AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
08-04-2024
Reportáž TV OK plus Žatec o návštěvě ministra zemědělství v Žatci
04-04-2024
ÚKZÚZ: Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
METODIKA OCHRANY CHMELE 2021

Metodika ochrany chmele 2021

St 3. 3. 2021 [aktualizace 29. 3. 2021]
Žatec
CHI, oddělení ochrany chmele

Garant: Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
Tel. (kancelář): 415 732 122
Tel. (gsm): 724 302 255
E-mail:


CHI, oddělení ochrany chmele, vydalo každoročně nejžádanější publikaci - Metodiku ochrany chmele 2021.

Volně ke stažení

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2021 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2021, 80 s. ISBN 978-80-86836-45-4.

Metodika ochrany chmele 2021 (*.pdf; 2 MB)

nebo je pro členy Svazu archivována na jejich PORTÁLE.

Tištěná metodika

Zájemci, kteří dávají přednost tištěné verzi, si ji mohou objednat u garanta:

- cena 200 Kč s DPH
- objednávky se centralizují na adrese:
- výdej od 26. 3. 2021

Letos bez semináře ochrany chmele 2021

Seminář se letos neuskuteční, a to kvůli přetrvávajícímu nepříznivému vývoji koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu do 28. 3. 2021. Opatření Vlády ČR neumožňují uspořádat hromadnou akci ve vnitřních prostorách.

On-line seminář
Požadavek na uspořádání on-line semináře, nebo předtočení televizního vystoupení (jako např. u TV Zemědělec) garant zaznamenal, ale nepovažuje ho za nezbytný. Nicméně názor od pěstitelské veřejnosti uvítá, jestli by byl opravdu o takovou formu zájem.

Ochrana chmele v roce 2020 - rekapitulace

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 414-446. ISBN 978-80-86576-92-3.

- ke koupi na sekretariátu Svazu

Komentář k ochraně chmele 2021

Komentář k ochraně chmele v roce 2021 vyjde v dalším čísle časopisu Chmelařství.

Předplatné

Kontakty

Případné dotazy k metodice ochrany chmele 2021 zodpoví:

Chmelařská oblast ŽATECKO a ÚŠTĚCKO:
- Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
- kontakt v záhlaví

Chmelařská oblast TRŠICKO:
- Ing. Ivo Klapal

Související

  
řídit nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) může jen osoba odborně způsobilá (držitel osvědčení II. nebo III. stupně):
- kontrola platného osvědčení v registru ÚKZÚZ

  
držitel osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin může nakupovat POR pouze od registrovaného distributora:
- ověřit si svého distributora na stránkách ÚKZÚZ

  
informaci o POR si lze zkontrolovat kdykoliv:
- odkaz na registr POR u ÚKZÚZ

  
v rozhodování o vhodnosti používání POR pomáhá tzv. semafor přípravků na Rostlinolékařském portále ÚKZÚZ

  
každý rosič, postřikovač musí po 3 letech na "technickou":
- vyhledat úřední provozovnu v databázi ÚKZÚZ
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css