AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
08-04-2024
Reportáž TV OK plus Žatec o návštěvě ministra zemědělství v Žatci
04-04-2024
ÚKZÚZ: Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VAVAI U TAČR: NAVÍC 3 MLD. KČ NA DOFINANCOVÁNÍ DALŠÍCH 163 PROJEKTŮ

Aktualizované výsledky veřejné soutěže VaVaI u TAČR: navíc 3 mld. Kč na dofinancování dalších 163 projektů

Pá 26. 2. 2021
Praha, Technologická agentura ČR


Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila k 22. 12. 2020 výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v Programu TREND (Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“), avšak mnoho projektů nebylo podpořeno kvůli alokaci financí.

Projekty "pod čarou" dostaly příslib, že budou podpořeny, pokud se najdou dodatečné zdroje financování ve státním rozpočtu ČR. MPO dokázalo sehnat navíc 3 mld. Kč na dofinancování dalších 163 projektů.

CHI sice nevystupuje v roli hlavního uchazeče nebo spoluřešitele, ale je s ním počítáno jako se subdodavatelem.

Hlavní uchazeč: INTER - TRADE PRAHA spol. s r. o.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css