AKTUALITY
10-08-2017
Chmelařský den na Stekníku
28-06-2017
Školení strojníků česaček a sušáren
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2017

Rok 2017

[aktualizováno k 9. 6. 2017]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

J - recenzovaný odborný článek

Jimp

MALIAR, Tibor, Peter NEMEČEK, Eva ÜRGEOVÁ, Mária MALIAROVÁ, Vladimír NESVADBA, Karel KROFTA, Katarína VULGANOVÁ, Erik KROŠLÁK and Ján KRAIC. Secondary metabolites, antioxidant and anti-proteinase activities of methanolic extracts from cones of hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Chemical Papers, 2017, 71(1), 41-48. DOI: 10.1007/s11696-016-0034-2.

JSC

Jneimp

Jrec

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – článek ve sborníku

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

Fuzit – užitný vzor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Hydraulicky ovládaný přípojný bod traktoru [užitný vzor]. Vynálezci: David HOFMANN, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ a Jan PODSEDNÍK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 30 232. 2017-01-10. Přihl.: 2016-09-13.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy

Nmet – certifikovaná metodika

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2017 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017, 62 s. ISBN 978-80-86836-95-9.

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

A – audiovizuální tvorba

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Spot o pěstování chmele v ČR [online]. JEŽEK, Josef [garant]. Pro prezentaci na velvyslanectví ve Washingtonu, Washington (USA), 12. 4. 2017. Stopáž: 4 min 49 s. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=T88Bo78Dt2M [cit. 2017-04-05].

E – uspořádání výstavy

Výstava techniky do chmelnic. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník, areál účelového hospodářství, 4. 4. 2017.

Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. A5, barevný tisk, 168 s., bez ISBN. Vydal Chmelařský institut s. r. o., 2017.

JEŽEK, Josef. Zásady pro mechanizovaný řez. In: J. JEŽEK, ed. Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané 4. 4. 2017 na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 6–19.

VESELÝ, František. Mechanizační prostředky na ochranu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané 4. 4. 2017 na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 20–31.

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 23. 2. 2017.

Seminář "Ochrana chmele 2017 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 28. 2. 2017.

Seminář ochrana chmele 2017. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 2. 3. 2017.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 7. 3. 2017.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 29. 3. 2017.

Pracovní setkání chmelařských specialistů chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 1. 6. 2017.

W – uspořádání workshopu

Degustace piv perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 31. 1. 2017.

O – ostatní výsledky

Články v časopisu Chmelařství

VOSTŘEL, Josef. Výskyt chorob a škůdců chmele a ochrana proti nim v roce 2016. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 1-7. ISSN 0373-403X.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2015/2016 – zhodnocení průběhu počasí v Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 7-10. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. V Lounkách se hrdě hlásí k tradici pěstování chmele na Roudnicku. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 10-11. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut navštívili pěstitelé biochmele z Německa, Rakouska a Francie. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 11-12. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 13-15. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Jana ŠNIDLOVÁ, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2016. Chmelařství. 2017, 90(3), 22-30. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Michal KOVAŘÍK. Svaz pěstitelů chmele ČR na nápojovém veletrhu BrauBeviale 2016 s podporou Ústeckého kraje. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 52-54. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Jednala vědecká rada Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 55-57. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2017 v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 58-62. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Nová výsadba ŽPČ do nejmenší chmelničky na světě v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 62-63. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2017

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 85-115. ISBN 978-80-86576-75-6.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 116-162. ISBN 978-80-86576-75-6.

JEŽEK, Josef. Hodnocení agrometeorologického roku 2015/2016 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 163-172. ISBN 978-80-86576-75-6.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2015/2016 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 173-181. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Variabilita planých chmelů a jejich využití ve šlechtění chmele. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 182-187. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Tvorba nových odrůd chmele zakrslého typu. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 188-200. ISBN 978-80-86576-75-6.

MALÍŘOVÁ, Ivana. I chmelaři si připomněli 700 let od narození Karla IV. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 231-236. ISBN 978-80-86576-75-6.

MALÍŘOVÁ, Ivana. O co se zajímali chmelaři před více jako osmdesáti lety? In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 237-248. ISBN 978-80-86576-75-6.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 316-348. ISBN 978-80-86576-75-6.

VOSTŘEL, Josef. Harmonizace používání a registrace pesticidů v rámci EU, harmonizace MRL mezi USA a EU a nové perspektivní přípravky v ochraně chmele proti škodlivým organismům. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 349-353. ISBN 978-80-86576-75-6.

SVOBODA, Petr a Zdeněk CHROMÝ. Nový závažný patogen chmele v Evropě. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 354-359. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké dočesné 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 362-364. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Pět let degustace piv při Žatecké dočesné. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 365-374. ISBN 978-80-86576-75-6.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti peronospoře. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2017, XXV(16), 19-21. Vyšlo 18. 4. 2017. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2017"

[Připravuje tajemník Svazu. Vyjde na přelomu srpna / září 2017.]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2017

JEŽEK, Josef a Andreas STORTI. Ověřování účinku pomocné látky Abomin (Ecostone) při pěstování chmele na ÚH Stekník v letech 2014 – 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 40–48. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef. Výpočet závlahových dávek v r. 2016 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 75–76. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef a Josef LORENC. Instalace hliníkových vlaječek s podporou pachových repelentů Antifer a Pacho-Lek k zabránění škod na chmelu okusem zvěří srnčí. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 83–94. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel a Josef JEŽEK. Aplikace repelentu TRICO® v ochraně chmele proti okusu zvěří srnčí na ÚH Stekník v r. 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 95–98. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel, Miroslav BRYNDA a Josef JEŽEK. Informace k hodnocení kompostu KOBRA Údlice, s. r. o. při výsadbě chmele na podzim 2015 na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 99–103. ISBN 978-80-86836-92-8.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 110–120. ISBN 978-80-86836-92-8.

BRYNDA, Miroslav. Nejlepší porosty výsazů ŽPČ VT z produkce Chmelařského institutu s. r. o. v letech 2007 – 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 121–127. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel, Miroslav BRYNDA a Josef JEŽEK. Eliminace krádeží vysázené sadby na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 128–129. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef a Vladimír NESVADBA. Příklad způsobu výsadby chmele v Anglii. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 144–152. ISBN 978-80-86836-92-8.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 153–159. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2015/2016 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 160–165. ISBN 978-80-86836-92-8.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Nové genotypy chmele do nízkých konstrukcí. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 166–171. ISBN 978-80-86836-92-8.

KYSELICA, František a Josef JEŽEK. Technické řešení agregace strhávače a traktoru na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 172–176. ISBN 978-80-86836-92-8.

PODSEDNÍK, Jan, Milan MARŠÍČEK, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Jaroslav POKORNÝ a Josef JEŽEK. Dopravní vůz chmelového produktu nejen pro nízké konstrukce. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 177–182. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel. Obsah rizikových prvků a úroveň zasolení půd ve chmelnicích ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 183–190. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Obsah živin a rizikových prvků v půdě navrácené v restituci a připravené pro výsadbu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 191–206. ISBN 978-80-86836-92-8.

KROFTA, Karel a Jana ŠNIDLOVÁ. Chmel a rezidua pesticidů. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 207–214. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef. Oficiální odpověď ÚKZÚZ na dotaz limitace mědi ve vztahu k přípravkům na ochranu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 218–230. ISBN 978-80-86836-92-8.

Ostatní publikace

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 5. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 9. 6. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css