AKTUALITY
28-02-2019
KAZBEK CUP 2019
11-12-2018
Školení a kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s POR
28-11-2018
CHI na členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2018

Rok 2018

[aktualizace k 16. 10. 2018]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

KOCÁBEK, Tomáš, Ajay Kumar MISHRA, Jaroslav MATOUŠEK, Josef PATZAK, Anna LOMNICKÁ, Mudra KHARE and Karel KROFTA. The R2R3 transcription factor HIMYB8 and its role in flavonoid biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.). Plant Science, 2018, 269(4), 32-46. ISSN 0168-9452. DOI: 10.1016/j.plantsci.2018.01.004

MISHRA Kumar Ajay, DURAISAMY Selvaraj Ganesh, KHARE Mudra, KOCÁBEK, Tomáš, JAKSE, Jernej, BŔÍZA, Jindřich, PATZAK, Josef, SANO, Teruo and MATOUŠEK, Jaroslav. Genome-wide transcriptome profiling of transgenic hop (Humulus lupulus L.) constitutively overexpressing HlWRKY1 nad HlWDR1 transcription factors. BMC Genomics, 2018, 19, 739-756. ISSN 1471-2164. DOI: 10.1186/s12864-018-5125-8

RYBKA, Adolf, KROFTA, Karel, HEŘMÁNEK, Petr, HONZÍK, Ivo and Jaroslav POKORNÝ. Effect of drying temperature on the content and composition of hop oils. Plant, Soil, Environment, 2018, 64(10), 512-516. ISSN: 1214-1178, E-ISSN: 1805-9368. DOI: 10.17221/482/2018-PSE

MATSUI, Hiroo, JEŽEK, Josef, POKORNÝ, Jaroslav, DONNER, Pavel, HORIUCHI, Minoru, KAMIGASA, Satoru, KROFTA, Karel and Josef PATZAK. Specific Kieselguhr increased hop yield over several years. Journal of Agricultural Science, 2018, 10(11), 91-100. ISSN: 1916-9752, E-ISSN: 1916-9760. DOI: 10.5539/jas.v10n11p91

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Country [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25564, kód odrůdy 5093048, předběžné označení N 5, název odrůdy Country, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Jazz [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25568, kód odrůdy 5093052, předběžné označení N 33, název odrůdy Jazz, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 453. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení pro jímání odpadního tepla a jeho využití pro sušicí proces v pásové sušárně chmele [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 454. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2018 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2018, 63 s. ISBN 978-80-86836-22-5.

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář "Ochrana chmele 2018 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 27. 2. 2018.

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 2. 2018.

Seminář ochrana chmele 2018. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 6. 3. 2018

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 8. 3. 2018.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 18. 4. 2018.

W – uspořádání workshopu

Workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele v CHI. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 23. 1. 2018.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

[v přípravě]

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Tomáš SEDLÁK, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2017. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 1-10. ISSN 0373-403X.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Chmelařský spolek v Žatci byl založen před 185 lety. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 25-27. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2018 v Žatci. Chmelařství. 2018, 91(3), 39-42. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Z činnosti Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2018, 91(3), 42-46. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Využívání genetických zdrojů chmele ve šlechtění. Chmelařství. 2018, 91(4-5), 57-60. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2018

[připravujeme citace]

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana proti svilušce chmelové. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2018, XXVI(16), 19-21. Vyšlo 16. 4. 2018. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2018"

[vyjde na konci října 2018]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2018

[připravujeme citace]

Československá Pivovarsko - sladařská ročenka 2019

Info o publikaci.

[připravujeme; vyjde 10/2018]

Ostatní publikace

JEŽEK, Josef. Předcházet škodám zvěří na chmelu nabývá na významu. Myslivost - časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. 2018, 66(1), 34-37. ISSN 0323-214X.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 6. 8. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 27. 7. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 10. 7. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 1. 6. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 4. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css