AKTUALITY
08-10-2020
VIII. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
30-09-2020
Dny českého piva
21-08-2020
ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2020
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2020

Rok 2020

[aktualizace k 2. 9. 2020]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJscJostDZodruFuzitNmetSMWOSUMA
4----11423345

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

DONNER Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Karel KROFTA, Josef PATZAK and Josef PULKRÁBEK. Influence of weather conditions, irrigation and plant age on yield and alpha-acids content of Czech hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Plant, Soil and Environment. 2020, 66(1), 41-46. ISSN 1214-1178, E-ISSN 1805-9368. DOI: 10.17221/627/2019-PSE

MISHRA, Ajay, Kumar, Tomáš KOCÁBEK, Vishnu Sukumari NATH, Praveen AWASTHI, Ankita SHRESTHA, Uday Kumar KILLI, Jernej JAKSE, Josef PATZAK, Karel KROFTA and Jaroslav MATOUŠEK. Dissection of Dynamic Transcriptome Landscape of Leaf, Bract, and Lupulin Gland in Hop (Humulus lupulus L.). International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21(1), 233-256. ISSN 1661-6596, E-ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms21010233

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Evaluation of S-incompatibility locus, genetic diversity and structure of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular methods and phenotypic characteristics. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2020, 95(1), 84-92. ISSN 1462-0316, E-ISSN 2380-4084. DOI: 10.1080/14620316.2019.1647798

NESVADBA, Vladimír and Jitka CHARVÁTOVÁ. New fine aroma varieties of hops (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine and Mimosa. Kvasný průmysl. 2020, 66(4), 320-330. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.66.320

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. Reaktor s regulovatelnou velikostí teplosměnné plochy [užitný vzor]. Vynálezci: Karel KROFTA a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 33 748. 2020-02-18. Přihl.: 2019-12-09.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2020 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2020, 72 s. ISBN 978-80-86836-42-3.

Metodika ochrany chmele 2020 (*.pdf; 1 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R - software

S - specializovaná veřejná databáze

V - výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A - audiovizuální tvorba

E - uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M - uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 20. 2. 2020.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 3. 3. 2020.

Seminář "Ochrana chmele 2020 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 5. 3. 2020.

Seminář ochrana chmele 2020. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 10. 3. 2020.

W - uspořádání workshopu

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 28. 5. 2020.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 6. 8. 2020.

O - ostatní výsledky

Články v časopisu „Chmelařství“

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2019. Chmelařství. 2020, 93(1-2), 1-7. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2019. Chmelařství. 2020, 93(1-2), 7-15. ISSN 0373-403X.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Sládek na ÚH Stekník. Chmelařství. 2020, 93(3), 26-28. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení světových odrůd chmele v polní kolekci genetických zdrojů. Chmelařství. 2020, 93(3), 28-33. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Jan HERVERT. Pokusný minipivovar Chmelařského institutu v Žatci a jeho historie. Chmelařství. 2020, 93(3), 34-36. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2020 v Žatci. Chmelařství. 2020, 93(3), 37-44. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení variability kvantitativních a kvalitativních znaků u klonů Žateckého poloraného červeňáku. Chmelařství. 2020, 93(4), 51-55. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír. Vývoj šlechtění chmele v České republice. Chmelařství. 2020, 93(4), 56-60. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Miloslav KLAS, Jitka CHARVÁTOVÁ a Michaela KLASOVÁ. Polní pokus s novými odrůdami chmele v Chrášťanech. Chmelařství. 2020, 93(5-6), 72-74. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Jan HERVERT. Pokusný minipivovar Chmelařského institutu v Žatci a jeho historie. Chmelařství. 2020, 93(5-6), 75-78. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2020“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 76-78. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 81-124. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 125-161. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 162-163. ISBN 978-80-86576-89-3.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 164-177. ISBN 978-80-86576-89-3.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 178-191. ISBN 978-80-86576-89-3.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 192-203. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír Řešení mezinárodního projektu Eureka LTE2018 „Tvorba genotypů chmele odolných k Verticiliu nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie“. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 204-210. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír Výnos a obsah alfa kyselin u odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 211-220. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 221-256. ISBN 978-80-86576-89-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana Sametová revoluce a chmelaři, aneb co bylo před třiceti lety. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 280-285. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef Česká účast na Vědecko-technické komisi Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele ve Francii. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 354-360. ISBN 978-80-86576-89-3.

VOSTŘEL, Josef Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 370-402. ISBN 978-80-86576-89-3.

VOSTŘEL, Josef Řešení problematiky ochrany chmele na úrovni EU v roce 2019. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 403-410. ISBN 978-80-86576-89-3.

SVOBODA, Petr Výskyt Viroidu zakrslosti chmele - HSVd. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 415-418. ISBN 978-80-86576-89-3.

KOVAŘÍK, Michal, Vladimír NESVADBA a Patricie BUCHTOVÁ Degustace piv při 62. ŽATECKÉ DOČESNÉ. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 420-424. ISBN 978-80-86576-89-3.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Lalokonosec libečkový ve chmelnicích. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2020, XXVIII(16), 16-17. Vyšlo 14. 4. 2020. ISSN 1211-3816.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti lalokonosci. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2020, XXVIII(16), 18. Vyšlo 14. 4. 2020. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci „CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2020“

[vychází v předvečer konání mezinárodního nápojového veletrhu BrauBeviale v Norimberku, 10. - 12. 11. 2020]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2020

KUMHÁLOVÁ, Jitka, Jan CHYBA a Karel KROFTA. Sledování chmelových odrůd pomocí bezpilotního prostředku a družic Sentinel 2. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 12–17. ISBN 978-80-86836-40-9.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Petr ZÁBRANSKÝ, Pavel PROCHÁZKA, Karel KROFTA, Josef JEŽEK, Pavel DONNER a Jaroslav POKORNÝ. Zpracování půdy ve vztahu k prostorovému rozmístění kořenového systému chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 18–22. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 49–74. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy řady AGROLEAF při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 81–101. ISBN 978-80-86836-40-9.

RŮŽEK, Lubomír, Pavel DONNER, Josef JEŽEK, Ivo KLAPAL, Klára HAŠKOVÁ a Luděk POČTA. Přípravek Synergin E-vital, aplikace u chmele v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 103–109. ISBN 978-80-86836-40-9.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy SLÁDEK na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 125–137. ISBN 978-80-86836-40-9.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 138–149. ISBN 978-80-86836-40-9.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologicky rok 2018/2019 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 150–155. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Ozeleňování meziřadí – pohanka setá a oves nahý na biochmelnici ve Stekníku v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 156–162. ISBN 978-80-86836-40-9.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Nové odrůdy chmele registrované v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 163–171. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Pavel a Josef JEŽEK. Představení strojů značky DONDI pro mělkou i hloubkovou kultivaci chmelnic na Stekníku v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 179–194. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER a Ivo KLAPAL. Teploty a srážky ve chmelařských oblastech ČR v porovnání s německou oblastí Hallertau (duben až srpen 2019). In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 242–244. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. Výpočet závlahových dávek v r. 2019 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 245–246. ISBN 978-80-86836-40-9.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 261–265. ISBN 978-80-86836-40-9.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným prostředkem ALBIT® MAX ke snížení obsahu reziduí ve chmelu v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 266–274. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. Nahradí herbicidy termické plečky? In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 280–287. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Ve Slovinsku se testuje nový chmelovodič, ekologicky šetrný a plně kompostovatelný. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 288–289. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. BrauBeviale 2019 – Chmelařský institut s. r. o. na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR v Norimberku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 290–292. ISBN 978-80-86836-40-9.

KROFTA, Karel a Josef JEŽEK, Josef. Chmel v doplňku stravy MENOPRIMA BELLA® pro menopauzální komfort. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 293–295. ISBN 978-80-86836-40-9.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 299–315. ISBN 978-80-86836-40-9.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 4. 8. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 7. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 6. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 6. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 29. 4. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css