AKTUALITY
28-03-2019
22. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
28-03-2019
KAZBEK CUP 2019
19-03-2019
MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2018"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2019

Rok 2019

[aktualizace k 21. 3. 2019]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2019 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2019, 66 s. ISBN 978-80-86836-29-4.

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 21. 2. 2019.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 28. 2. 2019.

Seminář ochrana chmele 2019. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 5. 3. 2019.

Seminář "Ochrana chmele 2019 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 7. 3. 2019.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 3. 2019.

W – uspořádání workshopu

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2017“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2017“; „6. Průběh počasí v roce 2018“, „7. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „8. Šlechtění chmele v ČR“ a „9. Ekologické pěstování chmele“. In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 27-47. ISBN 978-80-7434-486-2.

Články v časopisu Chmelařství

Články ve Chmelařské ročence 2019

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 70-107. ISBN 978-80-86576-83-1.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 108-146. ISBN 978-80-86576-83-1.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 147-158. ISBN 978-80-86576-83-1.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 159-169. ISBN 978-80-86576-83-1.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 170-180. ISBN 978-80-86576-83-1.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 181-188. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 189-225. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění nových aromatických odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 226-231. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Genetické zdroje chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 232-243. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Český chmelařský spolek pro Království české vznikl před 125 lety. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 264-269. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Kterak pomohl král Václav IV. chmelařům ze Žatce. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 270-276. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 352-389. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Řešení problematiky ochrany chmele na úrovni EU v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 390-396. ISBN 978-80-86576-83-1.

SVOBODA, Petr. Verticilliové vadnutí chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 397-402. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír, Patricie BUCHTOVÁ a Michal KOVAŘÍK. Degustace piv při 61. ŽATECKÉ DOČESNÉ. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 404-407. ISBN 978-80-86576-83-1.

KROFTA, Karel a Josef PATZAK. Řemeslné pivovary v USA. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 415-433. ISBN 978-80-86576-83-1.

Týdeník Zemědělec

Články v publikaci "CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2019"

[vychází před konáním mezinárodního nápojového veletrhu BrauBeviale 2019 (Norimberk, 12. - 14. 11. 2019]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2019

KINCL, David, David KABELKA, Jan SRBEK, Petr ČÁP, Anita PETRŮ, Martin PETERA, Karel KROFTA a Jaroslav POKORNÝ. Půdoochranné technologie pro pěstování chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 12–13. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 33–57. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s řady AGROLEAF při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 64–83. ISBN 978-80-86836-28-7.

RŮŽEK, Lubomír, Pavel DONNER, Josef JEŽEK a Renata SRBOVÁ. Přípravek SYNERGIN E-VITAL, aplikace u chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 84–90. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Vyhodnocení pokusu s Azotobacter Chroococcum a Bacillus Mucilaginosus pro zvýšení utilizace živin ve chmelnici. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 91–96. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s pomocnou půdní látkou HUMAC® AGRO při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2017 a 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 97–125. ISBN 978-80-86836-28-7.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výnosu u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 155–160. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Výpočty závlahových dávek v r. 2018 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 164–165. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2017/2018 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 166–171. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 172–183. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 184–190. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným rostlinným přípravkem ALBIT® ke snížení obsahu reziduí ve chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 204–207. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Agrotechnika chmele pěstovaného v ekologickém zemědělství pro rok 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 208–216. ISBN 978-80-86836-28-7.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele v ekologickém zemědělství. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 217–220. ISBN 978-80-86836-28-7.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 224–229. ISBN 978-80-86836-28-7.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 230–259. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. BrauBeviale 2018 - Chmelařský institut s. r. o. na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR v Norimberku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 260–266. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Američané by na Floridě rádi pěstovali chmel. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 267–272. ISBN 978-80-86836-28-7.

Sborník z "Ekonomicko-technologického semináře" 2019

PATZAK, Josef. Vývoj zahraničního obchodu s chmelem v letech 2009-2017. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 41-45. ISBN 978-80-86836-32-4.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Ekonomický rozbor různých organizací porostu chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 55-58. ISBN 978-80-86836-32-4.

Ostatní publikace

Elektronické příspěvky

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css