05-09-2019
Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2019
08-08-2019
Chmelařský den na Stekníku
03-08-2019
Školení strojníků česaček a sušáren chmele
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2019

Rok 2019

[aktualizace k 2. 7. 2019]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Tomáš SEDLÁK, Alexandr MIKYŠKA, Karel ŠTĚRBA and Marie JURKOVÁ. Kazbek - The First Czech Aroma "Flavor Hops" Variety: Characteristics and Utilization. Kvasný průmysl. 2019, 65(2), 72-83. ISSN 0023-5830. DOI: 10.18832/kp2019.65.72

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Evaluation of genetic diversity within sweet cherry accessions of Czech genetic resources by molecular SSR markers. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 71–78. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.9

PAPRŠTEIN, František, Jiří SEDLÁK and Josef PATZAK. Phenotypic characterisation of early-ripening sweet cherry cultivars in the Czech germplasm collection. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 283–287. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.39

SEDLÁK, Jiří, František PAPRŠTEIN and Josef PATZAK. Evaluation of late-ripening sweet cherry cultivars in Czech germplasm collection. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 289–293. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.40

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Determination of self-incompatible genotypes in sweet cherry accessions of Czech genetic resources. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 379–385. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.52

KROFTA, Karel, Jan HERVERT, Alexandr MIKYŠKA and Martin DUŠEK. Hop beta acids - from cones to beer. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 15–22. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.3

MIKYŠKA, Alexandr, Karel KROFTA, Milan HOUŠKA and Pavel ČERMÁK. Pascalization, alternative way of postharvest hops processing. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 23–30. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.4

KROFTA, Karel, Jiří KUČERA, Josef JEŽEK, Emilie BEDNÁŘOVÁ, Jaroslav POKORNÝ and Josef URBAN. Effect of fertilization on water use and yield of hops in mature hop plantation. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 45–52. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.7

JEŽEK, Josef. Comparison of biomass in Czech hop cultivars 'Premiant' and 'Sládek' grown in low and tall trellises. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 53–55. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.8

DONNER, Pavel, Josef PULKRÁBEK and Jaroslav POKORNÝ. Differences in photosynthetic and transpiration activity of bine and branch leaves of hop plant (Humulus lupulus L.). In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 57–61. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.9

PATZAK, Josef and Alena HENYCHOVÁ. Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 85–91. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1.DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.12

VOSTŘEL, Josef. Impact of the neozoic ladybird Harmonia axyridis on the coccinellid community in Bohemia. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 121–127. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.16

MISHRA Kumar Ajay, Kristýna SIGLOVÁ, Tomáš KOCÁBEK, Ganesh Selvaraj DURAISAMY, Josef PATZAK, Eichiro ONO and Jaroslav MATOUŠEK. Analysis of promoters of genes putatively involved in regulation of lupulin and dissecting the role of miRNAs in the regulátory network. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 153–157. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.20

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2019 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2019, 66 s. ISBN 978-80-86836-29-4.

Metodika ochrany chmele 2019 (*.pdf; 2,2 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 21. 2. 2019.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 28. 2. 2019.

Seminář ochrana chmele 2019. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 5. 3. 2019.

Seminář "Ochrana chmele 2019 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 7. 3. 2019.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 3. 2019.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 3. 2019.

W – uspořádání workshopu

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2017“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2017“; „6. Průběh počasí v roce 2018“, „7. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „8. Šlechtění chmele v ČR“ a „9. Ekologické pěstování chmele“. In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 27-47. ISBN 978-80-7434-486-2.

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ, Josef ONDRÁČEK, František KROUPA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2018. Chmelařství. 2019, 92(1-2), 2-11. ISSN 0373-403X.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. Chmelařství. 2019, 92(1-2), 12-14. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výnosu a KH u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. Chmelařství. 2019, 92(3), 29-32. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2019 v Žatci. Chmelařství. 2019, 92(3), 35-38. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2019

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 70-107. ISBN 978-80-86576-83-1.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 108-146. ISBN 978-80-86576-83-1.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 147-158. ISBN 978-80-86576-83-1.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 159-169. ISBN 978-80-86576-83-1.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 170-180. ISBN 978-80-86576-83-1.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 181-188. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 189-225. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění nových aromatických odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 226-231. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Genetické zdroje chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 232-243. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Český chmelařský spolek pro Království české vznikl před 125 lety. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 264-269. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Kterak pomohl král Václav IV. chmelařům ze Žatce. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 270-276. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 352-389. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Řešení problematiky ochrany chmele na úrovni EU v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 390-396. ISBN 978-80-86576-83-1.

SVOBODA, Petr. Verticilliové vadnutí chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 397-402. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír, Patricie BUCHTOVÁ a Michal KOVAŘÍK. Degustace piv při 61. ŽATECKÉ DOČESNÉ. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 404-407. ISBN 978-80-86576-83-1.

KROFTA, Karel a Josef PATZAK. Řemeslné pivovary v USA. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 415-433. ISBN 978-80-86576-83-1.

Týdeník Zemědělec

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Problémy tuzemského chmelařství. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2019, XXVII(16), 20-22. Vyšlo 15. 4. 2019. ISSN 1211-3816.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Nové technologie pro naše chmelnice. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2019, XXVII(16), 21-22. Vyšlo 15. 4. 2019. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2019"

[vychází před konáním mezinárodního nápojového veletrhu BrauBeviale 2019 (Norimberk, 12. - 14. 11. 2019)]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2019

KINCL, David, David KABELKA, Jan SRBEK, Petr ČÁP, Anita PETRŮ, Martin PETERA, Karel KROFTA a Jaroslav POKORNÝ. Půdoochranné technologie pro pěstování chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 12–13. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 33–57. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s řady AGROLEAF při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 64–83. ISBN 978-80-86836-28-7.

RŮŽEK, Lubomír, Pavel DONNER, Josef JEŽEK a Renata SRBOVÁ. Přípravek SYNERGIN E-VITAL, aplikace u chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 84–90. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Vyhodnocení pokusu s Azotobacter Chroococcum a Bacillus Mucilaginosus pro zvýšení utilizace živin ve chmelnici. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 91–96. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s pomocnou půdní látkou HUMAC® AGRO při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2017 a 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 97–125. ISBN 978-80-86836-28-7.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výnosu u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 155–160. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Výpočty závlahových dávek v r. 2018 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 164–165. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2017/2018 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 166–171. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 172–183. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 184–190. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným rostlinným přípravkem ALBIT® ke snížení obsahu reziduí ve chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 204–207. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Agrotechnika chmele pěstovaného v ekologickém zemědělství pro rok 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 208–216. ISBN 978-80-86836-28-7.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele v ekologickém zemědělství. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 217–220. ISBN 978-80-86836-28-7.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 224–229. ISBN 978-80-86836-28-7.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 230–259. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. BrauBeviale 2018 - Chmelařský institut s. r. o. na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR v Norimberku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 260–266. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Američané by na Floridě rádi pěstovali chmel. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 267–272. ISBN 978-80-86836-28-7.

Sborník z "Ekonomicko-technologického semináře" 2019

PATZAK, Josef. Vývoj zahraničního obchodu s chmelem v letech 2009-2017. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 41-45. ISBN 978-80-86836-32-4.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Ekonomický rozbor různých organizací porostu chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 55-58. ISBN 978-80-86836-32-4.

Ostatní publikace

VOKŘÁL, Michal, Michal KOVAŘÍK a Josef VOSTŘEL. Chmel se bez ochrany neobejde! AGRObase zpravodaj - Informační noviny Agrární komory České republiky. 25. 3. 2019, s. 22-23.

Elektronické příspěvky

KLAPAL, Ivo, Josef VOSTŘEL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 2. 7. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KLAPAL, Ivo, Josef VOSTŘEL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 6. 6. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 17. 5. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 24. 4. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css