AKTUALITY
07-12-2017
ÚKZÚZ zveřejní oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2017
05-12-2017
Kurzy odborné způsobilosti
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
KURZY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Pořádání základních a doplňkových kurzů a doplňkových školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

V Žatci 6. 11. 2012
[aktualizace 11. 10. 2017]

Změna zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesla s účinností od 1. 7. 2012 rozdělení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do třech stupňů.

Zdroj: www.youtube.com, uživatel: Zbyněk Škodáček, publikováno 2013-04-08.

Chmelařský institut s. r. o. na nastalou situaci zareagoval a podal na Ministerstvo zemědělství žádost k získání pověření vzdělávacího zařízení k pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství žádosti dne 26. 10. 2012 vyhovělo. Dne 23. 9. 2016 jsme získali pověření na dalších 5 let do roku 2020.

Chmelařský institut s. r. o. nabízí získání certifikátu nejen chmelařským podnikům.

Pověření

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Školitelé

CHI zabezpečuje školení vlastními pracovníky - držiteli osvědčení III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Markéta Werschallová
Miroslav Brynda
Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Povinné školení pracovnicemi Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje zabezpečuje:

Ing. Hana Mačková
vedoucí oddělení hygieny práce Územního pracoviště KHS v Lounech a

Kurzy, školení - druhy, termíny

  
I. stupeň
(např. obsluha postřikovačů a rosičů, kterým práci zadává nadřízený, tzn. držitel osvědčení II. stupně)

  
Základní kurz pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (12 hodin)

5. - 6. 12. 2017
600 Kč

  
I. stupeň - prodloužení

  
Doplňující kurz pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (8 hodin)

7. 12. 2017
500 Kč

Vzhledem k platnosti osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, kterou zákon stanovuje na 5 let, přicházejí v úvahu první termíny školení na konec roku 2017.

  
II. stupeň
(např. agronomové nebo zemědělci bez zaměstnanců).

  
III. stupeň
(distributoři přípravků na ochranu rostlin)

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu (15 hodin) u nás jako pověřeného školícího střediska,

následuje

pro II. stupeň:
- písemná zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec.

pro III. stupeň:
- písemná a ústní zkouška u ÚKZÚZ.

5. - 6. 12. 2017
1.500 Kč

  
II. stupeň - prodloužení
(tj. pro současné držitele osvědčení II. stupně
nebo pro současné držitele osvědčení III. stupně, kterým pro další období postačí osvědčení II. stupně)

  
Potvrzení o absolvování doplňkového školení odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování školení (8 hodin) u nás jako pověřeného školícího střediska,

následuje

- žádost o prodloužení platnosti osvědčení např. u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec.

7. 12. 2017
800 Kč

(Registr držitelů osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. a III. stupně, kterým bylo vydáno osvědčení po 1. 1. 2013)

  
III. stupeň - prodloužení

  
Potvrzení o absolvování doplňkového školení odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně (prodloužení III. stupně) u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování školení (8 hodin) u nás jako pověřeného školícího střediska,

následuje

- písemná zkouška např. u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec.

7. 12. 2017
800 Kč

  
III. stupeň - zvýšení z II. na III. stupeň
(pro současné držitele osvědčení II. stupně, kteří požadují osvědčení III. stupně)

  
Potvrzení o absolvování doplňkového školení odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně (zvýšení z II. na III. stupeň) u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování školení (8 hodin) u nás jako pověřeného školícího střediska,

následuje

- písemná a
- ústní zkouška např. u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec.


[Termíny a formuláře jsou shodné - viz "II. stupeň - prodloužení"]

Přihlášky

Přihlášky, prosím, zasílejte na elektronickou adresu:

Bližší informace podá:

Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
garant zkoušek OZ
vedoucí oddělení ochrany chmele

Tel. (kancelář): 415 732 122
GSM: 724 302 255
E-mail:Miroslav BRYNDA
školitel OZ
oddělení agrotechniky chmele

Tel. (kancelář): 415 732 126
GSM: 602 111 638
E-mail:Ing. Josef Ježek, Ph.D.
školitel OZ
vedoucí oddělení agrotechniky chmele

Tel. (kancelář): 415 732 138
GSM: 602 408 854
E-mail:

Příručka Ministerstva zemědělství

Doplňkové informace ke stažení:

SRS - Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků
(publikováno 14. 6. 2012)

SRS - Zásady ochrany vod a necílových organismů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
(publikováno 5. 1. 2011)

SRS - Bezpečené nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci
(publikováno 4. 1. 2011)

SRS - Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů
(publikováno 17. 3. 2008)

SRS - Zásady používání aplikační techniky
(publikováno 31. 8. 2007)

SRS - Čištění aplikační techniky
(publikováno 18. 5. 2007)

Proběhlo:

Rok 2017

Doplňkové školení 13. 4. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňkové školení 9. 2. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css