V letošním roce si připomínáme významné výročí
30 LET Chmelařského institutu s.r.o.
1. 10. 1992
cz en  
AKTUALITY
01-10-2022
Novela zákona o ochraně chmele s platností od 1. 10. 2022
30-09-2022
Dny českého piva
01-09-2022
ČIA re-akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ČESKÉ CHMELAŘSTVÍ SI PŘIPOMÍNÁ 120 LET OD NAROZENÍ DOC. DR. KARLA OSVALDA

České chmelařství si připomíná 120 let od narození doc. dr. Karla OSVALDA

Foto: J. JežekFoto: J. Ježek

Doc. Dr. Karel OSVALD
19. 9. 1899 - 16. 4. 1948

CHI a Svaz pěstitelů chmele ČR si připomíná výročí 120 let od narození nejvýznamnějšího šlechtitele doc. dr. Karla OSVALDA.

Odkazy

Historie českého piva aneb příběh Karla Osvalda, šlechtitele chmele
(Český rozhlas, 17. 9. 2011)

Příběhy z kalendáře - Karel Osvald
(Český rozhlas, 19. 9. 2011)

CHI v pořadu TV Nova "Víkend" věnovaný doc. Osvaldovi
(22. 5. 2012, TV Nova, Magazín "Víkend", Název reportáže: "Karel Osvald a jeho chmel")

ROSA, Zdeněk a Václav FRIC. Na jaro 2008 připadla dvě významná výročí osobností českého chmelařského výzkumu. Czech hops / Český chmel 2008. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008, s. 24-25. ISBN 978-807084-652-0.

VALEŠ, Vladimír. Karel Osvald, nejvýznamnější šlechtitel chmele ve 20. století. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 277-282. ISBN 978-80-86576-83-1.

Příběh českého chmele
(Český rozhlas Plzeň, 2012; D. Hertl, Z. Tempír, V. Valeš)

Historie žateckého chmele
(Český rozhlas Sever, 2009)

Související

Speciální číslo časopisu Chmelařství ke 100. výročí (rok 1999)

1 – 2
Ing. Jan Fencl
Ministr zemědělství ČR
Minister of Agriculture of the Czech Republic
Minister für Landwirtschaft der ČR

Odkaz doc. Karla Osvalda dnešnímu chmelařství
The Bequest of docent Osvald to the hop-growing of our days
Das Vermächtnis Doz. Osvalds für die heutige Hopfenwirstschaft

3 – 13
Prof. Ing. Václav Fric, DrSc.

Stoleté výročí narozenin doc. dr. ing. Karla Osvalda
100-year birth anniversary of Doc. dr. ing. Karel Osvald
Der hundertste Geburtstag Doz. Dr.-ing. Karel Osvalds

13 – 16
Doc. Ing. Lubomír Vent, CSc.

Osvaldův odkaz
Osvald's legacy
Osvalds Vermächtnis

16 – 20
Ing. Jaroslav Linhart
Ředitel Odboru chmele, ÚKZÚZ Brno, pobočka Žatec
Director of Hops Division, ÚKZÚZ, Žatec Branch
Direktor des Fachbereichs Hopfen, ÚKZÚZ Brno, Zweigstelle Žatec

Odkaz doc. Osvalda dnešnímu zkušebnictví chmele
Doc. Osvald's legacy to current hop testing
Das Vermächtnis Doz. Osvald für das heutige Prüfwesen für Hopfen

20 – 23
Radislav Fencka; Ing. František Kroupa, Ing. Josef Svoboda, CSc.
Chmelař s.r.o., Deštnice; V. F. Humulus s.r.o., Žatec

Historie a současnost výzkumu chmele a jeho pěstování v Deštnici
History and current hop research and hop cultivation in Deštnice
Geschichte und Gegenwart der Hopfenforschung und dessen Züchtung in Deštnice

24 – 26
Ing. Jaroslav Urban
Chmelařství, družstvo Žatec
Hops cultivation, Žatec Co-operative Farm
Genossenschaft Žatec (Saaz)

Zpracování žateckého chmele
Processing of Saaz hops
Die Verarbeitung des Hopfens aus Žatec (Saaz)

27 – 29
Ing. Jaroslav Kareš
President Mezinárodního sdružení chmelového průmyslu
President of International Hop Industry Cooperation (IHIC)
President der Vereinigung der Internationalen Hopfenindustrie (VIH)

Postavení žateckého chmele na světovém trhu
Position of saaz hops in the world market
Die Weltmarktstellung des Hopfens aus Žatec

30 – 32
Ing. Josef Tolar
Sládek v Budějovickém Budvaru
Brew-master of Budweiser Budvar
Mälzer in der Brauerei Budweiser Budvar

Budějovický Budvar a Žatecký chmel
Budweiser Budvar and Saaz hops
Budweiser Budvar und Hopfen aus Žatec (Saaz)

33 – 35
Ing. Pavel Průcha, Ing. Ivo hlaváček, CSc.
Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň
Plzeňský Prazdroj, joint stock company, Plzeň
Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell), a. s., Pilsen

Pivovarská hodnota žateckého chmele
The brewing value of Žatec hops
Brauwert des Hopfens aus Žatec

36 – 38
Isao Onoda
Výkonný ředitel Nichietsu Corporation
Managing Director of Nichietsu Corporation
Geschäftsführender Direktor von Nichietsu Corporation

Dr. Osvald a Japonsko
Dr. Osvald and Japan
Dr. Osvald und Japan

39 – 40
Asahi

Blahopřání ke 100. výročí dr. Osvalda
Congratulations on Dr. Osvald's 100th anniversary
Glückwünsche zum 100. Geburtstag von Dr. Osvald

40 – 42
Katsunori Takahashi
Zástupce generálního ředitele nákupního oddělení, Kirin Brewery Co. Ltd.
The Representative of the Director General of the Purchase Department, Kirin Brewery Co. Ltd.
Stellvetretender Generaldirektor der Abteilung Einkauf, Kirin Brewery Co. Ltd.

Žatecký chmel a pivovar KIRIN
The of the Žatec region and the KIRIN brewery
Die Brauerei KIRIN und der Hopfen aus Žatec (Saaz)

42 – 43
Nobuhisa Yamagishi
Výkonný ředitel Odboru výroby a technologie, Sapporo Breweries, Ltd.
Managing Director of the Production and Technology Department, Sapporo Breweries, Ltd.
Exekutivdirektor des Bereiches Erzeugung und Technologie, Sapporo Breweries, Ltd.

Hold dr. Osvaldovi ke 100. výročí jeho narození
Tribute to Dr. Osvald on the occasion of the 100 th anniversary of his birthday
Würdigung von Doktor Osvald anläßlich seines 100. Geburtstages

43 – 44
Kenzo Taniuchi
Vedoucí Nákupního odboru I., Suntory, Ltd.
Manager of the Purchase Department I, Suntory, Ltd.
Leiter der Abteilung Einkauf I., Suntory, Ltd.

Jdeme společnou cestou
We have the same journey
Wir beschreiten einen gemeinsamen Weg

45 – 51
Dr. ing. Adrian Forster
Hopfenveredelung, St. Johann

Polyfenoly v žateckém chmelu
Polyhenoles in Saaz hops
Polyphenole in Saazer Hopfen

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css